کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

نگاهى نو به جریان عاشورا

گروهى از پژوهشگران زیر نظر سید علیرضا واسعى‏
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 504 صفحه‏
قیمت: 35000 ریال‏
واقعه عاشورا به سبب گستردگى دامنه تحولات و تأثیرگذاریش، جاى بسیار براى بحث و سخن دارد و از هر زاویه‏اى که بدان نگریسته شود، افقى جدید پیش روى دیدگان گشوده مى‏شود.
این اثر که مجموعه مقالاتى از مباحث تاریخى است در باره سه موضوع اساسى، شخصیت امام حسین(ع) و واقعه عاشورا، یاران سیدالشهدا، و بناهاى منتسب به آن حضرت بحث مى‏کند.

توحید از نگاهى نو (اثبات وجود خدا از راه ملازمه ذهنى)

آیت‏اللَّه سیدحسین شمس‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 872 صفحه‏
قیمت: 75000 ریال‏
مؤلف در این کتاب به بحث اثبات خدا و ایمان به او و «نقد و بررسى تحلیلى برهان‏هاى مختلف فلسفى، کلامى و عرفانى وجود خدا» مى‏پردازد و با الهام از آیات و روایات، خصوصاً سخن نورانى امام صادق(ع): «اللَّه شى‏ء بحقیقة الشیئیّه» به شیوه‏اى تازه و بدیع، ایمان به واجب تعالى را از راه «ملازمه ذهنى» اثبات مى‏نمایند. ایشان «عرفان شهودى و افاضى» را نیز یکى از راههاى شناخت مبدأ معرفى مى‏کنند.

هویت ملى - مذهبى جوانان‏

محمدباقر آخوندى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 304 صفحه‏
قیمت: 26500 ریال‏
این کتاب با طرح دو پرسش، میزان تغییرات هویت ملى و مذهبى را تبیین، تعیین و پیش‏بینى مى‏کند:
1- هویت ملى - مذهبى جوانان به چه میزان با هویت ملى - مذهبى مسلمان ایرانى هماهنگى دارد.
2- تعاملات اجتماعى چه تأثیرى بر هویت ملى - مذهبى جوانان دارد؟
در پایان پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده که شرکت در مراسم و مناسک ملى و مذهبى، مهم‏ترین عاملى است که بیشترین میزان تغییرات هویت ملى و مذهبى را تعیین مى‏کند.

اسلام و مسلمانان در انگلستان‏

فهیمه وزیرى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 512 صفحه‏
قیمت: 48000 ریال‏
هر مسلمان آگاهى دوست دارد که از وضع مسلمانان سرزمین‏هاى دیگر - خصوصاً کشورهاى پیشرفته صنعتى - و از چند و چون کارشان مطلع باشد. این کتاب به صورت تفصیلى و به روش پژوهشِ میدانى، موقعیت اسلام و مسلمانان در شهرهاى مختلف انگلستان و فرقه‏ها و سازمان‏هاى وابسته به آنها را در 12 فصل، شرح و توضیح داده است.

ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا و امامان معصوم(ع) از فرزندان آن حضرت‏

حسین عبداللهى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 344 صفحه‏
قیمت: 30000 ریال‏
معصومان(ع) در همه زمینه‏ها، اسوه‏اند و در همه ابعاد کامل. از سخنان آنان نور مى‏تراود.
مؤلف اشعار منسوب به آن بزرگواران، به جز حضرت امیر مؤمنان را، چون در مجموعه‏هاى دیگر جمع شده، گرد آورده و به ترجمه و شرح‏شان پرداخته است. اشعارى که از آن عطر احادیث معصومان(ع) به مشام مى‏رسد.

ترجمه و شرح مکاسب، جلد هشتم‏

محى‏الدین فاضل هرندى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 311 صفحه‏
قیمت: 23000 ریال‏
فقه شیعى غناى بسیار عمیقى دارد و همواره در طول تاریخ، زوایاى آن کاویده شده است. مرحوم شیخ انصارى(ره) در «مکاسب» که در سه بخش محرّمه، بیع و خیارات سامان یافته، ژرف‏ترین نظریات خویش را با استدلال‏هاى استوار مطرح کرده است و اکنون از کتاب‏هاى درسى حوزه‏هاى علمیه است.
علماى شیعى از بدو تألیف کتاب بر آن حاشیه و شرح نوشته‏اند از جمله آنها، شرح حاضر است که ابتدا متن مکاسب به روانى ترجمه شده و آنگاه شرح آن در پى آمده است. بحث محرمه در چهار جلد، بیع در شش و خیارات در چهار جلد شرح شده است.

