اعتماد


 

اعتماد

براى دختران جوان آشنایى و داشتن دوستان امین و مورد اعتماد چه در روابط نزدیک و چه در روابط دور یا رسمى امرى کاملاً لازم و با اهمیت تلقى مى‏شود. هر دخترى مى‏خواهد دوستان زیاد قابل اعتمادى داشته باشد. دوستانى که بتوانند در روزهاى سخت زندگى رویشان حساب باز کند. در عین حال «اعتماد» و «اطمینان» دو واژه‏اى هستند که نمى‏توان به سادگى از کنار آنها گذشت. اگر به دوستى اعتماد کنیم و پیش او حرف دل‏مان را بزنیم لکن چندى بعد آن را از دهان دیگرى که ممکن است رابطه چندان صمیمانه‏اى نیز با وى نداشته باشیم بشنویم، چه احساس ناخوشایندى به ما دست خواهد داد؟ به همین ترتیب وقتى یک دختر جوان یا نوجوان در خانواده‏اش فرد مطمئنى را نمى‏یابد یا نمى‏شناسد تا با او روابط نزدیک و صمیمانه‏اى داشته باشد، ناخودآگاه از خانواده خود دور شده و به طرف بیگانه‏ها کشیده مى‏شود که واضح است چنانچه به طرف دوستان ناباب گرایش پیدا کند، آسیب‏هاى جبران‏ناپذیرى خواهد دید. در عوض، دختر جوان یا نوجوانى که روابط دوستانه و صمیمانه‏اى با افراد خانواده خود داشته و از طرف آنان حمایت عاطفى مى‏شود، معمولاً از آسیب‏هاى اجتماعى در امان خواهد ماند.
در اینجا این سؤال مطرح مى‏شود چگونه یک دختر مى‏تواند دوستى مورد اطمینان باشد و چگونه مى‏تواند دوستان مورد اطمینان خود را تشخیص داده و انتخاب کند. روشن است گذشته افراد بهترین مدرک براى پاسخگویى به این سؤالات مى‏باشد. همه ما انسان‏ها در زندگى روزمره به نوعى به همدیگر امتحان پس مى‏دهیم بنابراین افرادى قابل اعتمادند که از چنین آزمون‏هایى سربلند بیرون بیایند. مسلماً دختران به افرادى اعتماد مى‏کنند که قبلاً هم اعتماد کرده‏اند و به کسانى اسرار و حرف دل خود را مى‏زنند که قبلاً به نوعى از آنان بازخورد مثبت دریافت داشته‏اند.
اصولاً هر خصلتى را با کمى تلقین، انتظار و دادن بازخورد مناسب مى‏توان در افراد ایجاد کرد. اعتماد متقابل، یکى از رموز روابط صمیمى و صادقانه است. اگر شما در قبال اعتماد دوست‏تان نسبت به وى بى‏اعتمادى نشان دهید، قدر مسلم اعتماد او نیز نسبت به شما کم کم کمرنگ و یا سلب خواهد شد. همه دوست دارند در مقابل کنش‏هاى مثبت نسبت به دیگران واکنش‏هاى مثبت دریافت کنند. افراد از اینکه مورد اعتماد دیگران قرار بگیرند، به خود مى‏بالند. از اینکه شما یکى را به دیگران ترجیح مى‏دهید و محرم اسرار کرده‏اید احساس غرور مى‏کند. در عین حال هر قدر انتقال احساس صادقانه‏تر باشد همان قدر قوى‏تر و ارضاکننده‏تر است. اصولاً همه دختران نوجوان از شنیدن سخنانى که بوى تناقض یا دروغ و ناراستى را مى‏دهد دورى مى‏کنند چون این گونه سخنان احساس ناخوشایندى را در آنان به وجود مى‏آورد. در مقابل، اعتمادسازى احساس امنیت را در پى خواهد داشت. این احساس وضع خوشایندى را ایجاد و فرد در این وضعیت داراى آرامش جسمى و روحى مى‏شود. ایمنى از عواطف و احساسات، زیربنایى حیاتى براى تأمین بهداشت روانى است. دخترى که دایماً احساس عدم امنیت، ترس و خطر مى‏کند نمى‏تواند احساس سالمى داشته باشد. او با پرخاشگرى یا اضطراب واکنش نشان داده و در دنیاى ذهنى‏اش مدام در حال دفع خطرات احتمالى است. حال آنکه روابط توأم با اعتماد در میان خانواده و با دوستان یکرنگ، احساس امنیت را در دختران بالا خواهد برد.