مادران شاغل


 

مادران شاغل‏

امروزه با پیشرفت صنعت و سلطه زندگى‏هاى ماشینى بسیارى از زنان نقش‏هاى اجتماعى دیگرى را علاوه بر نقش‏هاى خانوادگى براى خود قائل و به وظایف انبوه‏شان افزوده‏اند. آنان علاوه بر کارهاى خانه و وظایف مختلف و متنوع همسردارى به منظور کمک به اقتصاد خانه، به عنوان مادران شاغل در خارج از خانه مشغول فعالیتند. این در حالى است که نگهدارى و استقرار وسایل خانه، آماده کردن وسایل فردى خانواده، بهداشت خانواده، فرزنددارى، برنامه‏ریزى براى اوقات فراغت، پر کردن خلاء پدر و دهها وظیفه دیگر در پایان روز از این دسته زنان شاغل، جسمى باقى مى‏گذارد تکیده و فرسوده. در حقیقت آنان مجبورند روزها و ساعت‏ها کار مداوم و دوندگى از خانه تا مهد کودک، تا اداره، تا فروشگاه تعاونى و تا ... را داشته باشند. بدین ترتیب آیا یک مادر شاغل قادر است این همه کارهاى مختلف را، چه در خانه و چه در محل کار بدون فشارهاى روحى فزاینده انجام دهد؟
در حقیقت، اضطراب و فشارهاى روحى بخش لاینفک زندگى هر مادر شاغلى است. اما با کمى توجه و ممارست آنان مى‏توانند این فشارها را تقلیل داده و از میان ببرند. زمانى که آنان بیاموزند فشارهاى عصبى را از خود دور نمایند، درخواهند یافت که بازده کاریشان در خانه و محل کار به میزان قابل توجهى افزایش یافته است. اصولاً فشارهاى روحى تأثیر بسیار مخرّبى بر سلامت جسم، روح و فکر انسان‏ها مى‏گذارد و با تضعیف سیستم دفاعى بدن، بازدهى را در خانه و محل کار کاهش مى‏دهد. همچنین این فشارها به روابط زناشویى، خانوادگى و حتى روابط افراد در اجتماع لطمه‏هاى جبران‏ناپذیرى را وارد مى‏نماید.
چند نمونه راهکار عملى براى داشتن زندگى عارى از فشارهاى روحى براى زنان و مادران شاغل به ترتیب زیر مى‏باشد:
1- استراحت: چنانچه مشغول انجام دادن کارهاى خانه هستند مى‏توانند مدتى دست از کار بکشند و در محلى آرام حداقل 5 دقیقه استراحت کنند. چنانچه مقدور باشد مى‏توانند مدتى خارج از منزل پیاده‏روى نمایند. در این مدت، افکار ناراحت‏کننده راجع به خانواده یا محل کار را از ذهن خارج و تنها به چیزهایى بیندیشند که سبب شادى جسم، فکر و روح مى‏شود. چنانچه احتیاج به درد دل دارند مى‏توانند با دوست یا آشنایى تماس گرفته و مدتى با او حرف بزنند.
زنان شاغل در محل کار و در فاصله انجام کارها مى‏توانند مدتى از پشت میز بلند شده و با دیگر همکاران‏شان صحبت و گفتگو نمایند. اگر نیاز دارند تنها باشند مدتى را در جایى خلوت به سر برده و با خود فکر کنند. در این اوقات هرگز به موضوعاتى که باعث تشویش و اضطراب مى‏شوند نیندیشند.
2- نفس‏کشیدن: هنگامى که به شدت تحت فشار کار قرار دارند نفس‏هاى عمیق بکشند. از یک تا 10 پیش خود بشمارند و نفس بکشند. نفس‏هاى عمیق سبب خواهد شد اکسیژن بیشترى در بدن جریان یابد و ذهن فعال‏تر بشود.
3- ورزش: هر روز ورزش کنند. حتى اگر این ورزش شامل پیاده‏روى در حیاط خانه باشد. ورزش روزانه تأثیر بسیار چشمگیر و خارق‏العاده‏اى در آرامش روحى از خود به جا مى‏گذارد.
4- تقسیم وظایف: مادران شاغل، برخى از وظایف‏شان را مى‏توانند به دیگران واگذار نمایند. گاهى مادران بیش از حد توانایى خود مسئولیت قبول مى‏کنند چرا که فکر مى‏کنند هیچ کس به خوبى خودشان از عهده انجام دادن کارها برنمى‏آید. آنان باید حداقل در خانه وظایفى را بر عهده همسر و فرزندان بگذارند. بدین ترتیب و با کم کردن تعداد وظایف و مسئولیت‏ها درخواهند یافت که تا چه حد ذهن‏شان آرام و زندگى‏شان شیرین‏تر مى‏شود.