قرآن و زندگى شاد و هدفمند

نویسنده


 

قرآن و زندگى شاد و هدفمند(1)

اکرم جمشیدیان‏

آفرینش انسان از بزرگ‏ترین شاهکارهاى خلقت خداوند است. بر بام وجود این موجود پیچیده، مجموعه‏اى از سلول‏هاى خاکسترى‏رنگ با شگفت‏انگیزترین سیستم در داخل کره استخوانى به نام مغز فرماندهى کشور تن به نام عالم صغیر را به عهده دارد. فعالیت دائمى این سیستم علاوه بر آثار حیات، بزرگ‏ترین موهبت الهى یعنى قدرت تفکر و اندیشه را به انسان هدیه مى‏کند و او را در مقامى برتر از همه موجودات مى‏نشاند.
در عالم کبیر یعنى این جهان، رهبران و مدیران موفق کسانى هستند که کشور خود را خوب اداره کنند و با مدیریت و رهبرى صحیح جامعه را به سوى هدف‏هاى معین به پیش ببرند. وجود تو نیز سرزمینى گسترده‏اى با گنجینه‏هاى عظیم طلا و نقره به نام استعداد و توان است. مرکز اداره این جهان کوچک، مغز و ذهن توست. نابسامانى در این مرکز فرماندهى خسارتى بس عظیم و جبران‏ناپذیر یعنى تلف کردن سرمایه اصلى وجود که همان وقت و انرژى است به دنبال دارد.
وقتى تو بر مرکز فرماندهى چندان تسلطى نداشته باشى، نیروهاى بیگانه و مزاحم در آن جا خوش مى‏کنند و بر تو حکومت مى‏کنند، به جاى تو تصمیم مى‏گیرند و در آن زمان زندگى تو همانند حرکت برگى بر روى آب است که جریان آب و روزمرگى آن را به هر سو مى‏برد و تو را هرگز توان کنترل و یا مقابله‏اى نیست؛ و در نقطه مقابل اگر هدایت ذهن را خوب بدانى و قواى فکرى و در نتیجه نیروهاى خود را سر و سامان دهى و فرمانده واقعى کشور باشى به خوبى مى‏توانى با دشمنان و موجودات مزاحم بجنگى. خار و خاشاک بزدایى و سربلند و قدرتمند افکار سازنده و مثبت را تقویت کنى تا به موفقیت و شکوفایى خلاقیت و سرانجام رضایت و آرامش کامل دست پیدا کنى. اهمیت این موضوع به حدى است که در یک کلام اگر گفته شود:
«انسان یعنى افکار و اندیشه‏هاى او» سخن گزافى نباشد چون آنچه در ذهن مى‏گذرد جریان پویایى است که از درون مى‏جوشد، بر چهره نقش شادى و غم مى‏زند، بر تمام اعضا و جوارح تأثیر مى‏گذارد، در کلام بر زبان جارى مى‏شود، گام‏ها را به حرکت در مى‏آورد و دیروز و امروز و فردا را مى‏سازد.
در سال‏هاى اخیر ما در غرب شاهد ظهور علم نوپایى به نام «مهندسى ذهن»(1) با انتشارات کتب فراوان و در تیراژهاى فوق‏العاده هستیم. این کتاب‏ها با یک زمینه روانشناسى، دستورالعمل‏هاى خاصى براى رسیدن به کامیابى‏هاى فردى و اجتماعى و بیشتر راههاى کسب درآمد بیشتر را ترسیم مى‏کند و گاه بعد از حدود ده سال یا بیشتر ترجمه‏هاى این نوع کتاب‏ها بسیارى از قفسه‏هاى کتابفروشى‏هاى ما را اشغال مى‏کند. اگر چه بعضاً نکات مثبتى در این کتاب‏ها یافت مى‏شود اما عملاً با شرایط اجتماعى و فرهنگى ما چندان همخوانى ندارد. براى پى‏گیرى و یافتن راهکارهاى مفیدى در این مورد به کلام خدا (قرآن) رو مى‏آوریم. آشنایى و سیر در آیات الهى این مائده آسمانى رهنمودها و آموزه‏هاى ناب و زیبایى در این زمینه بر ما دارد. این کلام، پند و اندرز مهربان‏ترین مهربانان است که خود آن را شفاى سینه‏ها، هدایت و رحمت بر مؤمنان مى‏شمارد(2) و برتر از این کجا پندى و دستورى بیابیم؟
براساس آیات الهى و این آموزه‏هاى قرآنى یک سرى رهنمودها و دستوراتى در زمینه مدیریت ذهن به نام «قرآن و زندگى شاد و هدفمند» تهیه شده که در چند مقاله براى شما عزیزان تقدیم مى‏شود. این طرح قرآنى در تابستان 85 براى اولین بار در مؤسسه فرهنگى - قرآنى نورالانوار اصفهان تدریس و مورد استقبال خواهران عزیز قرار گرفت. از آنجا که براى ساخت هر بناى تازه و مدیریت جدید ابتدا نیاز به نقشه‏بردارى و پاکسازى داریم، با یارى خداوند در شماره آینده اولین مقاله با عنوان پاکسازى ذهن را به شما عزیزان تقدیم مى‏کنیم.

پىنوشت:
1) Neuro - Linguistic Progromming. یا N.L.P(در بعضى ترجمه‏ها به «برنامه‏ریزى عصبى - کلامى» معروف است.)
2) سوره یونس، آیه 57 و 58.