انتظار سبز


 

نگاه انتظار!

شکوفه‏هاى عشق، شما را به ترنم باران قسم، شقایق را در دلم بکارید.
به شوق مهتاب، دیده‏هاى ترشده از حسرت را از من بربایید.
به بوسه آسمان، رد بال شاپرک را در مردمک‏هایم نقاشى کنید.
به نگاه انتظار، خواب را به چشمان سیاهم هدیه دهید.
به نماز اشک، اندوه وجودم را ویران کنید.
به لرزش دل، بغض را در گلویم بشکنید.
به پیام دست‏ها، شکوه لبخند را بر لبانم بنشانید.
به طلوع خنده، فصل را وصل کنید.
و ... به خداى قائم، جلوى نام مهدى (عج) در دفتر حضور و غیاب، علامت حاضر بزنید.

معصومه مرتضوى - آزادشهر