فرهنگ قرآن، جلد دوم و سوم‏

اکبر هاشمى رفسنجانى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: جلد دوم 584 صفحه، جلد سوم 543 صفحه‏
قیمت: جلد دوم 45000 ریال و جلد سوم 42000 ریال‏
«فرهنگ قرآن» معجم معنایى معارف و مفاهیم قرآن کریم است که به شیوه‏اى نو و بى‏نظیر و به صورت الفبایى - موضوعى سامان یافته است. این کتاب حاوى هزاران موضوع قرآنى است که علاوه بر نقش اطلاع‏رسانى در زمینه معارف قرآن، خود نوعى تفسیر موضوعى است.

آئین مهرورزى (ویرایش سوم)

محمدرضا کاشفى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: چهارم / 1383
تعداد صفحه: 288 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
«آئین مهرورزى» به تبیین جنبه‏هاى مختلف مهر و محبت پرداخته و ابعاد نظرى و علمى و همچنین راههاى عملى آن را مورد بحث قرار داده است.
«تئورى محبت»، «محبت به خداوند سبحان»، «محبت به حضرت رسول و اهل‏بیت»، «محبت به دوست، همسر، فرزند، پدر و مادر» از عناوین این کتاب هستند.

سیماى انسان کامل در قرآن (تفسیر سوره فرقان) (ویرایش دوم)

آیت‏اللَّه جعفر سبحانى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: هشتم / 1383
تعداد صفحه: 391 صفحه‏
قیمت: 19500 ریال‏
«سیماى انسان کامل در قرآن» دفترى است در تفسیر سوره فرقان که به بیان خلقت انسان، پرستش خالق، نشانه‏هاى بندگان خدا و ... پرداخته است.

اشعّة اللّمَعات‏

شیخ نورالدین عبدالرحمن جامى‏
تحقیق: هادى رستگارمقدم گوهرى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 240 صفحه‏
قیمت: 23000 ریال‏
عرفان عملى و نظرى، دو مقوله مهم در میراث فرهنگى مسلمین است که در تربیت فکرى و روحى بشر، سهم بسزایى داشته و دارد. آثار فراوان علمى در این زمینه گواه سترگى این تلاش است.
این کتاب شرحى است بر «لمعات» فخرالدین عراقى از عارفان و شاعران قرن هفتم هجرى که در 28 لمعه مباحث اساسى عرفان نظرى را بررسى کرده است.

مدیریت اسلامى (ویرایش سوم)

محمدحسن نبوى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: هشتم / 1383
تعداد صفحه: 391 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
تبیین نظرگاههاى اسلام در خصوص مدیریت و ارائه آن، براى مدیران جامعه اسلامى لازم مى‏نماید. براى دستیابى به این هدف، کتاب «مدیریت اسلامى» به نگارش در آمده است.
حکومت و مدیریت اسلامى، برنامه‏ریزى، سلوک مدیریت، لغزشگاهها، کنترل و تصمیم‏گیرى از مباحث این کتاب به شمار مى‏رود.

دروس منطق و فلسفه‏

سیدمحمدکاظم عصّار
تصحیح و تحقیق: احمد عابدى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 216 صفحه‏
قیمت: 16000 ریال‏
منطق و فلسفه، دو دانش برجسته در میان علوم اسلامى است که عالمان مسلمان از دیرباز بدان همت گمارده‏اند. آنان با موشکافى‏هاى دقیق در تبیین، دسته‏بندى و تأسیس قواعد تازه، ابتکار و خلاقیت خود را نشان داده‏اند. یکى از آثار قابل توجه در این زمینه کتاب حاضر است. این اثر در دو بخش منطق و فلسفه نوشته شده و براى علاقه‏مندان این رشته حاوى نوآورى‏ها و نکته‏هاى بدیعى است که پژوهشگر گرامى آن، با تحقیقات خود، آن را قابل استفاده‏تر نموده است.

حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت(ع) (ویرایش دوم)

محمدجواد مروّجى طبسى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: سوم / 1383
تعداد صفحه: 288 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
فرزندان نزدیک‏ترین و عزیزترین کسانى هستند که انسان با آنها در ارتباط است. اما حقوق فرزندان چیست؟
در این باره نگرگاههاى مختلفى وجود دارد، ولى رهنمود جامع از سوى خاندان وحى و نبوت ارائه شده است، لذا این کتاب با بررسى عمیق در منابع حدیثى، حقوق فرزندان را در مکتب اهل بیت، در فصل‏هاى متعددى به تصویر کشیده است.

ازدواج با غیر مسلمان‏

محمدرضا جباران‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 487 صفحه‏
قیمت: 37500 ریال‏
ازدواج با کفار از دیرباز در فقه تمام مذاهب اسلامى مطرح و به مقتضاى هر عصرى به آن پرداخته شده است. تغییر نوع روابط جوامع انسانى و اختلاط گسترده پیروان مذاهب مختلف در جاى جاى دنیا از یک طرف و ضعف گرایش‏ها و تعلقات دینى در بین پیروان ادیان دیگر از طرف دیگر، باعث شده است این مسئله ابعاد تازه‏اى پیدا کند. این کتاب تلاشى است در جهت طرح این مسئله.
مباحث این نوشته در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول عهده‏دار بیان کلیات و بخش دوم در صدد بررسى فروع مسئله است.

