کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

پژوهشنامه پیام غدیر
سال اول، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1384
قیمت هر شماره: 7000 ریال‏
«پیام غدیر» فصلنامه‏اى است فرهنگى با روش پژوهشى که به همت بنیاد پژوهشى فرهنگى پیمان غدیر در شهرستان جهرم منتشر مى‏شود. این فصلنامه در صدد است که پیامِ پیام‏آور غدیر را براى این عصر و نسل و به زبان مخاطبان آن تبیین و ابلاغ کند.
لازم به ذکر است شماره چهارم این فصلنامه ویژه‏نامه‏اى در خصوص صحیفه سجادیه است. از جمله مطالب این شماره اینهاست: تحلیل جامعه‏شناختى صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه پیام و الهام جاودانه، کامل‏ترین نیایش، طوباى صحیفه، پیامدهاى نهضت حسینى.

فرهنگ‏نامه ادب‏
محمدى رى‏شهرى‏
مترجم: حمیدرضا شیخى‏
با همکارى عبدالهادى مسعودى‏
ناشر: مؤسسه دارالحدیث‏
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 83 صفحه‏
قیمت: 4500 ریال‏
فرهنگ‏نامه ادب، نخستین کتاب از مجموعه فرهنگ‏نامه‏هایى است که با هدف تصحیح و تقویت فرهنگ ارزش‏هاى رفتارى ارائه مى‏گردد. در این فرهنگ‏نامه، مسائل مهمى مانند: تعریف ادب، انواع و مراتب ادب، نقش ادب در زندگى، خاستگاههاى ادب، آموزگاران ادب، روش ادب‏آموزى و آفات ادب‏آموزى از منظر قرآن و احادیث اسلامى تبیین گشته است.


فرهنگ‏نامه اذان‏
محمدى رى‏شهرى‏
مترجم: حمیدرضا شیخى‏
با همکارى عبدالهادى مسعودى‏
ناشر: مرکز تحقیقات دارالحدیث‏
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 115 صفحه‏
قیمت: 4500 ریال‏
فرهنگ‏نامه اذان، قطره‏اى از دریاى بیکران علوم و معارف ناب اسلامى و مدخلى از دانشنامه میزان‏الحکمه است که به صورت مستقل، منتشر مى‏شود. در این دانشنامه، واژه‏ها و اصطلاحاتى که در قرآن و احادیث کاربرد فرهنگى گسترده‏اى دارند، به ترتیب الفبایى، با نظمى نوین و با ذکر نمونه کاربردها (شواهد)، معناشناسى و تحلیل و تبیین مى‏گردند. فرهنگ‏نامه اذان، دومین کتاب از مجموعه فرهنگ‏نامه‏هایى است که با هدف تصحیح و تقویت فرهنگ ارزش‏هاى رفتارى ارائه مى‏گردد. در این فرهنگ‏نامه مسائل مهمى مانند: آغاز تشریح اذان، اهمیت گسترش فرهنگ اذان، حکمت‏ها و پیام‏هاى فردى و اجتماعى و ... مورد بررسى قرار گرفته است.

رضایت از زندگى‏
عباس پسندیده‏
ناشر: مؤسسه دارالحدیث‏
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 383 صفحه‏
قیمت: 20000 ریال‏
زندگى، بستر تکامل و مزرعه آخرت است و موفقیت در آن متکى به برخوردارى از مهارت‏هاى زندگى است. بخش بزرگى از معارف قرآن و حدیث، اختصاص به آموزش مهارت‏هاى زندگى دارد که نشان‏دهنده دغدغه دین در این موضوع است.
این پژوهش که در رابطه با همین موضوع است در سه بخش سامان یافته است: بخش نخست به باورهاى رضامندى مى‏پردازد. بخش دوم به زمینه‏هاى رضامندى اختصاص دارد و بخش سوم که از مهم‏ترین بخش‏هاى کتاب است به موضوع مهارت‏هاى مقابله با تنیدگى و کنترل فشارهاى روانى اختصاص دارد.

