بدون شرح‏

دو خواهر نوجوان در یکى از روستاهاى شهرستان «فاروج» از توابع استان خراسان شمالى، به خاطر فقر مالى خودکشى کردند. جسد این دو خواهر به نام‏هاى «معصومه. ن» 15 ساله و «زینب. ن» 14 ساله که با دو رشته طناب، خود را حلق‏آویز کرده بودند دو روز پیش در داخل دامدارى محل سکونت‏شان واقع در روستاى «باش» توسط خانواده آنها کشف شد. ساعاتى بعد پزشک قانونى و نماینده دادگسترى به محل کشف جسد اعزام شدند و از نزدیک به بررسى صحنه و اجساد پرداختند. در ابتدا احتمال داده مى‏شد دو خواهر، به قتل رسیده باشند اما پزشک قانونى پس از معاینه اجساد، علت مرگ این دو خواهر را خودکشى اعلام کرد.
مأموران پلیس پس از انتقال اجساد به سردخانه تحقیقات خود را از خانواده متوفیان آغاز کردند و پس از انجام تحقیقات فنى و پلیسى دریافتند که این دو خواهر به علت فقر مالى خانواده دست به این کار زده‏اند. پدر «معصومه» و «زینب» که پیرمردى 70 ساله و در روستاى محل سکونت‏شان مقنّى ساده‏اى است به پلیس گفت:
من شش فرزند دارم و تنها راه درآمدم از چاه‏کنى به دست مى‏آید؛ آن هم روزى 3 تا 4 هزار تومان. ما هیچ گونه اختلافى در خانواده نداشتیم و دخترانم به خاطر فقر مالى دست به این کار زده‏اند. صبح دوشنبه اجساد این دو خواهر پس از تأیید پزشکى قانونى و روشن شدن علت مرگ، تحویل خانواده آنها شد.

«روزنامه شرق - 23/9/84»