کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

دروس شرح منظومه حکیم ملاهادى سبزوارى (ج دوم - حکمت 1)

استاد آیت‏اللَّه یحیى انصارى شیرازى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامى)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 850 صفحه‏
قیمت: 83000 ریال‏
شرح منظومه حکیم ملاهادى سبزوارى از آثار برجسته در میراث فلسفه و حکمت اسلامى است که مباحث حِکَمى و فلسفى در آن، تبیین شده است.
این اثر نیز شرحى است که حکیم معاصر حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ یحیى انصارى پیچیدگى‏هاى آن را باز نموده و خواننده را با رمز و رازهاى آن آشنا مى‏سازد.
شرح منظومه حکیم سبزوارى شامل «منطق و حکمت» است که نویسنده در (جلد اول) این مجموعه به شرح بخش «منطق» و در سه جلد بعدى آن به شرح بخش «حکمت» مى‏پردازند.

دانستنى‏هاى لازم از نماز

محمد وحیدى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 272 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
نماز به همه کردارهاى فردى و اجتماعىِ فرد مسلمان جهت مى‏دهد و بر همه رفتارهاى او تأثیر مى‏گذارد. با این فریضه، اجتماع نیز به پاکى مى‏رسد و فحشا و منکر در همه زمینه‏ها از آن رخت برمى‏بندد.
همه اینها وقتى تحقق مى‏یابد که جایگاه و اهمیت نماز را بشناسیم، به چرایى و فلسفه نماز آگاه شویم، راههاى جذب دیگران را به نماز بدانیم، به وظیفه خود در برابر تارکان نماز وقوف پیدا کنیم. این کتاب موضوعات فوق را در شش بخش به تفصیل، بحث و بررسى کرده است.

مسائل مستحدثه پزشکى‏

تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 416 صفحه‏
قیمت: 42000 ریال‏
یکى از عرصه‏هاى مرتبط با مسائل نوپیدا، حوزه مسائل پزشکى است که به مانند دیگر جنبه‏هاى زندگى مدرن، دستخوش دگرگونى‏هاى بسیارى شده است. این مجموعه که به همت پژوهشگران گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامى خراسان فراهم آمده است، با تمرکز بر موضوعات جدید پزشکى، آنها را از منظر فقه شیعه کاوش مى‏کند. موضوعات مورد بحث در این کتاب به شرح ذیل است:
بررسى برخى از مباحث تلقیح، احکام فقهى فسخ نکاح با امراض مُسرى، نگاهى به مبانى فقهى کالبدشکافى، احکام فقهى سقط جنین و کنترل موالید، پیوند اعضا و احکام و نظریه‏ها در باره آن.

جلوه‏هاى عرفانى نهضت حسینى‏

محمدامین صادقى اُرزگانى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 223 صفحه‏
قیمت: 21500 ریال‏
یکى از جنبه‏هاى قیام جاوید امام حسین(ع)، جنبه عرفانى آن است؛ یعنى در حادثه کربلا آموزه‏هاى دل‏انگیز عرفانىِ نابى پدید آمده که هر کدام در سازندگى و عروج انسان نقش اساسى دارد.
این کتاب، از همین زاویه عرفانى، قیام سالار شهیدان(ع) را در سه بخش بررسى کرده است: جلوه‏هاى بصیرت و معرفت در نهضت حسینى، جلوه‏هاى عشق و محبت در نهضت حسینى، جلوه‏هاى کرامت انسانى در نهضت حسینى.
در هر کدام از این بخش‏ها، مبانىِ مثبت و نیز سیر و سلوک الهىِ افراد قافله عشق، به ویژه امام حسین(ع) تبیین شده است.

