گیاهان زینتى‏
پیچ امین‏الدوله‏

مهندس مجتبى ولى‏شریعت‏پناهى‏

پیچ امین‏الدوله گیاهى است با اسم علمى JAPONIKA - LONICERA(لونى‏سرا جاپونیکا) از خانواده کاپرى‏فولیاسه CAPRIFOLIACEAE.
این درختچه زیبا به عنوان یک گیاه بالارونده در کنار نرده‏ها، دیوارها و یا روى پرچین‏هاى چوبى مورد استفاده قرار مى‏گیرد. در صورتى که در تراس باشد، شاخه‏هایش را به سمت پایین مى‏آویزد.
پیچ امین‏الدوله بسیار سریع رشد مى‏کند و قدرت پوششى زیادى دارد. این گیاه پوشش مناسبى براى دیوارهاى کهنه و نرده‏هاى رنگ و رو رفته است.
خوشبختانه به مراقبت چندانى احتیاج ندارد. خیلى زود خود را با محیط عادت مى‏دهد و شاخه‏هایش را در شرایط مناسب تا هشت متر مى‏گستراند.

برگ‏ها

برگ‏ها همیشه ایام سبزند اما در زمستان قسمت‏هاى پایین شاخه‏ها تعدادى از برگ‏هاى خود را از دست مى‏دهند.

گلدهى‏

گل‏ها که معمولاً زرد یا سفیدرنگ هستند، بسیار معطرند و در اوایل بهار شکفته مى‏شوند. در بعضى گونه‏ها گل‏ها ابتدا سفیدرنگند ولى به تدریج زرد مى‏شوند.

نور

بدون شک گیاهان گلدار براى گلدهى به نور کامل آفتاب احتیاج دارند اما براى پیچ امین‏الدوله محیطهاى نیمه‏سایه و حتى سایه کامل مشکل خاصى ایجاد نمى‏کند اما به هر حال تاریکى به عنوان یک عامل محدودکننده، گلدهى را به تأخیر مى‏اندازد و موجب کاهش گل‏ها مى‏گردد.

ازدیاد

پیچ امین‏الدوله را مى‏توان به آسانى با روش‏هاى مختلفى مانند خوابانیدن شاخه و یا قلمه ساقه تکثیر نمود.

تکثیر به روش قلمه‏

بهار زمان مناسبى براى ازدیاد پیچ امین‏الدوله است. در بهار از ساقه‏هاى برگدار و نرم که قدرى چوبى هستند، قلمه تهیه کنید.
بهتر است بستر کاشت قلمه‏ها خیس و نمناک باشد.

خوابانیدن شاخه‏

خوابانیدن شاخه روش مناسبى براى ازدیاد پیچ امین‏الدوله است. شاخه‏هاى بلند را طورى در خاک قرار دهید که نوک شاخه‏ها بیرون از خاک باشد. عمق مناسب براى قرار گرفتن شاخه در خاک حداقل سه سانتى‏متر است. بعد از یک یا دو ماه شاخه در محل تماس با خاک ریشه مى‏زند. اگر عمل خوابانیدن شاخه در گلدان انجام شود، به سادگى مى‏توانیم بعد از ریشه‏دار شدن، شاخه‏ها را با قیچى از پایه اصلى جدا کنیم و گلدان را به محل مناسب منتقل کنیم.

هرس‏

هرس پیچ امین‏الدوله بیشتر به منظور فرم‏دهى انجام مى‏شود، شاخه‏هاى مزاحم را حذف کنید و شاخه‏هاى خوش‏فرم را به قیم ببندید. معمولاً بعضى از شاخه‏هاى داخلى پیر و گاهى خشک مى‏شوند. آنها را جدا کنید. تا گیاه شکل مناسب خود را پیدا کند.