آسیب‏شناسى شخصیت و محبوبیت زن‏
محمدرضا کوهى‏
ناشر: انتشارات اتقان‏
نوبت چاپ: دوم / 1384
تعداد صفحه: 376 صفحه‏
قیمت: 20000 ریال‏
زن حقیقت بسیار ارزشمندى است که به سبب ساختار وجودىِ ویژه، در فرایند تعلیم، تربیت و تکامل، نقش مؤثرى ایفا مى‏کند؛ از همین‏رو صیانت از شخصیت وى و مصمون نگه داشتن آن از آسیب‏هاى گوناگون وظیفه‏اى است که دین مقدس اسلام تأکید فراوانى بر آن کرده است. این پژوهش در فصل‏هاى مختلف با شیوه‏اى جدید و نگاهى عمیق با تشریح جنبه‏هاى فطرى و وجودى زن و مطابقت آموزه‏هاى اسلام با آنها، برترى این دین را، مخصوصاً در بُعد عفاف و حجاب اسلامى آشکار مى‏سازد و در پرتو استدلال‏ها و هشدارهاى مشفقانه متعدد به زنان - به ویژه دختران جوان - ضرورت رفتار و پوشش عفیفانه و نیز آسیب‏هایى که از طریق بدحجابى و لاقیدى متوجه حریم ارزشمند شخصیت و محبوبیت آنان مى‏شود را به تفصیل توضیح داده است.

نشانه‏هاى خدا در قرآن‏
فرج‏اللَّه فرج‏اللهى‏
ناشر: نسیم کوثر
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 144 صفحه‏
قیمت: 7000 ریال‏
خداوند متعال در قرآن مجید بیش از یکصد و پنجاه بار از نشانه‏هاى عظمت و آفریدگارى خود که در پهنه آسمان‏ها و زمین و اعماق دریاهاست به تعبیرهاى مختلف یاد کرده تا بشر را به سوى شناخت یگانه آفریننده جهان رهنمون شود.

دانشنامه احادیث پزشکى‏
محمدى رى‏شهرى‏
ترجمه: دکتر حسین صابرى‏
ناشر: مؤسسه دارالحدیث‏
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 672 صفحه‏
قیمت: 38000 ریال‏
در این کتاب احادیثى در باره بهداشت و درمان بیمارى‏هاى جسمى مطرح شده است. هدف از تدوین این کتاب آماده‏سازى مجموعه احادیث مرتبط با طب براى استفاده محققان و ارزیابى دقیق از راه آزمایش و در نتیجه بهره‏گیرى از آن از سوى پژوهشگران و متخصصان است.
مطالب این کتاب در پنج فصل سامان یافته است. فصل نخست، در باره طبابت از دیدگاه اسلام و آداب و مسئولیت این حرفه است. فصل دوم، بیمارى و حکمت آن و پرستارى و عیادت از بیمار را تبیین مى‏کند. آشنایى با دستگاههاى مختلف بدن و چگونگى عملکرد و نگهدارى آن، در سومین فصل آمده است. فصل چهارم کتاب عهده‏دار بیان نقش خوردن و آشامیدن در سلامتى و بیمارى است. درمان با غذاها، میوه‏ها و گیاهان دارویى، مطالب آخرین فصل کتاب را تشکیل مى‏دهند.


ماده وجود «زن» کند و کاوى در ذات زنانه‏
پوران میرشاهى‏
ناشر: مؤلف‏
نوبت چاپ: اول / 1382
تعداد صفحه: 342 صفحه‏
قیمت: 19000 ریال‏
این کتاب بحثى پیرامون شناخت ذات، روحیات و ویژگى‏هاى زن از نگاهى جدید مى‏باشد. نویسنده که به گفته خودش با یک انقلاب روحى مواجه شده و به بینشى جدید رسیده، حاصل نگاهش در مورد «زن و ویژگى‏ها و روحیاتش» را در این کتاب ارائه مى‏کند. ایشان در فرازى از مقدمه گوید:
این کتاب شاید نخستین اثرى باشد که بنیاد فلسفه‏اى را بر «زنانیت» بنا مى‏کند هر چند که ذات این اثر، فوق فلسفى مى‏باشد. شاید هم بتوان گفت که یک عرفان زنانه است که براى نخستین بار به زبانى معقول و منثور (و نه شاعرانه) صداى اندیشه و احساس زن را از اعماق نهانخانه تاریخ به گوش همه مردان و مهم‏تر از آن به گوش خودِ زنانى که گوش خود را گرفته‏اند، مى‏رساند.

