مادران دختران جوان بخوانند


 

مادران دختران جوان بخوانند

به همان گونه که بچه‏ها بزرگ مى‏شوند و به طرف نوجوانى و جوانى مى‏روند، میل به گذراندن اوقات‏شان با هم‏سن و سالان در آنها فزونى مى‏یابد. در این زمان سؤالات فراوانى در ارتباط با ارزش‏هاى بزرگسالان در آنها نضج و به وجود مى‏آید. از طرف دیگر «دوستى‏هاى جوانان» در نظر بسیارى از مادران به دلیل دارا بودن توان و مضامین منفى مشکل بزرگ و جدى به شمار مى‏رود. این طرز تلقى که افراد با نادیده انگاشتن تمامى ارزش‏ها و رفتارهاى خانواده، دختران آنان را به طرف رفتارهاى خطرناک هدایت مى‏نمایند، والدین و بخصوص مادران را مى‏ترساند. اما حقیقت آن است که فشار هم‏سن و سالان مى‏تواند تأثیرات مثبتى نیز داشته باشد. وجود هم‏سن و سالان مى‏تواند آنان را به سمت فعالیت‏هاى مفید و اصولى کشانیده و آنان را به فعالیت و مشارکت و حمایت از برنامه‏هاى ارزشمند اجتماعى وا دارد.
البته این بسیار بااهمیت است که جامعه، محیطى سالم، حمایت‏کننده و پذیرا براى دختران جوان فراهم نماید؛ در عین حال پدر و مادر و بخصوص مادر باید محدودیت‏ها و انتظارات‏شان را براى دختران خود معین و مشخص نمایند. برخى از دختران جوان ارزش‏ها و معیارهاى متناقضى با خانواده، مدرسه و نهادهاى اجتماعى دارند و پیوسته تمایل و اصرار مى‏ورزند که ارزش‏هاى اجتماعى را انکار نموده، زیر پا بنهند و انواع جدیدى از ارزش‏ها را که خود قبول دارند، پیش ببرند؛ لیکن برخى دیگر از دختران جوان تمایل دارند ارزش‏هایى را که شبیه یا نزدیک به ارزش‏هاى مادران‏شان است داشته باشند. این دسته از دختران جوان ممکن است حتى ارزش‏هاى مورد قبول مادران خود را زیر سؤال ببرند اما قلباً مایلند قوانین و ملاک‏هاى ثابت و مشخصى داشته باشند تا قادر باشند ارزش‏هاى مورد قبول خود را با آن ملاک‏هاى ثابت ارزیابى نمایند.
در هر حال، بر مادران است از اضطراب و افکار تنش‏زا پیرامون رفتارها و توصیه‏هاى منفى دوستان هم‏سن و سال با دختران جوان خود بپرهیزند. این سردى افکار مخرب و مضر مى‏تواند پایه‏هاى دوستى و ارتباط صمیمانه مادران را با دختران دچار خدشه سازد. گرچه برخى از افراد هم‏سن و سال با دختران جوان، رفتارهاى نابخردانه، خارج از شئونات اخلاقى و یا حتى اعمال بزهکارانه را تشویق مى‏کنند لیکن افراد دیگرى نیز وجود دارند که فعالیت‏هاى منفى را طرد نموده و دختران جوان را به طرف پیشرفت و فعالیت‏هاى مثبت ترغیب مى‏نمایند. مادران باید به توانایى‏ها و استعدادهاى بالقوه دختران توجه داشته و عزت نفس وى را بپرورانند تا که بتوانند در جهت ارتباطات سازنده با دختران جوان نظیر خود گام بردارند. مادران، اولیاى دبیرستان و سایر آشنایان باید آگاه باشند که چگونه مى‏توانند به یک دختر جوان کمک نمایند تا او خودباورى و خودارزشى را در وجود خویش بپروراند و تبدیل به یک انسان واقعى شود. مادران جوان مى‏توانند ارتباط دختر جوان را با هم‏سن و سالان تشویق نموده و وى را به سمت رویارویى مثبت با تحولات و تغییرات فرهنگى و اجتماعى و همچنین تفاوت‏هاى فردى سوق دهند.
مادران شایسته مى‏توانند الگوهاى شایسته‏اى براى دختران جوان باشند. مادران آگاه مى‏توانند برنامه‏هاى مداخله‏اى را براى اصلاح رفتار دخترانى که در مرحله ورود به دوره نوجوانى و جوانى هستند و داراى مهارت‏ها و قابلیت‏هاى اندک اجتماعى بوده و یا تمایلات پرخاشگرانه‏اى دارند، ایجاد نمایند. توجه جدى به این قبیل برنامه‏هاى مداخله‏اى، فرصت‏هاى دختران جوان را براى پیوستن به افراد و رفتارهاى ضد اجتماعى و ضد ارزشى که مشکلات اعمالى و رفتارى را در آنها تقویت مى‏کنند، کاهش مى‏دهد. براى نیل به این هدف باید مراکز دینى و مذهبى، مدارس و دبیرستان‏ها، خانواده‏ها و مادران و سازمان‏هاى ویژه دختران جوان و رسانه‏ها در تعادل با یکدیگر کار و حرکت نمایند. در این ارتباط باید توجه داشت که در طى سال‏هاى دبیرستان، اکثر دختران جوان احساس نزدیکى بیشترى به دوستان خود نشان مى‏دهند تا نسبت به والدین خود. فشارهاى حاصل از زندگى، نارضایتى زناشویى، از هم پاشیدگى خانواده به علت طلاق، کاهش درآمد یا افزایش مخارج خانواده، همه و همه، فشار روانى زیادى بر یک دختر جوان وارد نموده و وى را به سوى هم‏سن و سالان با رفتارهاى ضد اجتماعى سوق مى‏دهد.