شمیم یار

امام باقر(ع):
«خداوند رزق و روزى را مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب قسمت مى‏کند،
پس بپرهیزید از خوابیدن در چنین وقتى.»

بگذار خورشید عالمتاب از مشرق چشمان تو سر زند و فجر صادق از نگاه تو بدمد. حیف است وقتى تمام ذرات هستى، در حال سبّوح‏گویى و قدّوس‏خوانى هستند، تو در بستر غفلت غنوده باشى و فضیلت سحرخیزى را از دست بدهى. زیرا از شریف‏ترین اوقات، وقت بین‏الطلوعین است که بسیار سفارش کرده‏اند در چنین زمانى، حق تعالى را یاد کنیم و به حمد و نیایش بپردازیم.
مگر نشنیده‏اى که فرموده‏اند خواب در چنین ساعتى مکروه است و رزق و روزى آدمى را منع مى‏کند. براى آنکه در بامدادان فرشتگان شب و روز، توأمان در رفت و آمد میان زمین و آسمانند و رزق و روزى‏شان را به آنان عطا مى‏کنند. پس آنکه در وقت عنایت و بخشش، غایب باشد، دستش خالى خواهد ماند و سهمش از میان خواهد رفت. اگر چه حضرت ربّ آن همه بزرگوار و کریم و بخشنده است که بر رزق هیچ موجودى بخل نمى‏ورزد و او را به تنگدستى دچار نمى‏کند، اما آنکه با وضوى نماز صبح، آستین همت بالا مى‏زند و کار روزانه خود را آغاز مى‏کند، همان تازگى و طراوتى را با خود دارد که گل به شبنم نشسته که در بامدادان لب به ترنّم ذکر الهى مى‏گشاید و چنین کسى براى دریافت خیر و برکت افزون‏تر، لیاقت بیشترى دارد.
اوقات صبحگاهى در شبانه‏روز بسان فصل جوانى در سالنامه عمر است، آدمى بیشترین شور و انرژى و اشتیاق را در آغاز روز با خود دارد و هر چه روز به شب نزدیک‏تر مى‏شود، خستگى و رخوت نیز در جان آدمى مى‏نشیند. پس از عقل و ذکاوت به دور است که انسان در فصل جوانى به بیهودگى و بطالت بپردازد و چون به پیرى رسید، بر خود سخت گیرد و کار کند.
آغاز کار و کوشش در صبح زود که در تعقیب ذکر و نماز باشد، باعث مى‏شود انسان با سرزندگى و سرخوشى روز خود را شروع کند و همین حُسن آغاز، موقعیت‏ها و فرصت‏هاى نیکو و مفیدى را برایش به ارمغان مى‏آورد و خیر و برکت در زندگى‏اش جریان مى‏یابد. طورى که طبق نقل امیرالمؤمنین(ع) نیز، ذکر خدا بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، کامل‏تر از کسب روزى از طریق سفر کردن است.
پس خود را به خنک‏ترین و دلنوازترین نسیم صبحگاهى بسپاریم و در هواى تازه و سبک بامدادى به پرواز درآییم. اولین قدم‏ها براى کسب روزى حلال را در نخستین اوقات روز برداریم و با نیایش و یاد خدا به استقبال روز جدید برویم تا عنایات حاصل از نماز صبح بدرقه راهمان باشد.
در این جهد و کوشش صبحگاهى خیر پنهانى نهفته است که فقط بر اهلش آشکار مى‏شود. بخواهیم که ما را هم مَحرم و اهل بدانند.