من، تو، او، خودآموز تربیت عرفانى (زمینه‏اى براى خداشناسى اجتماعى)
پوران میرشاهى‏
ناشر: مؤلف‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 340 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
این کتاب در حقیقت جلد دوم «ماده وجود» [کتاب قبلى‏] است و به گفته مؤلف در تکمیل هدفى است که کتاب اول براى آن تدوین شده بود. کتاب اول ارائه‏دهنده معرفتى مدرن، جدید و نو از زن و حقیقت وجودى او بود و حاصل نهایى‏اش ایجاد علامت سؤالى توأم با حیرت، حسرت و یأس عرفانى در ذهن خواننده؛ [آن کتاب در حوزه اثبات «لا اله» بود] و اینک این کتاب تلاش در قلمرو «الّا اللَّه» و «چه باید کردى عرفانى» و حاصل «دردى انسانى» است که امید است اگر علاجى نکند، لااقل درد را مفهوم و محسوس سازد.
مالیخولیاى پزشکى یا «فلسفه طب» (کند و کاوى در ذات علم طب)
پوران میرشاهى‏
ناشر: مؤلف‏
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 151 صفحه‏
قیمت: 20000 ریال‏
نویسنده که خود، پزشک متخصص است به این نتیجه رسیده که علم پزشکى نوین که فقط بر تجربه و مادیت استوار است و مبانى روحى، روانى و تربیتى را کنار گذارده، نه تنها به روح و سعادت انسانى بشر کمترین خدمتى نمى‏کند و نمى‏تواند هم بکند، بلکه جان و تن بشر را نیز ملعبه سودایى عظیم و مرگبار ساخته و به این سودا فخر مى‏کند و کوس انا الحق مى‏زند و همچون خدایان از هر مسئولیتى نیز مبرّاست. ایشان با توجه به این نتیجه‏گیرى «علم طب» جدید را «مالیخولیاى پزشکى» خوانده و به معرفى آن پرداخته و نقاط ضعف و ویرانگرى آن را روشن ساخته و به قول نویسنده:
این رساله مختصر بیش و پیش از هر کس، خود مرا [به عنوان یک پزشک متخصص‏] باطل و نفى مى‏سازد. این خودشناسى و خودبراندازى را به کل دانش پزشکى و همه اطبا و دردمندان تقدیم مى‏کنم.

فهرست نسخه‏هاى خطى کتابخانه تخصصى مرکز تحقیقات دارالحدیث (ج اول)
على صدرایى خویى‏
ناشر: انتشارات دارالحدیث‏
نوبت چاپ: اول / 1384
قیمت: 25000 ریال‏
نسخه‏هاى خطى، سرمایه عظیم ملى و فرهنگى هر ملت به شمار مى‏روند. این سرمایه در حوزه علوم انسانى - که بخش قابل توجهى از آن را میراث گذشتگان تشکیل مى‏دهد - حایز اهمیت بیشترى است.
این فهرست‏نامه بر اساس روش ترکیبى (الفبایى - موضوعى) تنظیم شده است. بدین ترتیب که ابتدا نسخه‏ها در هشت موضوع تقسیم گردیدند.
1- قرآن و علوم قرآن؛ 2- حدیث و علوم حدیث؛ 3- تاریخ و فضایل اهل بیت(ع)؛ 4- ادبیات عربى و فارسى و ترکى؛ 5- فقه و اصول فقه؛ 6- علوم عقلى؛ 7- علوم دیگر؛ 8- مجموعه‏ها.