از دست دیگران!

هر چند میان نق زدن و انتقاد، تفاوت‏هاى زیادى وجود دارد لکن برخى از دختران عادت کرده‏اند به صورت همیشگى و به صورت یک عادت از دیگران انتقاد کنند، در حالى که دختران به دلیل روح حساس و زودرنج‏شان بیشتر از پسران ناراحت شده و اصلاً دوست ندارند مورد انتقاد و سرزنش و شماتت آن هم از نوع مستقیم و علنى قرار بگیرند. بسیارى از دختران هنگامى که با انتقاد والدین، دوستان و یا غریبه‏ها مواجه شده ناراحت و اندوهگین مى‏شوند و گاهى این موضوع مدت‏ها ذهن و روح‏شان را مشغول خود مى‏سازد. از طرف دیگر در میان دختران جوان شایعه، حرف‏هاى شاخ و برگ‏دار و متعجبانه و حتى تمسخر کردن دیگران دیده مى‏شود که شاید دلیل آن عادت دختران به بروز احساسات و عواطف مثبت یا منفى و تخلیه خود از طریق صحبت کردن و حرف زدن باشد. اما آیا باید در مواجه شدن با انتقادات خود را در پوسته‏اى ضخیم مخفى بداریم یا دیوارى دور خود کشیده و از انظار عمومى پنهان شویم و یا اینکه با دعوا و مرافعه و جنگ و جنجال جواب طرف مقابل را بدهیم؟ لکن کنار آمدن با دیگران و تعامل مناسب و متناسب با مردم، یکى از مهم‏ترین مسائلى است که دختران باید در طول زندگى یاد بگیرند.
یک دختر جوان در مواجهه با انتقاد و شماتت دیگران باید یادش باشد که نمى‏تواند دل همه را به دست بیاورد. به هر حال آدم‏ها طرز تفکر، سلیقه، ادب و بینش متفاوتى دارند. هر کس یک جور خلق شده است پس اصلاً نباید از خودتان انتظار داشته باشید همه را راضى نگه دارید و همه از شما خشنود باشند. براى اینکه احساس خوشایندى از زندگى و اطرافیان داشته باشید لازم نیست تصور نمایید همه باید شما را تأیید نموده و یا بپسندند. هر چند اغلب ما دوست داریم همیشه مورد تأیید باشیم اما در عمل هرگز چنین اتفاقى نخواهد افتاد. شادى و شادمانى ما در بسیارى از موارد به خودمان بستگى دارد پس لزومى ندارد توان و وقت‏مان را صرف راضى نگه داشتن آدم‏هاى مشکل‏پسند و یا صرفاً منتقد بکنیم. اگر شما دوستى دارید که دایماً از دیگران ایراد مى‏گیرد و انتقاد مى‏کند این مشکل خودش است.
لزومى به بحث و مشاجره نیست. دعواهاى لفظى فقط باعث پایین آمدن شخصیت آدم‏ها مى‏شود در عوض شما مى‏توانید براى افراد دایماً شاکى و منتقد دعا کنید؛ دعا کنید خدا آنان را به راه راست هدایت کند.
تصورى که شما از خودتان دارید به اعتماد به‏نفس‏تان و افرادى که با آنان ارتباط برقرار مى‏کنید ربط دارد. اینجاست که یافتن و حفظ دوستانى سالم و مثبت‏اندیش اهمیت زیادى پیدا مى‏کند. همیشه به یاد داشته باشید خداوند بهترین دوست و بهترین یاور تواناى شماست. اگر خداوند مخلوقات خود را دوست دارد پس دیگر به تأیید افراد همیشه شاکى و پر مدعا نیازى نیست. این دسته از افراد آنچنان هم دوست‏داشتنى نیستند. بر عکس شما باید مدام فکر کنید موجوداتى دوست‏داشتنى، توانمند و باارزش هستید حال اگر دیگران کوتاه‏فکر هستند و مدام در پى یافتن راهى براى آزار و اذیت رساندن به دیگرانند، دیگر به خودشان مربوط است!