خجالتى ها


 

خجالتى‏ها

افراد خجالتى از نظر فیزیولوژیک خصوصیاتى دارند که در اعمال و رفتار آنان ظاهر مى‏شود. بعضى از این علایم فیزیولوژیک عبارتند از: تشدید ضربان قلب، سرخ شدن چهره، اختلالات تنفسى، تغییرات صدایى به هنگام صحبت کردن و ... . در این میان برخى از رفتارهاى اضطرابى، بیشتر در نوجوانان دیده مى‏شود؛ مانند مخفى کردن خود از انظار اطرافیان و آشنایان، به لکنت افتادن، فرار کردن از جمع، مضطرب و دستپاچه بودن، با انگشتان خود بازى کردن، با لباس خود ور رفتن، از این پا به آن پا شدن، سر را خم کردن و عدم برقرارى ارتباط بصرى مستمر و طبیعى با دیگران، خودتوجهى بیشتر از حد، ضعف اعتماد به نفس، عدم برخوردارى از ابتکار عمل و خلاقیت‏هاى ذهنى از جمله این رفتارها در میان نوجوانان مى‏باشد.
خجالت کشیدن، یک نوع ترس یا اضطراب اجتماعى است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعى گریزان است.
برخى‏ها از همان دوران کودکى گوشه‏گیر و خجالتى هستند و ممکن است تا پایان عمرشان خجالتى باقى بمانند، اما عده‏اى دیگر با گذشت زمان و شرکت در کارهاى اجتماعى و برخورد و ارتباط با افراد دیگر، رفتارهاى متعادل و اجتماعى را در پیش مى‏گیرند. زندگى انسان‏ها سراسر یادگیرى است و بخش عمده‏اى از یادگیرى در ارتباط با دیگران کسب مى‏شود.
جوانان و نوجوانان بسیارى هستند که به علت عدم توانایى در برقرارى ارتباط با دیگران از نداشتن دوست رنج مى‏برند. یکى از دلایل بسیار مهم این رفتار ناشى از خجالتى بودن است. شخص خجالتى از صحبت و تماس داشتن با دیگران رنج مى‏برد و حتى ممکن است به علت کمبودهاى واقعى یا تخیلى، خود را حقیر به حساب آورد. چنین افرادى در اجتماع از رشد عاطفى - اجتماعى اندکى بهره دارند، لذا همین امر باعث مى‏شود دیگران را بیازارند که ممکن است به صورت‏هاى گوناگون جلوه‏گر شود؛ همانند بى‏اعتنایى به دیگران، تمسخر کردن دیگران یا شوخى‏هاى زننده و مخرب.
افرادى که از شخصیت متعالى و باارزشى برخوردارند هیچ گاه به آزار دیگران نمى‏پردازند کمبود اعتماد به نفس باعث رنج افراد خجالتى مى‏شود و این خود باعث مى‏شود تا این گونه افراد در مواجه شدن با دیگران به سرعت ناراحت و دستپاچه شوند.
در دوره نوجوانى به علت کمى تجربه مسئله تصمیم‏گیرى مشکل است بنابراین پدر و مادر و مربیان براى بالا بردن میزان اعتماد به نفس نوجوانان مى‏توانند نقش ویژه‏اى داشته باشند. على‏رغم تمایل جوانان و نوجوانان به رهایى از قیود و محدودیت‏هاى خانوادگى، نداشتن روابط مطلوب و همبستگى‏هاى خانوادگى، اثرات زیانبارى به ویژه در سنین دوازده - سیزده سالگى روى نوجوانان و بخصوص نوجوانان دختر بر جاى مى‏گذارد.

روش‏هاى درمان خجالت و گوشه‏گیرى‏

سعى در ترک رفتارهاى نامطلوب و تقویت رفتار و اعمالى از قبیل شرکت در بحث‏هاى گروهى و جوشش با دیگر افراد.
زدودن افکار غیر منطقى و واهى از ذهن: یکى از احساسات ناخوشایندى که به افراد خجالتى منتقل مى‏شود احساس تنفر و بیزارى از دیگر افراد و یا اشیا بدون دلیل و وجود دلیل حقیقى است که باید این گونه افکار را شناخت و از خود پاک کرد.
پذیرش ایرادات: تصمیم‏گیرى منطقى در مواجه شدن با انتقادات آشنایان و اطرافیان و تصمیم‏گیرى منطقى در برخورد با انتقادات دیگران.
شرکت در فعالیت‏هاى اجتماعى: ترس از شرکت در فعالیت‏هاى اجتماعى، یکى از عوامل مهم بروز ناراحتى‏هاى روانى نوجوانان و جوانان محسوب مى‏شود.
باید در نظر داشت شیوع خجالتى بودن به ویژه در دوره بلوغ از سایر مراحل دیگر رشدى بیشتر است و به همین دلیل از اهمیت بیشترى برخوردار مى‏باشد. خجالت کشیدن موجب بروز رفتارهاى منفى مى‏شود لذا لازم است جوانان و نوجوانان دختر به کمک مربیان و پدر و مادر خود در صدد پیدا کردن راه حل‏هاى مناسب جهت رفع این مشکل باشند.