پژواک


 

پژواک‏

اینجانب دانشجوى مترجمى زبان انگلیسى مى‏باشم. مجله «پیام زن» عالى است و باید بدون اغراق عرض کنم بهترین نشریه موجود در کشور براى نسل جوان مى‏باشد. اما چند پیشنهاد براى بهتر شدن مجله دارم. لطفاً قسمت‏هاى باغچه سبز، سرود فردا، قصه‏هاى شما و هنرهاى دستى را از مجله‏تان حذف کنید و قسمت‏هاى مشاوره ازدواج، نکته‏هاى ورزشى و مبانى و مقدمات علم کامپیوتر را به آن اضافه کنید.

على خاکى - استان گلستان، شهر بندرگز

برادر محترم، از اظهار لطف‏تان به مجله سپاسگزاریم اما پیشنهادهاى شما کاملاً شخصى است و امکان دارد دیگر دوستان نشریه صد در صد با شما مخالف باشند. به فرض با فراگیر شدن علم کامپیوتر، آموزش مقدمات آن به حدى فراگیر شده است که به نظر مى‏رسد در حال حاضر علاقه‏مندان به یادگیرى برنامه‏هاى مختلف کامپیوترى بیشتر تمایل دارند تا یادگیرى مبانى آن. در ضمن برخى دوستان طى نامه‏هاى خود بخش قصه‏هاى شما و سرود فردا را بهترین بخش‏هاى مجله مى‏دانند که مى‏تواند استعدادهاى آنان را شکوفا کرده و دست‏شان را به قلم ببرد و اساساً این دو بخش تنها با نامه‏هاى شعر و داستان این دسته از خوانندگان است که ادامه دارد. در واقع مى‏توان گفت هر کدام از بخش‏هاى «پیام زن» مخاطبان خاص خود را دارد و شما تا به حال اولین کسى هستید که نسبت به حذف این بخش‏ها تمایل نشان داده‏اید.
با تشکر از نظرات شما باید اعلام کرد «پیام زن» همچون گذشته تلاش مى‏کند تا بتواند نظرات دوستان را تأمین کرده و بخش‏هاى مفیدى را به مجله بیفزاید.

گزارشى از سفر طوس نوشته‏ام که اگر مناسب مى‏دانید آن را چاپ کنید و یا مرا از نقایص کارم آگاه کنید. شعرى هم نوشته‏ام تا آن را مورد نقد قرار دهید.

طیبه جلالى‏پور - نائین‏

خواهر گرامى، شعر شما در شماره بعدى مجله در دى ماه بررسى خواهد شد. اما گزارشى که ارسال کرده‏اید بیشتر به درد ستون گزارش‏هاى کوتاه روزانه نشریات مى‏خورد. اگر در شهرتان نشریات محلى داشته باشید چنین مطالبى را مى‏توانید با اصلاحاتى در آنها به چاپ برسانید.
در یک گزارش علاوه بر نوع نگاه و قلم نویسنده، موضوع‏یابى بسیار مهم است. صحبت بدون هدف با چند دستفروش بدون اینکه قرار باشد در انتها به نتیجه‏اى خاص برسیم لااقل براى پیام زن مناسب نیست. جداى از همه اینها حتى اگر قرار بود براى مجله دوباره گزارشى از دستفروشان تهیه شود، ترجیح مى‏دادیم که تمامى آنها خانم باشند و دیگر از پسران گزارش تهیه نکنیم!
در ضمن ویژگى مکان تهیه گزارش نیز مهم است. به فرض اگر شما از دستفروشان شهر خودتان هم این سؤال‏ها را بپرسید، مطمئن باشید که جواب‏هاى مشابه مى‏دهند پس مشخص نیست که دلیل شما از انتخاب دستفروشان آرامگاه فردوسى چیست. به فرض اگر مى‏خواستید در نهایت به شعرى از فردوسى اشاره کنید، این مکان براى تهیه چنین گزارشى از هر جاى دیگر مناسب‏تر بود ولى در حال حاضر تناسب خاصى دیده نمى‏شود.
در ضمن هر گزارشى یک ورودیه هم دارد که در آن به طور غیر مستقیم باید به زمان و مکان و موضوع اشاره‏اى داشت و طى مقدمه‏اى بحث را براى خواننده باز کرد، نه اینکه شتابزده وارد بدنه اصلى گزارش شد.
موفق باشید.

کانون فرهنگى اجتماعى بانوان و میراث فرهنگى و اداره آموزش و پرورش و کانون شهید مطهرى شهر ورزنه که «همایش چادر سفید» را برگزار کرده بود، تقاضا دارد مطالب ارسالى مربوط به چادر سفید زنان ورزنه و تالاب خونى را چاپ کنید و به شهر ورزنه تشریف بیاورید.

زهرا دستان، مسئول کانون بانوان - ورزنه‏

دوست عزیز، از اظهار لطف و دعوت شما سپاسگزاریم. سعى خواهیم کرد در شماره‏هاى آتى مجله گزارشى از شهر شما که نوشته‏اید سفیدترین شهر ایران نام دارد، تهیه کنیم. یکى از اهداف پیام زن آشنا کردن خوانندگان با آداب و رسوم، فرهنگ و فعالیت‏هاى اجتماعى دیگر بانوان در مناطق مختلف کشور است. با توجه به اطلاعاتى که از کانون بانوان شهر کوچک‏تان ارائه داده‏اید امیدواریم بعد از این نیز بتوانید فعالیت‏هاى مثبت دیگرى در این راه براى خانم‏هاى شهرتان داشته باشید. یک دوره ویژه‏نامه زن در جمهورى اسلامى ایران نیز براى کانون ارسال کردیم.