کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

بررسى نظریات رجالى امام خمینى‏

محمدحسن ربانى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 304 صفحه‏
قیمت: 235000 ریال‏
علم رجال، یکى از ابزارهاى لازم در بررسى احادیث و سپس استنباط احکام است. نحوه برخورد و استفاده از این دانش، گوناگون بوده است: برخى آن را نفى کرده‏اند، دسته‏اى به شدت بدان دلبستگى نشان داده و با ریزبینى و کنجکاوى فراوان بدان پرداخته‏اند و گروهى هم راه اعتدال را پیشه کرده‏اند.
امام خمینى در گروه سوم است. این اثر معرفى روش رجالىِ این فقیه بزرگ و نیز سایر مجتهدانى است که راه میانه را برگزیده‏اند.

جایگاه سیاسى عالم دینى در دو مکتب اخبارى و اصولى‏

سیدمحسن آل سید غفور
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 311 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
براى بررسى صحیح اندیشه سیاسى شیعه و شناخت جایگاه عالم دینى در آن، باید دو گرایش مهم فقهىِ اخبارى و اصولى و چگونگىِ افولِ اخبارى‏گرى را مطالعه کرد. مکتب اصولى بنا بر مبانى معرفتى خود در خصوصِ اجتهاد و تقلید، به عالم دینى اقتدار اجتماعى - سیاسى خاصى مى‏بخشد، اما اخباریون با حرام شمردنِ اجتهاد و تقلید، چنین توان و قوه‏اى را از فقه و عالم دینى سلب مى‏کنند. این پژوهش در چهار فصل اندیشه‏هاى اصولى و اخبارى و تأثیر آن را بر جایگاه سیاسى عالم دینى بررسى کرده است: عقل و نقل، سیر تاریخى، مبانى معرفتى و اختیارات عالم دینى در دو مکتب اخبارى و اصولى.

ترجمه و شرح المکاسب ج چهارم (مکاسب محرمه) و ج چهاردهم (کتاب الخیارات)

محى‏الدین فاضل هرندى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: جلد چهارم 175 صفحه، جلد چهاردهم 456 صفحه‏
قیمت: جلد چهارم 12500 ریال، جلد چهاردهم 32000 ریال‏
فقه شیعى غناى بسیار عمیقى دارد و همواره در طول تاریخ، زوایاى آن کاویده شده است. مرحوم شیخ انصارى«ره» در «مکاسب» که در سه بخش محرّمه، بیع و خیارات سامان یافته، ژرف‏ترین نظریات خویش را با استدلال‏هاى استوار مطرح کرده است و اکنون از کتاب‏هاى درسى حوزه علمیه است.
علماى شیعى از بدو تألیف کتاب، بر آن حاشیه و شرح نوشته‏اند که از جمله آنها، این شرح است که ابتدا متن مکاسب به روانى ترجمه شده و آنگاه شرح آن در پى آمده است. بحث مکاسب محرمه در چهار جلد، بیع در شش و خیارات در چهار جلد شرح شده است.

اسلام و تعلیم و تربیت (ویرایش دوم)

ابراهیم امینى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 560 صفحه‏
قیمت: 44000 ریال‏
این اثر که با قلمى روان نوشته شده در موضوع تربیت است و نویسنده با توجه به جهان‏بینى و انسان‏شناسى ویژه اسلام و به منظور تحقق آرمان‏ها و آموزه‏هاى قرآن و مکتب اهل بیت(ع) آن را سامان داده است. نویسنده با بهره‏گیرى فراوان از نگرگاههاى دانشوران علوم تربیتى و رهنمودهاى قرآنى و حدیثى و سیره پیامبر و امامان معصوم و گاهى با تجربه‏هاى شخصى، مهم‏ترین مسائل تربیتى روزگار جدید را در بخش‏هاى مختلف تجزیه و تحلیل کرده است.

