پژواک‏

دو قطعه عکس با نامه برایتان ارسال کرده‏ام که امیدوارم در هر کجاى مجله که خواستید مورد استفاده قرار دهید.

ابوالفضل صمدى رضایى - مشهد

برادر محترم، با تشکر از شما دو عکس ارسالى را که شامل بارگاه ملکوتى امام رضا(ع) و گلزار شهداى مشهد بود در آرشیو عکس مجله بایگانى کردیم تا در صورت لزوم در متن مجله مورد استفاده قرار بگیرد.

خواهر ارجمند «زهرا دستان»، با تشکر از نامه و مجلاتى که به رسم قدردانى از تهیه گزارش مربوط به چادر سفید براى دفتر مجله ارسال کرده‏اید، امیدواریم در راه زندگى پر از تلاش‏تان همیشه ثابت‏قدم و موفق باشید.

در روند پیشبرد اهداف اعتلاى فرهنگى، تقدیر و سپاس بسیار بر شما که با کوشش فراوان گام‏هاى بلندى برداشته‏اید که نمونه ارزنده و بارز آن نشریه بسیار خوب و باارزش «پیام زن» در چهره‏اى روشن است که مى‏تواند در آینده‏اى نزدیک و نه چندان دور اهداف بزرگوارانه مسئول و کارکنان زحمتکش آن را بنمایاند. لذا اگر سعادتى باشد دوست دارم وظیفه فرهنگى خویش را ادا کرده و افتخار فعالیت با مجله را داشته باشم.

سیدسیف‏الدین سیدموسوى - قزوین‏

برادر گرامى، از اظهار لطف شما نسبت به مجله سپاسگزاریم. داستان ارسالى‏تان در شماره آینده «قصه‏هاى شما» بررسى خواهد شد. مطلبى هم که در مورد جوانى نوشته‏اید پس از ارزیابى در صورتى که مناسب باشد در بخش «دختران بهار» چاپ خواهد شد. موفق باشید.

از ارسال نشریه و همچنین چاپ اخبار انجمن بانوان محقق امین تشکر و قدردانى مى‏کنیم.

امینه‏سادات سیدى‏تبار - آران و بیدگل‏

خواهر محترم، از کتابى که به مجله اهدا کرده‏اید، متشکریم. این کتاب به درخواست شما در بخش «کتابخانه پیام زن» معرفى خواهد شد. از ارسال بروشورهایى هم که معرف شهرتان و مراکز دیدنى آن هستند، متشکریم و امیدواریم «NGO» فعال شما در راه فعال کردن بانوان آران و بیدگل همچون گذشته موفق باشد.