هرس گیاهان همیشه سبز


 

هرس گیاهان همیشه سبز

مهندس مجتبى شریعت‏پناهى‏

آیا درختان و درختچه‏هاى زینتى نیاز به هرس دارند؟ بدون شک براى درختان میوه که هدف، حفظ سلامتى گیاه و تولید میوه مرغوب است، هرس کاملاً لازم و ضرورى است اما هرس گیاهان زینتى تا حدودى به سلیقه اشخاص بستگى دارد. این کار در مورد درختچه رز موجب مرغوبیت و زیادى گل مى‏شود، براى این منظور باید در بهمن‏ماه آن را هرس کنید و در بهار به حذف پاجوش‏ها بپردازید.
در مورد گیاهان همیشه سبز و بدون گل، هرس، بیشتر به سلیقه اشخاص بستگى داشته و به منظور شکل دادن به شاخه‏ها انجام مى‏شود.
از اوایل پاییز تا اواخر زمستان مى‏توانیم درختان همیشه سبز را هرس کنیم. این نکته قابل توجه است که در مناطق سرد هرس زیاد در ابتداى زمستان موجب آزار و اذیت درخت مى‏شود.

شیوه هرس درختان همیشه سبز

اغلب کارشناسان معتقدند که بهتر است درختان زینتى حالت طبیعى خود را حفظ کنند، اما با همه اینها ضرورى است که شاخه‏هاى خشکیده و آفت‏زده حذف شود. با هرس انتهاى شاخه‏هاى اصلى مى‏توانیم امکان رشد شاخه‏هاى فرعى را فراهم کنیم. انواع شمشاد و ترور را کوتاه کنید تا رشد جانبى بیشترى داشته باشند. در مورد سوزنى‏برگ‏ها فقط شاخه‏هاى پایینى را در صورتى که مزاحمت ایجاد مى‏کنند هرس کنید.
شیرخشت یا کوتونئاستر به هرس چندانى احتیاج ندارد اما مى‏شود شاخه‏هاى اصلى را قدرى کوتاه کرد. براى هرس رزمارى و اسطوخودوس باید تا بهار صبر کنیم زیرا چنین گیاهانى بهتر است در ابتداى بهار هرس شده و کوتاه نگه داشته شوند.