شن‏بازى، آرامبخش روان کودک‏

محمدرضا مطهرى - نیره پارسا

شن‏بازى براى کودکان فعالیتى خوشایند و لذتبخش است. کودک از لمس کردن شن و بازى با آن لذت بسیار مى‏برد. شن مى‏تواند خاصیت مایعات را داشته باشد از نظر اینکه مى‏ریزد و اگر آن را در ظرفى بریزیم به شکل آن ظرف در مى‏آید. بازى با شن تجارب مفید و لذتبخشى را براى کودک ایجاد مى‏کند.
امروزه شن‏بازى به قدرى داراى اهمیت است که در تمامى کلینیک‏هاى مشاوره و روان‏درمانى کودک به عنوان یکى از وسایل ضرورى اتاق بازى محسوب مى‏شود.
شن باید در دو نوع خشک و مرطوب وجود داشته باشد تا کودک بتواند هر دو نوع آن را لمس کند و تفاوت‏ها و شباهت‏هاى آنها را درک کند.
کودک در شن به حفر کردن و ساختن دالان (تونل) مى‏پردازد. برج، تپه و خانه مى‏سازد و به انجام بازى‏هاى تخیلى مشغول مى‏گردد. کودک مى‏تواند معمار هستى خود باشد و قصر خود را در داخل شن‏ها خلق کند و دنیاى خویش را پر از کسان و خویشاوندانى سازد که ساخته و پرداخته ذهن او هستند. او مى‏تواند کارى را انتخاب کند و یا از آن دست بکشد. نیز مى‏تواند بیافریند و یا نابود کند.
همچنین مى‏تواند با قدرت تخیلش کوهى بسازد و بى‏خطر به قله آن صعود کند و از آنجا به تمام دنیا بگوید: «من مى‏تونم براى خود، یه کوه بسازم و یا اونو، با خاک یکسان کنم، در اینجا منم که بزرگم!»(1)
«شن» وسیله خوبى براى بازى‏هاى تهاجمى کودک به شمار مى‏رود زیرا مى‏تواند شن را با ایمنى بیشترى پرتاب کند.
کودک مى‏تواند عروسک‏هایى را که نماد پدر، مادر، خواهر و یا برادر هستند و با آنها احساس خصومت، تنفر و یا حسادت دارد در میان شن دفن کرده و با ماشین کمپرسى پر از شن از روى آنها عبور کند و به این وسیله احساسات درونى خویش را نشان دهد. کودک مى‏تواند با شن سنگر بسازد و از طریق تفنگ‏بازى احساسات خویش را نشان داده و تخلیه شود، یا اینکه جاده بسازد و با استفاده از بلدوزر، گریدر و کمپرسى مشغول سازندگى شود و یا اینکه با ساخت مزرعه مشغول کشت و کار کشاورزى شود. نیز جاده و پل‏هایى براى عبور و مرور ماشین بسازد، سپس آنها را خراب کرده و یا توسط هواپیما بمباران کند. در ظرف چند دقیقه مى‏تواند یک خندق حفر کند و قایقى را هدایت نماید، در لحظه‏اى بعد ممکن است سدى بسازد و اندکى بعد آنها را خراب کرده و خندق و قلعه‏ها را ویران نماید.

«شن» وسیله بسیار مناسبى براى پاسخگویى به طیف گسترده تخیلات کودک است.(2) در شن‏بازى، کودک علاوه بر اینکه به لحاظ روانى تخلیه مى‏شود و رضایت درونى کسب مى‏کند، در پرورش تخیل، ابتکار، خلاقیت و سازندگى او نیز مؤثر است.

مهارت‏ها و مفاهیمى که کودکان در هنگام شن‏بازى فرا مى‏گیرند:
- مقدارى شن فرصت‏هاى خوبى براى کودکان به وجود مى‏آورد تا از طریق حفارى، پر کردن ظرف‏ها، ریختن، بلند کردن و حمل کردن شن به هماهنگى و انعطاف عمومى بدن برسند.
- از طریق شن‏بازى، به مفاهیم وزن و ظرفیت پى مى‏برند.
- شناسایى ذرات شن و خاصیت چسبندگى آن.
- ساختن اشیا با شن و مقایسه شن خیس و خشک.
- پى بردن به شکل‏پذیرى شن خیس، که اگر شن را کمى مرطوب کنیم به شکل ظرفى که در آن قرار دارد در مى‏آید.
- پى بردن به مفاهیمى مانند اینکه آیا شن مثل نمک در آب حل مى‏شود؟ آیا از صافى عبور مى‏کند؟
- درک مفاهیم هندسى و فضایى.

