کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

تذکرةالاحباب‏

ملااحمد بن‏محمدمهدى نراقى‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 320 صفحه‏
قیمت: 28000 ریال‏
این کتاب اثرى است فقهى فتوایى براى عمل مقلدان. ملااحمد نراقى این کتاب را در تکمیل تحفه رضویه پدرش ملامهدى نراقى نوشته است، آن کتاب در مسائل طهارت و نماز بوده و این کتاب دیگر مسائل ابواب عبادات: روزه، زکات و خمس را براى عمل مقلدان بیان کرده است.

اندیشه سیاسى در گفتمان علوى‏
تهیه: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 877 صفحه‏
قیمت: 58000 ریال‏
گفتمان‏هاى سیاسى و حقوقى روزگار معاصر به نحو شگفت‏انگیزى در گفتار و رفتار امیر مؤمنان على(ع) آمده است که واشکافى و تحلیل آنها مى‏تواند در تعیین سیاست‏هاى راهبردى و اجرایى نظام اسلامى و نیز جهت‏دهى افکار اندیشه‏گرانِ این مرز و بوم مؤثر افتد.
این اثر را مؤلفان مختلف از پژوهشکده‏هاى فقه و حقوق و علوم و اندیشه سیاسى، به انگیزه فوق، سامان داده‏اند؛ مقوله‏هایى چون: مشروعیت، مفهوم دولت، سیاست، حقوق متقابل دولت و ملت، بیعت و شورا، عدالت، مدارا و خشونت، آزادى، جایگاه مصلحت، مداراى بین مذاهب و حقوق مجرمان و متهمان از بحث‏هاى این کتاب است.

نشانى خانه باران‏

محبوبه زارع‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 248 صفحه‏
قیمت: 15000 ریال‏
به شوق یافتن خانه باران، کوچه پس کوچه‏هاى صدر اسلام از بعثت تا رحلت آن بزرگوار را مى‏گردیم و همه نشانى‏ها را به ذهن مى‏سپاریم. این مرور، ذهن ما را با نشانى‏ها پیوند مى‏زند. شماره پلاک‏ها را از یک - نزول وحى - مى‏خوانیم و سرانجام با عبور از 78 پلاک، به سوى گسترده‏ترین خانه‏اى که بانویش حضرت کوثر است رهنمون مى‏شویم.

پیکرتراشى و نگارگرى در فقه‏

علیرضا فرحناک‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 335 صفحه‏
قیمت: 27000 ریال‏
پیکرتراشى و نگارگرى، از رشته‏هاى هنرى بوده و هست. از روزگاران کهن، آدمیان پیکرهایى مى‏تراشیدند و در منظر دیگران مى‏نهادند.
اکنون سؤال این است که اسلام با این مقوله، چگونه برخورد کرده است؟ این کتاب با طرح این سؤال در سه بخش، به بررسى معناى واژگان صورت و تمثال، صورت‏گرى در فقه و دیدگاه حرمت اجمالى صورت‏گرى پرداخته است.

اخلاق معاشرت‏

جواد محدثى‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: ششم / 1384
تعداد صفحه: 255 صفحه‏
قیمت: 13500 ریال‏
این کتاب نوشتارى است در باب معیشت و معاشرت، که با عنایت به آیات و روایات، جلوه‏هاى زندگى مکتبى و معاشرت نیکو را بیان مى‏کند. و نخست به صورت مقاله در مجله پیام زن چاپ و سپس در قالب کتاب تقدیم علاقه‏مندان شده که اینک مى‏رود تا ششمین چاپ خود را نیز پشت سر گذارد.

على(ع) ابرمرد مظلوم‏

محمدتقى رهبر
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: دوم / 1384
تعداد صفحه: 316 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
امیر مؤمنان على(ع)، کوه بلندى را مى‏مانست که سیلاب دانش و فضیلت از ستیغ آن ریزان و مرغ از پریدن به قله‏اش ناتوان بود. وى در همه صحنه‏ها «ابرمرد» بود و شگفت اینکه در مظلومیت نیز چنین شد. شرح غمبار این مظلومیت، موضوع این اثر است که مؤلف آن را در رویدادهاى صدر اسلام به ویژه پس از پیامبر و در حوادث فدک، سقیفه، غدیر خم و شهادت آن حضرت به روشنى نشان داده است.

اهل‏بیت(ع) محور وحدت‏

احمدحسین یعقوب‏
ترجمه: عباس جلالى‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 600 صفحه‏
قیمت: 58000 ریال‏
وحدت امت اسلامى، آرزویى است که قلب هر مسلمان راستینى را آکنده ساخته و هدفى است مشترک که مؤمنان شرق و غرب گیتى در پى به دست آوردن آن هستند. وحدت، علاوه بر اینکه فریضه الهى است، مصلحت مسلمانان نیز آن را اقتضا مى‏کند.
این کتاب، طرحى است براى تحقق هدف فوق، که محور وحدت را بر آموزه‏هاى اهل بیت(ع) استوار ساخته و در سه بخش آن را شرح داده است.

انیس التجار

ملامحمدمهدى نراقى‏
ناشر: بوستان کتاب (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 424 صفحه‏
قیمت: 36000 ریال‏
این اثر، کتاب فقهى فتوایى فارسى است شامل مسائل ابواب معاملات: تجارت، قرض، دیون، مضاربه، شرکت، وکالت، حواله و صلح. مؤلف گرچه آن را براى عمل مقلدان و اهل تجارت نوشته، اما کثرت فروعات و مسائل فقهى آن براى پژوهشگران در فقه سودمند است.