ابلیس، دشمن قسم‏خورده‏

على محمدى آشنایى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 151 صفحه‏
قیمت: 15000 ریال‏
انسان در مسیر هدایت و پرواز از خاک تا خدا، با دشمنان درونى و بیرونى بسیارى مواجه است که به صورت‏هاى گوناگون به دشمنى مى‏پردازند؛ مادر همه این دشمنان «ابلیس» است. وى دشمنى است که دائماً عقیده و عمل انسان را تهدید مى‏کند و حتى در حال عبادت نیز از وسوسه، دست برنمى‏دارد.
وظیفه انسان، مبارزه با «ابلیس» است؛ براى این کار باید از وى و شیوه‏هاى اغواگرى‏اش، شناخت کامل داشت. این کتاب با همین هدف، درباره این موضوعات، روشنگرى کرده است: ابلیس و شیطان، ویژگى‏هاى ابلیس، ابلیس و پیامبران، عوامل کامیابى ابلیس، راههاى مقابله با ابلیس، فلسفه آفرینش ابلیس، مرگ ابلیس.

احکام و روح نماز

محمد وحیدى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 264 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
نماز، محور همه آموزه‏هاى اسلام و ستون این خیمه رفیع است. هر مسلمانى بدون استثنا مکلف است هر روزه در چند وعده این فریضه الهى را به جاى آورد و سبکبال براى توفیق در این معراج تلاش کند.
شک نیست که نمازگزار براى این عروج باید به جسم و روح نماز توجه کند و باطن آن را در یابد و با این دو بال به پرواز در آید. این اثر در هفت بخش به تفصیل به این دو قسمت پرداخته و احکام ظاهرى و باطنى نماز و چگونگى آمادگى جسم و روح را بیان کرده است.

شیوه‏نامه دائرةالمعارف قرآن کریم‏

تهیه: مرکز فرهنگ و معارف قرآن‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 247 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
این اثر در پنج فصل، سامان یافته است. تعریف و پیشینه دائرةالمعارف‏نویسى و ضرورت تدوین دائرةالمعارف قرآن کریم (کلیات) هندسه و اجزاى مقالات، شیوه تألیف و تنظیم مقاله‏ها، تشکیلات و گردش کار و پیوست‏ها.
این کتاب مى‏تواند مورد استفاده علاقه‏مندان به پژوهش‏هاى قرآنى و کارهاى پر حجم دائرةالمعارفى، قرار گیرد.

امر به معروف در ترازوى تاریخ (گامى نو در فقه سیاسى اسلام)

عبدالحسین رضایى راد
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 240 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
امر به معروف و نهى از منکر، اصلى است که همه احکام و دستورهاى اسلام را تحت نفوذ خود دارد و اهمیت آن در مقایسه با احکام دیگر، همچون قطره‏اى است در برابر اقیانوس. این اصل، مایه استوارى دین و مورد اجماع همه فرقه‏هاى مسلمان و حتى مورد ستایش امت‏هاى پیشین بوده است.
این اصل، از آن دسته احکام شرعى است که در کلیات و حتى فروع، میان شیعه و سنى، اختلاف چندانى وجود ندارد. اکنون با وجود این اهمیت و نیز اتفاق نظر، سؤال این است که: چه عاملى سبب شده که این اصل، مهجور بماند؟
این اثر با طرح سؤال فوق، مى‏کوشد تا پاسخ آن را در سرگذشت تاریخى این اصل و شیوه‏هاى اجرایى آن در دوره‏هاى مختلف تاریخ، جستجو کند. دو فصلِ اهدافِ امر به معروف و روش‏هاى امر به معروف، این فحصِ تاریخى را به عهده دارند.

