خانه خانه داری ؛ اصلاح الگوی مصرف

نویسنده


اصلاح الگوی مصرف

                                                                                                                       شراره انصار

یکی از سیاست­های جدی دولت­ها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است. در گذشته تصور می­شد که امنیت غذایی با افزایش تولید غذا تأمین می­شود. اما رشد جمعیت و افزایش مردم گرسنه از یک­سو و محدودیت عوامل و منابع تولید غذا نظیر زمین، آب و ... از سوی دیگر، نشان داد که این دیدگاه صحیح نیست. کاهش ضایعات مواد غذایی، از مرحله­ی تولید تا مصرف یکی از منابع جدید امنیت غذایی است.

حدود 30 درصد مواد غذایی در ایران از بین می­رود که این مقدار، غذای حدود 15 میلیون نفر است.

بیشترین ضایعات غذایی در بخش انتقال مواد اولیه کشاورزی به کارخانجات و تولید و مصرف نان است که به منظور اجرای صحیح الگوی مصرف باید ضایعات در این دو بخش کاهش یابد.

سنتی بودن کشاورزی از تولید تا برداشت، شیوه­های غلط نگهداری و انبارداری، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی برای جذب مواد خام، فرهنگ نادرست مصرف و عدم توجه کافی در تهیه­ی غذا، باعث ایجاد ضایعات از مرحله­ی تولید در مزرعه تا سر سفره می­شود.

آمارها نشان می­دهد، معادل 25 درصد از درآمد نفتی، هر سال از محل ضایعات کشاورزی از دست می­رود. به گفته­ی مسئولان سرانه­ی مصرف نان در ایران نسبت به کشورهای اروپایی، بیش از دو تا سه برابر است و الگوی مصرف آب آشامیدنی نیز در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی مصرف آب است و جالب این­جاست که بابت این وضعیت نامطلوب مصرف میلیاردها تومان هم یارانه پرداخت می­شود.

پس وقت آن فرا رسیده در سالی که به نام «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شده، با بالابردن سطح آگاهی عمومی و افزایش واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی کشاورزی، بهبود فرآیندهای واحدهای تولیدی صنایع غذایی و تولید محصولات کشاورزی با کیفیت، در کاهش ضایعات مواد غذایی سهیم باشیم.