سفر به کشورهاى مختلف جهان در ارتباط با انقلاب اسلامى (جلد اول)

محمدباقر انصارى محلاتى‏
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامى‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 735 صفحه‏
قیمت: 53000 ریال‏
آوازه انقلاب اسلامى در بدو پیروزى و ماهیت اسلامى و استکبارستیزى آن، اذهان دنیاى اسلام و مستضعفان جهان را به خود جلب کرد. وحشت ابرقدرت‏ها و در رأس آن، آمریکاى جهانخوار از این امر، دنیاى استکبار را وا داشت تا تبلیغات مسموم خود را در سطح گسترده‏اى به راه بیندازند. در این چالش نابرابر، ضرورت تبلیغ و ارشاد و ابلاغ پیام انقلاب و مسلمانان ایران به مردم جهان، به شدت احساس مى‏شد. محمدباقر انصارى محلاتى از روحانیون آگاه - که از پیش از انقلاب، تلاش‏هاى تبلیغاتى خود را آغاز کرده بود - و از زمره کسانى است که در این میدان گام نهاد. این کتاب محصول بخشى از این تلاش‏ها در سفرهاى متعددى است که با هدف تبلیغ، پژوهش و کارشناسى در خلال سال‏هاى 1370 - 1352 انجام شده است.

گلچین حکمت (برگزیده‏اى از کتاب روضه بحارالانوار)

ترجمه و تحقیق: سیدهاشم رسولى محلاتى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 359 صفحه‏
قیمت: 33000 ریال‏
«گلچین حکمت» مجموعه‏اى از سخنان پیشوایان معصوم است که از کتاب گرانسنگ بحارالانوار جلدهاى 77 و 78 دست‏چین و به فارسى روان ترجمه شده است. این احادیث که مشتمل بر مواعظ و اندرزهاى اخلاقى است براى هر قشرى به اندازه سطح فهم و درکش مى‏تواند مفید باشد. فهرست‏هاى موضوعى آخر کتاب نیز مسیر خواننده را سهل‏تر و هموارتر کرده است.

داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب‏

رسول جعفریان‏
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامى‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 312 صفحه‏
قیمت: 19000 ریال‏
حجاب به عنوان یک عمل اجتماعى، همزمان در یک بستر شرعى، عرفىِ ملى و سپس غربى قرار گرفته و لازم است تا دیدگاهها و مسائل مطروحه از هر زاویه تفکیک شود تا تکلیف بحث و یا به اصطلاح محل نزاع مشخص گردد.
در این کتاب، گزارش‏هاى تاریخى مربوط به شروع کشف حجاب، نیز زندگى‏نامه شمارى از حجابیه‏نویسان، به علاوه اشعارى که له یا علیه حجاب سروده شده، همراه با کتابشناسى حجاب ارائه شده است.

تأثیر مبانى فلسفى در تفسیر متون دینى از دیدگاه امام خمینى‏

محمدرضا ارشادى‏نیا
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 160 صفحه‏
قیمت: 15000 ریال‏
شرح و تفسیرهاى حکیمان اسلامى از متون روایى و قرآنى، جایگاه ویژه‏اى در میراث گرانسنگ دینى دارد؛ به ویژه هنگامى که تفکر فلسفى با ذوق عرفانى به نقطه تلاقى مى‏رسند.
در این میان در آثار امام خمینى ابهت و شکوه فکر فلسفى و عرفانى نمایان است.
این نوشتار، این ایده را دنبال مى‏کند که بدون فکر فلسفى و ذوق عرفانى، بخش عمده‏اى از آموزه‏هاى دینى، نامفهوم خواهد ماند. این ایده با تأکید بر آثار امام خمینى(قده) در سه فصل روانشناسى، مبانى فلسفى و جهان‏بینى و مبانى فلسفى و تفسیر متون، دنبال شده است.

جان رالز؛ از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسى‏

احمد واعظى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 272 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
جان بوردن رالز، متفکر و فیلسوف سیاسى آمریکایى، شاخص‏ترین چهره فلسفه سیاسىِ قرن بیستم است. وى در آثار خود به ویژه، کتاب نظریه عدالت، قرائتى از لیبرالیسم عرضه مى‏کند که به زعم او محتواى عدالت اجتماعى را در بر دارد.
ادعاى بلندپروازانه او آن است که عدالت به عنوان برترین فضیلت اجتماعى در اصول عدالت پیشنهادى‏اش تبلور یافته؛ اصولى که در تناسب کامل با سنتِ تفکر لیبرالى غرب است.
این اثر دیدگاههاى «رالز» را در خصوص گفتمان عدالت و لیبرالیسم وجهه همت خویش قرار داده و در پنج فصل به نقد و بررسى آنها پرداخته است.