اندیشه سیاسى ملااحمد نراقى‏

سیدسجاد ایزدهى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 160 صفحه‏
قیمت: 12000 ریال‏
ملااحمد نراقى، دانشور نام‏آشنا و بزرگ قرن سیزدهم هجرى، اولین فقیهى است که بحث از ولایت فقیه را که در ادوار گذشته، فقها در ابواب مختلف بدان پرداخته‏اند، به صورت متمرکز و استدلالى و در قالب نظریه سیاسى ولایت عامه فقها در عصر غیبت مطرح کرده است. ایشان دایره اختیارات ولى فقیه را محدود ندانسته، بلکه او را صاحب تمام اختیاراتى مى‏داند که ائمه معصوم(س) در زمان خود حائز آن بوده‏اند.
مؤلف این کتاب موضوع فوق را در شش فصل شرح کرده است: زندگى و زمانه، مفاهیم و کلیات، جایگاه سیاست، قواعد فقه سیاسى، حیات سیاسى در گستره فقه سیاسى در عصر غیبت و حکومت از دیدگاه ملااحمد نراقى.

اندیشه سیاسى صاحب جواهر

سیدسجاد ایزدهى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 160 صفحه‏
قیمت: 12000 ریال‏
آیت‏اللَّه شیخ محمدحسن نجفى، صاحب کتاب «جواهرالکلام» از فقیهان سترگ شیعى است که نقش برجسته‏اى در پیشبرد فقه اسلامى دارد. یکى از جنبه‏هاى علمى ایشان، اندیشه سیاسى اوست.
این اثر، جنبه‏هاى مختلفى از فقه سیاسى مبتنى بر آراى ایشان را بررسى مى‏کند: ضرورت و بداهت حکومت دینى در عصر غیبت، فراگیر بودن دایره اختیارات حاکم اسلامى، الهى بودن خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه و وجود عناصرى چون خردورزى، مصلحت‏نگرى و واقع‏بینى در پویایى فقه سیاسى، از مشخصه‏هاى فقه جواهرى و اندیشه سیاسى صاحب جواهر است.

اندیشه سیاسى فاضل مقداد

سیدمحمدرضا موسویان‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 151 صفحه‏
قیمت: 12000 ریال‏
«فاضل مقداد» از فقها و متکلمان قرن نهم هجرى است. اندیشه سیاسى وى مشحون از آموزه‏هایى در باره حکومت و ضرورت و مشروعیت آن، حکومت مطلوب و ارکان و شرایط آن، ادله عقلى و نقلى حکومت و رابطه فرد و دولت است. همچنین به دو نکته کلیدى مقتضیات زمان و مکان و ارتباط آن با فتاوا و احکام شرعى و رابطه دین و سیاست نیز تأکید مى‏ورزد.
این اثر در فصل‏هاى مختلف موضوعات فوق را با استناد به اندیشه‏هاى او به تصویر کشیده است.

وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام خمینى(ره)

احمد بهشتى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 583 صفحه‏
قیمت: 58000 ریال‏
این اثر مجموعه مقالاتى است که بخش‏هایى از عرصه‏هاى اندیشه و تفکر را در ساحت بشرى و دینى کاویده و در هشت بخش سامان داده است.
اولین و مهم‏ترین قسمت آن، بخش اول است که با طرح رابطه عقل و قلب وحى، وحیانیت و عقلانیت عرفان را از دیدگاه امام خمینى کاویده است. سپس در بخش‏هاى دیگر این مباحث را طرح کرده است:
بررسى زبان قرآن در آیات تشابه، براهین وجودشناختى و جهان‏شناختى و مسئله حق و تکلیف در نهج‏البلاغه، ریشه‏یابى نظریه حرکت جوهرى در آثار شیخ‏الرئیس و تأثیر شیخ اشراق بر خواجه طوسى و ... .

هزار و یک کلمه (ج ششم)

آیت‏اللَّه حسن حسن‏زاده آملى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر ...)
نوبت چاپ: اول / 1384
تعداد صفحه: 400 صفحه‏
قیمت: 40000 ریال‏
«هزار و یک کلمه»، مجموعه‏اى است حاوى نفایس فنون و ظرایف علوم و نیز معارف اسلامى. این مجموعه نیز چون دیگر آثار استاد علامه، پر مایه و پر فایده است و طالبان علم و کمال را معرفت و دانش مى‏افزاید.