والدین و عزت نفس در بچه ها


 

والدین و عزت نفس در بچه‏ها

امروزه ثابت شده هر چه بچه‏ها در محیط خانه با موقعیت‏هاى موفقیت‏آمیز بیشترى روبه‏رو بشوند عزت نفس‏شان افزایش مى‏یابد؛ بنابراین والدین در بالا بردن عزت نفس بچه‏ها مى‏توانند بسیار تأثیرگذار باشند. برخى راههاى افزایش عزت نفس در بچه‏ها عبارتند از:
1- باید حس تعلق بچه‏ها به خانواده را تقویت نمود. نوازش‏هاى مهربانانه و بیان کلمات محبت‏آمیز مى‏تواند بسیار مؤثر واقع شود. در این حالت بچه‏هاى ما مى‏دانند با آنها هستیم و دوست‏شان داریم.
2- بچه‏ها را در گروههاى مختلف اجتماعى جمع و به عضویت درآوریم. از جمله مى‏توان آنها را در کلاس‏هاى غیر درسى مورد وثوق، برنامه‏هاى مسجد، برنامه‏هاى فرهنگى و ... ثبت‏نام کرده و تشویق‏شان نمود تا در این گونه مجامع فعالانه شرکت جویند. بدین ترتیب آنان به تعدادى جمع تعلق داشته و این تعلق اعتمادشان را بالا مى‏برد.
3- مهارت‏هاى ارتباطى را به آنان بیاموزیم. این مهارت‏ها مى‏تواند شامل مهارت سخن گفتن و برقرارى ارتباط با دیگران و همسن و سالان باشد. لازم به توضیح نیست که هر ارتباط اجتماعى اعتماد به نفس را ارتقا مى‏بخشد.
4- اگر بچه ما ویژگى متفاوت و متمایزى دارد از این ویژگى مدام یاد کنید چرا که هر انسانى به ویژگى‏ها و حس منحصر به فرد بودن بسیار نیازمند است. بچه‏ها نیز نیاز دارند بدانند استعدادها و توانایى‏هاى خاصى دارند بنابراین تا مى‏توانید از توانایى‏هاى خاص آنان سخن بگویید.
5- تا مى‏توانید کنجکاوى، خلاقیت و تخیل را در بچه‏هایتان تشویق و به آن بها بدهید. در واقع کنجکاوى، خلاقیت و تخیل موجب خواهند شد تا عزت نفس در بچه‏ها افزایش یابد.
6- اجازه بدهید بچه‏ها آن گونه که دل‏شان مى‏خواهد و راحتند از نظریات‏شان و احساسات‏شان با شما سخن بگویند. بچه‏ها اگر دریابند به هر دلیلى نمى‏توانند احساسات‏شان را با شما در میان بگذارند، به افراد دیگرى اعتماد و آنها را جایگزین شما خواهند ساخت.
7- به بچه‏هایتان مسئولیت بدهید. اجازه بدهید آنان مسئولیت‏پذیر بار آمده و در تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به وى خودشان مشارکت داشته و نظر بدهند.
8- به آنان کمک کنید بازنده خوبى باشند. آن گونه رفتار کنید که گاهى اگر در کارى شکست مى‏خورند با آن کنار آمده و بتوانند شکست‏هایشان را تحلیل و تجزیه کنند.
9- تا آنجایى که مى‏توانید زمینه‏هاى گسترده‏اى از تجربه‏هاى مختلف و متفاوت را برایش تدارک و مهیا نمایید. همین مواجه شدن با موقعیت‏هاى مختلف به بچه‏ها اعتماد و اطمینان مى‏بخشد.
10- به بچه‏ها یاد دهید براى خودشان هدف‏هاى حداقل و حداکثر را مشخص و این هدف‏ها را تعریف نمایند. در واقع بسیارى از احساس شکست‏ها و سرخوردگى‏ها به دلیل قرار دادن هدف‏هاى ناممکن براى خود است.