مؤسس حوزه‏

یادنامه حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ عبدالکریم حائرى‏
تهیه و نشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 648 صفحه‏
قیمت: 55000 ریال‏
حیات برتر انسان‏ها در گرو اندیشه و دانش و ایمان است و عالمان و فرزانگانى که در طول زندگى، مشعلى از دانش فرا راه انسان‏ها افروخته‏اند، حق عظیمى بر بشر دارند و حق سپاس و ستایش بر ما.
زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان و بیان و نشر مکارم اخلاق، فضایل نفسانى و همت بلندشان در کسب دانش و خدمت به مردم و نشر علوم الهى، طریقى است براى تکریم آنان. «مؤسس حوزه» مجموعه مقالاتى است در یادمان حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ عبدالکریم حائرى که عمرى را در راه ترویج علوم آل محمد(ص) به سر آورد.

فلسفه مشّاء

سیدیحیى یثربى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 368 صفحه‏
قیمت: 33000
فلسفه مشاء یکى از مشرب‏هاى مهم فلسفى است که در عالم اسلام معمولاً با اندیشه‏هاى ابن‏سینا، شناخته شده است. این اثر در دو بخش به معرفى این فلسفه مى‏پردازد: در بخش اول از مسائل اساسى آن همچون: نفس وجود و علت‏هاى آن، آفرینش، تجرد و تعقل، معاد، نبوت، پرستش، خانواده و فلسفه سیاسى، سخن مى‏رود.
در بخش دوم، براى عنوان‏هاى فوق، متن آثار فلسفى ابن‏سینا را آورده است.

کودک اندلسى‏

بازنوشته: جواد محدثى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 63 صفحه‏
قیمت: 5500 ریال‏
«کودک اندلسى» داستان مهیج و عبرت‏آموز نوجوانى است از یک خانواده به ظاهر مسیحى، اما در باطن مسلمان از سرزمین اندلس، که پس از سقوط دردآور حکومت و تمدن مسلمانان در پى تهاجم فرهنگى و نظامى و استیلاى مسیحیان بر کشور او، براى حفظ جان و ایمان خود به کشور مغرب (مراکش) هجرت مى‏کند.

جلوه‏هاى رحمت در نظام هستى‏

همت سهراب‏پور
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 111 صفحه‏
قیمت: 11000 ریال‏
این کتاب با استفاده از آیات و کلمات اهل‏بیت عصمت و طهارت در صدد آن است تا قطره‏اى از اقیانوس رحمت و رأفت ذات حق را به کام بندگان سرازیر نماید.
اعطاى توفیقات، پوشاندن عیب، پاداش بى‏پایان، نعمت‏هاى گوناگون، جبران ناکامى‏ها، بخشش گناهان، تداوم آفرینش و ... از عناوین کتاب محسوب مى‏شود.

تفسیر بیان (تفسیر سوره‏هاى حمد و بقره)

محمدتقى فلسفى‏
ناشر: مرکز انتشارات ...
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 488 صفحه‏
قیمت: 42000 ریال‏
این کتاب دست‏نوشته‏هاى خطیب تواناى جهان اسلام مرحوم حجت‏الاسلام و المسلمین محمدتقى فلسفى است. این متن خلاصه درس‏هاى تفسیرى آن مرحوم بوده و حدود 50 سال پیش نگارش یافته؛ از یک سو بیانگر توجه ویژه به معارف قرآن کریم و از سوى دیگر، نشان‏دهنده تیزبینى در آشنایى به مسائل روز، شبهه‏افکنى و فتنه‏هاى مخالفان اسلام در آن زمان است.

نقد انتقادات پوپر بر افلاطون و ارسطو (با محوریت دموکراسى)

علیرضا صدّیقین‏
ناشر: کانون پژوهش‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 232 صفحه‏
قیمت: 16000 ریال‏
این کتاب ضمن تبیین استدلال‏هاى افلاطون و ارسطو علیه دموکراسى و انتقادهاى پوپر بر آراى دو فیلسوف یادشده و نیز یافتن ریشه‏هاى فلسفى عقاید افلاطون و ارسطو علیه دموکراسى و ارتباط افکار سیاسى پوپر با دیگر عقاید او از جمله در زمینه فلسفه علم، به داورى در باره انتقادهاى پوپر بر اندیشه‏هاى افلاطون و ارسطو در مورد دموکراسى مى‏پردازد.