- پرورش قدرت تخیل، ابتکار، خلاقیت و سازندگى در کودک: کودکان موقعى که مشغول ساختن یک قلعه شنى هستند، مى‏توانند در باره آن داستانى بسازند و غرق در تخیلات خویش شوند. فرآیند خلاقیت در چنین مواقعى در کودکان شکوفا مى‏شود.
- از طریق شن‏بازى و کسب تجربیات حسى مفاهیم زیادى مثل گود کردن، فشار وارد کردن، کُپه کردن، تونل زدن، پهن کردن، تقسیم‏بندى و برگشت‏پذیرى را یاد مى‏گیرد؛ همچنین مفاهیم واژه‏هایى مانند عمیق، عمیق‏تر، داخل، بیرون و ... را درک کرده و برایش درونى مى‏شود.
- کودکان براى ساختن تپه‏هاى بزرگ شنى، ایجاد خندق و دژهاى شنى، ماهیچه‏هاى بزرگ‏شان را به کار برده و پرورش مى‏دهند.(3)

وسایل لازم براى شن‏بازى‏

جعبه شن، حوض ساده کم‏عمق، طشت لباسشویى پلاستیکى یا روحى مى‏تواند وسیله خوبى براى بازى کودک باشد. درون ظرف را با شن شسته پر مى‏کنیم.
شن خشک از جهت تجربه‏آموزى (در زمینه خواص شن مانند نرمى، روندگى، جابه‏جایى) و شن مرطوب از این نظر که کودک با خیس کردن شن به ساختن برج، دیوار، تونل، غار و ... مشغول مى‏شود، براى او بسیار جالب است.

براى شن‏بازى و ساختن چیزهاى مورد نظر بایستى آب در اختیار و در نزدیکى کودک قرار داشته باشد.
کودکان نوپا از به کار بردن بیلچه‏هاى پلاستیکى کوچک براى پر کردن، حمل کردن و خالى کردن سطل‏هاى پلاستیکى لذت مى‏برند اما استفاده از بیلچه‏هاى فلزى براى کودکان بزرگ‏تر مناسب‏تر است. چون کودکانِ دوره آمادگى بیشتر به ابزار محکم (بیلچه‏هاى فلزى و ...) براى حفر کردن سوراخ‏هاى عمیق و ساختن جاده و تونل نیاز دارند.
ماشین‏هاى کمپرسى، بلدوزر و گریدر (جاده صاف‏کن) دانش آنها را در زمینه حمل خاک و جاده‏سازى افزایش مى‏دهد.(4)

مواد و وسایل لازم براى شن‏بازى‏

- بیل و سطل‏
- ظروف مختلف در اندازه‏هاى مختلف (قیف و ...)
- غربال (الک)
- قاشق‏هاى کهنه و مستعمل‏
- ماشین بازى (کمپرسى، بلدوزر، تراکتور و ...)
- قالب‏هاى چوبى مختلف‏
- ترازوهاى ساخته شده توسط کودک‏
- قوطى‏هاى کنسرو که لبه‏هاى آن تیز نباشند
- فرغون(5)

رعایت نکات ایمنى در شن‏بازى‏

- در هنگام شن‏بازى هرگز به کودکان اجازه ندهید که آن را به طرف یکدیگر بپاشند.
- زمانى که کودکان سرگرم بازى هستند ممکن است به علت بى‏توجهى، دست‏هاى آغشته به شن را به چشم‏هایشان بمالند و یا به خاطر پاشیدن شن به هوا، سر و صورت و چشم‏هایشان آسیب ببیند. والدین و مربیان باید توجه کنند و این نکات را به کودکان یادآور شوند.
- فقط در محلى که براى بازى مشخص شده شن‏بازى کنند، از جابه‏جایى شن در محیطهاى دیگر و یا آوردن به اتاق و ... پیشگیرى نمایید.
- هنگام شن‏بازى روپوش مخصوصى به تن کودک کنید تا لباس‏هایش کثیف نشود.
- به آنان بگویید که شن‏ها را با گِل مخلوط نکنند.
- برایشان توضیح دهید که پس از بازى، شن را جمع کرده، داخل ظرف و یا جاى مخصوص بریزند، نیز وسایل بازى را تمیز کرده و در جاى خود قرار دهند.
- فضاى مرطوب حوضچه‏هاى شنى، جاى مناسبى براى گربه‏هاست. باید پس از بازى کودکان، روى حوضچه‏ها را با تور سیمى یا وسیله دیگرى پوشاند و بدین وسیله شن را از آلودگى محفوظ داشت.

پى‏نوشتها: -
1) لندرث، گارى‏ل، بازى‏درمانى دینامیسم مشاوره با کودکان، ص‏66، اکسلاین ویرجینیا م، بازى‏درمانى، ص‏12، گروه‏درمانى با کودکان، هایم گینوت، ص‏67.
2) Ginott Haim G , Group psychotherapy with children , P.p 76.
3) Mayesky Mary , crative activities for young children , P.p 01, 11, 21, 31, 41.
4) آلن آیلین، هارت بتى، آموزش و پرورش در کودکستان، ترجمه محمدحسین نظرى‏نژاد، ص‏86، انتشارات آستان قدس رضوى، 1370.
5) واثقى، مینو، آموزش ضمن بازى (سال چهارم هنرستان)، ص‏13 - 12، چاپ و نشر ایران، 1369.