همایش زنان و اینترنتدرهزاره سوم

نویسنده


 

همایش «زنان و اینترنت در هزاره سوم»

فریبا انیسى‏

دستیابى به جامعه‏اى برخوردار از دانش پیشرفته و همچنین تولید فناورى متکى بر سهم منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى که در سند چشم‏انداز بیست ساله نظام جمهورى اسلامى ایران مورد تأکید قرار گرفته است، از طریق اجراى دقیق مواد مختلف برنامه پنج ساله به ویژه قانون برنامه چهارم به تقویت مهارت‏هاى زنان و افزایش فرصت‏هاى اشتغال‏زا براى زنان در کنار تأکید بر توسعه ارتباطات و فناورى اطلاعات (به ویژه ماده 57) فرصتى را جهت تبیین نقش زنان در عرصه ارتباطات و فناوى اطلاعات و تأثیر متقابل این فناورى بر جامعه زنان فراهم نموده است.
شناخت دقیق فرصت‏ها و برنامه‏ریزى جهت استفاده بهینه از آنها در راستاى ارتقاى سطح دانش، افزایش شیوه‏هاى ارتباطى، شناخت فرصت‏هاى اشتغال و ... و همچنین کالبدشکافى علمى آسیب‏ها و تهدیدهاى ناشى از اینترنت بر جامعه به ویژه زنان و خانواده‏ها با هدف تدوین برنامه‏هاى مناسب مقابله‏اى، از مناسبت‏ترین راهکارها مى‏باشد.
بر این اساس دفتر امور زنان سپاه و به همراه مراکز و دفاتر امور زنان کشور توجه به اینترنت را در دستور کار خود قرار داده و با هدف مطالعه و بررسى دقیق و شناخت و درک صحیح از وضعیت موجود رسانه اینترنت و تأثیر آن بر جامعه زنان اقدام به برگزارى همایش زنان و اینترنت در هزاره سوم کرد.
همایش زنان و اینترنت در هزاره سوم با هدف ارتقاى سطح آگاهى و دانش زنان، افزایش فرصت‏هاى اشتغال زنان، حفظ کیان خانواده، تبیین جایگاه زن در اسلام، ترویج ارزش‏هاى دینى و اخلاقى، تسریع در انتقال و تبادل اطلاعات میان زنان مسلمان، افزایش مشارکت زنان در عرصه فناورى اطلاعات، در چهار گروه: زنان، اینترنت، جامعه اسلامى و تولید محتوا؛ زنان، اینترنت، فرصت‏ها و چشم‏اندازها؛ زنان، اینترنت، چالش‏ها و تهدیدها و زنان، دانایى‏محورى و جامعه جهانى اطلاعات؛ اقدام به جمع‏آورى مقالات، آراى اندیشمندان و نظرات علمى و دانشگاهى کارشناسان کرد و ماحصل یک سال فعالیت منجر به برگزارى همایش در پژوهشگاه نیرو در تهران گردید.
در مراسم افتتاحیه «مهرشاد شبابى»، مسئول دفتر امور زنان سپاه گفت:
«با توجه به دسترسى آسان و پاسخگویى حقیقى و کاذب به نیازهاى انسان، صرفه‏جویى در زمان، وقت، هزینه و جذابیت این پدیده، نیاز جوامع به علم و آگاهى ناخودآگاه، همه جوامع را با سرعت غیر قابل پیش‏بینى به استفاده از آن سوق داده است.»
رئیس همایش همچنین از جمع‏آورى اطلاعات در زمینه علایق اینترنتى زنان از طریق توزیع 20000 پرسش‏نامه در میان آنان خبر داد.
در این همایش علاوه بر چندین سخنرانى، 17 مقاله از 24 مقاله منتخب نیز ارائه شد.

اثربخشى اینترنت در ارتقاى دانش بانوان:

در مقاله «اثربخشى اینترنت در ارتقاى دانش عمومى بانوان» که توسط «میترا دیلمقانى» عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى مالک اشتر و «سیدعلیرضا حجازى» کارشناس ارشد مدیریت مراکز اطلاع‏رسانى ارائه شد، آمده است:
«یکى از پدیده‏هایى که توانسته است شخصیت و هویت انسان امروزى را به نحو شگرفى تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد، «اینترنت» است. فناورى اطلاعات و ارتباطات که امروزه در کالبد اینترنت تبلور و عینیت یافته است، توجه اندیشمندان اجتماعى بسیارى را در سطح جهان به خود جلب کرده است تا جایى که آنان را به بررسى ابعاد گوناگون نظرى و کاربردى آن وا داشته است. تأثیرات متفاوت اینترنت به عنوان یک ابزار اطلاع‏رسانى قدرتمند بر جوامع بشرى بیش از هر چیز حول موضوع دانش عمومى یا به اصطلاح «دانایى» تمرکز یافته است.
به بیان دیگر پرسشى که ذهن جامعه‏شناسان را به خود مشغول کرده، این است که اینترنت چگونه مى‏تواند سبب ارتقاى دانایى کاربرانِ خود گردد؟ هنگامى که این پرسش در چارچوب خانواده مطرح مى‏شود، اهمیت ویژه‏اى مى‏یابد و در ارتباط با هر یک از اعضاى خانواده مى‏تواند پاسخ متفاوتى در پى داشته باشد. بانوان با نقش دو جایگاهى که در خانواده دارند، اهمیت مضاعفى در این بررسى مى‏یابند. پرسش اساسى که در این مقاله کوشش شده است پاسخ مناسبى براى آن یافت شود، این است که «اینترنت چگونه مى‏تواند در افزایش دانایى بانوان اثربخش باشد؟»
این مقاله بر مبناى روش‏شناسى مطالعه تطبیقى ضمن معرفى مفاهیم مورد استفاده در بحث، به تبیین جایگاه بانوان در بهره‏بردارى از اینترنت به عنوان ابزارى اثربخش در جهت ارتقاى دانش عمومى آنان پرداخته است.
بانوان امروزى در مراکز تحقیقاتى و سازمان‏ها و در محیط خانه، بیشتر از گذشته، داده‏ها را به یکدیگر ربط و انسجام داده، پردازش مى‏کنند و به شکل اطلاعات قابل استفاده در مى‏آورند و تصاویر معتنابهى از اطلاعات را در قالب مدل‏ها و طرح‏هاى متنوع با اندازه‏هاى متفاوت دانایى روى هم قرار مى‏دهند. دانایى نوین به تولید موادى کاملاً تازه از ترکیباتى براى هواپیماسازى گرفته تا مواد بیولوژیک راه مى‏برد و بر توان ما در جایگزینى مواد مى‏افزاید. دانایى عمیق‏تر اکنون به ما امکان مى‏دهد براى دستیابى به ویژگى‏هاى حرارتى و الکتریکى یا مکانیکى مطلوب، موادى سفارشى در سطح مولکولى تولید کنیم. دانایى، گذشته از آنکه جانشین مواد، ترابرى و انرژى مى‏شود، باعث صرفه‏جویى در وقت نیز مى‏گردد. مکان نیز توسط دانایى حفظ و تسخیر مى‏شود. پیدایش فضاهاى مجازى نمونه‏اى از آن است. بسیارى از بانوان مى‏توانند براى تولید ثروت واقعى یعنى «دانایى»، به طور همزمان از دانایى واحدى استفاده کنند.

اینترنت و کاربرد آن در معرفى جایگاه زن:

در ادامه «نسرین جعفرى کادیجانى» کارشناس ارشد روانشناسى، به بررسى «اینترنت و کاربرد آن در معرفى جایگاه زن در اسلام» پرداخت.
نتایج کلى پژوهش وى آشکار ساخت که على‏رغم موانع بسیار، زنان گام‏هاى بلندى براى دستیابى به ارتباطات الکترونیکى برداشته‏اند و از حمایت و تسهیلات ایجاد شده به وسیله برنامه‏هاى آموزشى استفاده برده‏اند. از سوى دیگر نیاز رو به گسترش زنان در تمام دنیا به یافتن جایگاه واقعى و انسانى خود که متکى بر دیدگاهى مورد اعتماد باشد شورى عمومى در جهت بررسى نظریات مختلف ایجاد کرده و آنها را آماده پذیرش کرده است.
بنابراین اینک زمان آن رسیده است تا مسلمانان با نگرشى اسلامى بر این روند در حال حرکت تأثیر گذاشته و نه تنها جایگاه زن در اسلام را که به طور واضح مشخص و معین شده است، براى زنان مسلمان مطرح کنند و رضایت خاطر و اتحاد آنان را افزایش دهند، بلکه آن را به عنوان مرجعى جهت مقابله با خواست جوامع غربى نسبت به جایگاه و حقوق زن ارائه دهند.
وى همچنین پیشنهاداتى را در زمینه آنچه اطلاع‏رسانى هدفمند نامیده شده و عبارت است از: «استفاده از فضاهاى مجازى براى معرفى جایگاه زن در اسلام و ارائه خدمات حمایتى و کنترلى در پى آن» به شرح زیر ارائه کرد:
طراحى فضایى مجازى و آموزش گروههاى حرفه‏اى و متخصص در علوم اسلامى جهت ارائه اطلاعات مربوط به
جایگاه زن در اسلام.
طراحى فضاى گفتمان گروهى براى تبادل اطلاعات و تسلط بر نیاز کاربران در زمینه جایگاه زن در اسلام.
تعیین رئیس یا مربى گروه براى کنترل و روند اطلاع‏رسانى هدفمند.
تربیت گروههایى براى پیگیرى و پاسخگویى به سؤالات کاربران.
ادامه ارتباط با کاربران جهت رفع ابهامات و سؤالات آنان به صورت انفرادى و از طریق پست الکترونیکى.
تربیت و تدارک گروههایى براى بررسى مطالب سایت‏هاى اطلاعاتى مربوط به معرفى اسلام و جایگاه زن در اسلام جهت جلوگیرى از ارائه اطلاعات کذب.
گسترش ارتباطات و ارائه اطلاعات جذب‏کننده و اطلاع‏رسان در این زمینه.
برنامه‏ریزى و طراحى مسائل آموزشى و اطلاع‏رسانى از طریق اینترنت.
راه‏اندازى سایت‏هاى زنجیره‏اى و پوشش دادن اهداف برنامه‏ریزى شده و طبقه‏بندى شده مورد نظر.
تخصیص مسئولیت مدیریت و کنترل عملکرد این زنجیره به گروهى خاص و پرهیز از موازى‏کارى.

زنان، و خوداشتغالى:

در زمینه اشتغال، «محمود حمیدیان» عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات مخابرات ایران مقاله «زنان، فناورى اطلاعات و ارتباطات، خوداشتغالى و کارآفرینى» را ارائه داد و گفت: «در هر کشورى سهم کارآفرینى و خوداشتغالى در اشتغال‏زایى و به تبع آن در توسعه و شکوفایى اقتصاد ملى سهم بسزایى است.
از طرف دیگر تأثیر فناورى اطلاعات و ارتباطات در افزایش کارآفرینان و خوداشتغالان بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بخش عمده‏اى از جمعیت هر کشورى را زنان تشکیل مى‏دهند، هر چه به دلایل تبعیض جنسیت، این بخش از جمعیت را از فناورى اطلاعات و ارتباطات محروم کنیم به همان نسبت کارآفرینان و خوداشتغالان را از این صنعت مدرن بى‏بهره گذاشته‏ایم و بر معضل بیکارى و متعاقب آن معضل فرهنگى افزوده‏ایم.
وى با ارائه مدل راهنما در طرح خود گفت: «با به کارگیرى مدل ارائه شده مى‏توان با شناسایى امکانات فناورى اطلاعات و ارتباطات در منطقه مورد نظر از یک سو و بررسى وضعیت موجود کسب و کار زنان از سوى دیگر و متعاقب آن تدوین و پیاده‏سازى استراتژى‏هاى مناسب از طرف مدیران و نهادهاى قانونى پتانسیل خلاقیت و خوداشتغالى زنان را رها و از این منبع راکد و نهفته در راستاى شکوفایى اقتصاد ملى سود جست.

چالش با حیات جمعى:

دکتر «مجتبى عطارزاده»، دکتراى علوم سیاسى و عضو هیئت علمى گروه معارف اسلامى دانشگاه هنر اصفهان در مقاله خود تحت عنوان «اینترنت در چالش با نهاد زیرساخت حیات جمعى بشر» چنین نتیجه گرفت:
«در حالى که در کشورهاى پیشرفته، رشد شمار رایانه‏ها و تقاضاى اتصال به اینترنت مراحل اولیه خود را پشت سر گذارده و رو به رکود مى‏رود، در کشورهاى در حال توسعه این تقاضا رو به افزایش است. به عنوان نمونه در شش ماهه نخست سال 1995، درصد رشد دامنه اینترنت در آفریقا به 52% (35% آن در آفریقاى جنوبى) و در آسیا به 51% (44% آن در چین و هند) رسیده بود، حال آنکه این آمار در اروپاى غربى 40% و در امریکا 35% بیشتر نبود. از آنجا که بیشتر کاربران اینترنت را زنان و مردان جوان تشکیل مى‏دهند، شناخت واقعى و عملى نیازهاى نسل جوان امروز، مستلزم بررسى ابعاد مختلف عوامل تأثیرگذار و اثرپذیرى از فناورى نوین ارتباطى است.
وى افزود: اینترنت یک رسانه دوطرفه است. یعنى مخاطبان آن هم تولیدکننده‏اند و هم شنونده؛ همه قدرت انتشار مطلب را دارند. اینترنت متعلق به دنیاى دیالوگ و نه مونولوگ است و کسانى که سخن گفتن در دنیاى دیالوگ را فرا نگرفته باشند، قدرت ورود به این دنیاى جدید را ندارند و در صورت ورود، منفعل و مقهور و تأثیرپذیر صِرف خواهند بود. در گذشته هر فرد با صدها پیوند خویشاوندى و خانوادگى و آشنایى و قومى، ارتباط درونى با دیگران برقرار نموده و فرآیند گفتگو را تجربه کرده بود. اما اینک با فربه شدن عرصه خصوصى در اثر فرآیند مدرنیته و دستاوردهاى صنعتى آن از جمله رسانه‏هاى جدید الکترونیکى، جامعه به جاى افراد پیرامون و به جاى خانواده و همسایه و پدر و مادر و فرزند و دوست و خویشاوند، بر فرد متمرکز گشته و پرورش وى را در کانون توجه خود قرار داده است و وى اضافه کرد: طبیعت سازنده اینترنت آنگاه بروز و ظهور مى‏یابد که جنبه دوطرفه ارتباط در آن لحاظ گردد و گرنه در حالت یک‏سویه بودن این ارتباط، تأثیر آن بر اجتماعات انسانى از جمله خانواده منفى و بلکه بسیار ویرانگر است. چه آنکه با راهیابى هرزه‏نگارى‏ها به جمع خانواده، اعضا از برقرارى تمایل عاطفى و طبیعى با جنس مخالف به منظور بنیاد نهادى کارآمد با هدف تربیت و پرورش فرزند یا فرزندانى که هر یک سرمنشأ اثر در جامعه بزرگ‏تر باشند، طفره رفته و تنها به ارضاى غریزه جنسى بسنده مى‏کنند.
در واقع، اینترنت موجى است که آغاز شده و تنها مى‏توان بر آن سوار شد و موج‏سوارى کرد.

نمودى از نابرابرى:

دکتر «شمس‏السادات زاهدى» استاد دانشگاه علامه طباطبایى در مقاله خود با نام «شکاف دیجیتالى جنسیت، نمودى از نابرابرى در جامعه اطلاعاتى» عنوان کرد:
«با در نظر گرفتن ویژگى‏هاى وضع مطلوب و زمان‏بندى عقلایى براى نیل به وضع مطلوب، بایستى سیاست‏ها و استراتژى‏هاى مناسب آینده را مشخص و تدوین کرد و آنها را در فازهاى زمانى معقول و منطقى به مرحله اجرا در آورد. در تعیین ویژگى‏هاى وضع مطلوب مى‏توان از توافقات بین‏المللى و رهنمودهاى جهانى بهره گرفت.» وى با عنوان بیانیه ژنو که در سال 2003 در کنفرانس جامعه اطلاعاتى به تصویب رسیده و زنان را به عنوان ذى‏نفع‏هاى مهم دولت الکترونى اعلام کرده است سرفصل‏هاى مهم این بیانیه را برشمرد. در این بیانیه آمده است: «ما مى‏پذیریم که توسعه فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى فرصت‏هاى فراوانى را براى زنان که باید یک جزء جداناشدنى و فعال کلیدى در جامعه اطلاعاتى باشند به وجود مى‏آورد. ما باید توانمندسازى زنان و مشارکت کامل آنان را در جامعه اطلاعاتى تضمین کنیم و براى نیل به این مقصود بایستى برابرى جنسیتى را در کلیه برنامه‏ها جارى سازیم و از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به عنوان ابزارى براى رسیدن به این هدف بهره گیریم.»
وى افزود: براى گذر از وضع موجود به وضع مطلوب، پیشنهادهایى ارائه مى‏شوند که امید است با به کار بستن آنها زمینه حضور زنان در جامعه اطلاعاتى و مشارکت فعال و مؤثر آنان در عرصه‏هاى علمى و عملى فراهم شود و آنان بتوانند با برخوردارى از حق دسترسى برابر به فناورى‏هاى اطلاعاتى نقش خود را در توسعه و پیشرفت کشور به خوبى ایفا نمایند. این پیشنهادها عبارتند از:
1- تلفیق سیاست‏هاى علم و فناورى اطلاعات و ارتباطات در سیاست‏هاى توسعه کشور با هدایت جنسیتى.
2- اصلاح نگرش‏هاى سیاستگذاران و مسئولان و برنامه‏ریزان در مورد فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى و درک ضرورت آن فناورى‏ها براى بقا در عصر اطلاعات.
3- آماده‏سازى زیرساخت‏هاى اطلاعاتى مورد نیاز به نحوى که از نظر ساز و کارهاى توزیع اطلاعات، امنیت اطلاعات و پاسخگویى شفاف، کارآمدىِ لازم را واجد باشند.
4- تنظیم و تدوین راهنماها و دستورالعمل‏هایى براى سیاستگذاران و ارگان‏هاى قانونگذارى در مورد چگونگى جارى‏سازى موضوع‏هاى جنسیتى در سیاست‏ها و برنامه‏ها.
5- فرهنگ‏سازى و ارائه اطلاعات لازم به جامعه به طور عام و به زنان به طور خاص و انجام تبلیغات هدفمند به نحوى که زنان را مورد خطاب قرار دهند و آگاهى‏هاى آنها را نسبت به مزایا و کاربرى‏هاى فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى و اهمیت آن در فرآیند توسعه کشور افزایش دهند.
6- آموزش مهارت‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به کلیه شهروندان از دوران کودکى تا زمان کهنسالى و تبدیل شهروندان جامعه به شبکه‏وندانى که از طریق اتصال به شبکه‏هاى ارتباطى نظرات خود را طرح کرده و نیازهاى خود را برآورده سازند.
7- ارائه خدمات اطلاعاتى و ارتباطى به زنانى که در جستجوى کار هستند و زنانى که مى‏خواهند کار و کسب جدیدى را آغاز کنند و نیاز به خدمات مشورتى دارند.
8- توجه به نیازهاى بومى زنان به ویژه زنان روستایى و تطبیق محتواى برنامه‏ها با نیازهاى واقعى زنان بر مبناى اطلاعاتى که از آنان دریافت مى‏شود.
9- انجام ابتکاراتى به منظور افزایش قابلیت استخدام‏شوندگى زنان و بالا بردن نرخ اشتغال آنان به کمک فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى و بخصوص تشویق زنان به کار در مؤسسات مرتبط با فناورى‏هاى مذکور.
10- تهیه منشور اخلاقى براى زمامدارى الکترونى و مسئولیت اجتماعى در گسترش و به کارگیرى علم و فناورى به ویژه در زمینه رعایت حفظ حقوق خصوصى و اطلاعات محرمانه افراد و مالکیت معنوى.
11- استفاده از رسانه‏ها براى ارتقاى آگاهى‏هاى عمومى و آموزش فناورى‏هاى نوین اطلاعاتى و ارتباطى به آحاد جامعه و به ویژه زنان و بهره‏گیرى از تجارب رسانه‏ها در کشورهاى دیگر.
12- توازن جنسیتى از نظر نمایندگى در کلیه جنبه‏هاى زمامدارى الکترونى و مشروعیت‏بخشى به این نوع زمامدارى از طریق حضور مساوى زنان و مردان در عرصه‏هاى گوناگون علمى و عملى.

راهکارهاى عملى:

«اکرم گودرزى» کارشناس ارشد مدیریت آموزشى دانشگاه اصفهان در مقاله خود راهکارهاى عملى جهت نهادینه ساختن مشارکت زنان در جامعه اطلاعاتى را على‏رغم موانعى که به ذکر آنها پرداخته است چنین آورده است:
«اگر قرار است که زنان سهمى در ساختن جامعه اطلاعاتى داشته باشند آنها باید خود را درگیر این فناورى‏هاى نوین سازند. زنان براى قرن‏ها از تصدى بخش‏ها و جنبه‏هاى مهم جامعه محروم بوده‏اند. اگر زنان بر تکنولوژى تسلط نداشته باشند و مصمم‏تر از همیشه در باره آینده جامعه اطلاعاتى سخن نگویند فناورى‏هاى نوین اطلاعاتى و ارتباطى این حاشیه‏گرایى را مى‏تواند تقویت کند. با توجه به فرصت‏ها و تهدیدها در جامعه اطلاعاتى به منظور تسهیل مشارکت سازنده زنان در جامعه اطلاعاتى به برخى راهکارها اشاره مى‏شود:
یکى از بزرگ‏ترین عوامل جهت به کارگیرى اینترنت، مسائل و مشکلات مالى است. در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران با توجه به شرایط اقتصادى جامعه امکان استفاده از اینترنت براى همه مردم وجود ندارد و این بر عهده مسئولان است تا با روش‏هایى چون تجهیز ارگان‏هاى آموزشى و کتابخانه‏ها به رایانه و اینترنت، علاوه بر فرهنگ‏سازى این منبع عظیم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
از طرف دیگر با فرهنگ‏سازى استفاده از اینترنت و نحوه کاربرد آن به طور بهینه مسئولان و مردم را با این فناورى آشنا کنیم که در این زمینه برگزارى کنفرانس‏ها،همایش، سمپوزیم و رسانه‏هاى دیدارى و مطبوعات نقش مهمى را مى‏تواند ایفا کند.
غیر از عوامل اقتصادى و فرهنگى، عامل دیگر شرایط فنى است که در این زمینه دچار مشکلاتى هستیم. نهایتاً با توسعه اینترنت نیاز هر چه بیشتر به متخصصان و کارشناسان IT، روانشناسان و جامعه‏شناسان ITبیشتر مى‏گردد که به عنوان مثال اعزام دانشجو به خارج از کشور براى فراگیرى این فن نمونه‏اى از آن است.
به دنبال توسعه اینترنت جرایم در محیط سایبر شکل مجازى به خود مى‏گیرد بنابراین ما به منظور جلوگیرى از رشد و توسعه ناهنجارى‏هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اینترنت باید خود را مجهز به پلیس اینترنت کنیم که در صورت بروز تخلف و جرمى در اینترنت مجرم را تحت پیگیرى قرار داده و وى را دستگیر نمایند اما در کشور ما نه تنها چنین پلیسى وجود ندارد بلکه کاربران به خاطر عدم آگاهى از ایمنى و ناامن بودن اینترنت دچار دردسرهاى بى‏شمارى مى‏گردند.
اعمال دیدگاه معطوف به جنسیت در تدوین استراتژى‏هاى ملى، استفاده و گسترش فناورى‏هاى اطلاعات و ارتباطات و درگیر کردن کامل زنان در توسعه نظام‏هاى حکومت الکترونیکى.
سامان دادن و توسعه ظرفیت زنان براى استفاده از این فناورى‏ها در جهت اهداف کارآفرینى و گسترش امور تجارى و اقتصادى.
راه‏اندازى فعالیت‏هایى به ابتکار حکومت‏ها به منظور تشویق جریان‏سازى جنسیتى در مورد مؤسسات ارتباطات از راه دور.
راه‏اندازى فرآیند تدوین گزارش‏هاى ملى جهت ارزیابى وضعیت زنان و مردان به عنوان کاربران، تولیدکنندگان و سیاستگذاران در قلمرو فناورى‏هاى اطلاعات و ارتباطات.
بازسازى اطلاعات در دسترس بر روى اینترنت و ترکیب امکانات اینترنت با امکانات رسانه‏هاى «سنتى» یا جا افتاده نظیر رادیو و چاپ.
آموزش و ظرفیت‏سازى در مورد سازمان‏هاى غیر دولتى زنان و گروههاى مردمى در زمینه مهارت‏هاى متعدد فناورى‏هاى اطلاعات و ارتباطات.
تسهیل، ایجاد و گسترش متون و محتوا بر روى وب، تولید و استفاده از منابع مربوط به این فناورى‏ها به زبان‏هاى متفاوت.
شبکه‏سازى و همکارى با سایر سازمان‏هاى رسانه‏اى و گروههاى جلب حمایت براى افزایش قابلیت دسترسى این فناورى‏ها به واسطه همگرایى فناورى‏هایى نظیر رادیو و اینترنت.
ایجاد تسهیلات آموزشى، کمک مالى به مؤسساتى که توسط زنان اداره مى‏شود به منظور به کارگیرى اینترنت در این مؤسسات.
فراهم ساختن محیطى با فناورى‏هاى جدید براى زنان.
تشویق زنانى که مهارت‏هاى اینترنتى را فرا مى‏گیرند و به کار مى‏برند.
همچنین در این همایش نشست‏هاى جنبى در زمینه کاربرد اینترنت در خانواده، آسیب‏شناسى اینترنت در خانواده، آموزش و اشتغال از راه دور، تولید محتوا در اینترنت و آموزش وبلاگ‏نویسى برگزار شد.