مسابقه قبرها ؛ سنگ ها؛ سایه ها


 

قبرها، سنگ‏ها، سایه‏هاچه برداشتى دارید؟
بنویسید و در مسابقه مجله شرکت کنید!

چنان که در صفحه روبه‏رو مى‏بینید، عکس داخل پشت جلد این شماره، بخشى از مقبره‏اى در قمصر کاشان را پیش چشم خوانندگان گذاشته است. خانم «محبوبه معارف‏وند» با حُسن سوژه‏یابى خود در این عکس عناصر چندى را یکجا گرد آورده و آدمى را به اندیشه وا داشته است. نگاه و برداشت هر یک از ما، طبعاً نقاط مشترکى را خواهد داشت اما نکته‏هاى متفاوتى نیز مى‏تواند داشته باشد. پرسش ما این است:
«با توجه به تمام یا بخشى از عناصرى که در این عکس وجود دارد، برداشت و تفسیر شما از عکس چیست؟»
براى شرکت در مسابقه، مى‏توانید پاسخ خود را تا پایان دى ماه سال جارى به نشانى پیام زن بفرستید. به بهترین و گویاترین پاسخ‏ها جوایزى تقدیم خواهد شد و حتى‏الامکان همه پاسخ‏ها را در مجله درج خواهیم کرد. محدودیتى نیز در حجم مطلب ارسالى وجود ندارد. منتظر دریافت برداشت‏هاى شما مى‏مانیم.

مجله پیام زن‏