نویسنده

1.      شنونده­ی خوبی باشید.

2.      به عقاید دیگران احترام بگذارید.

3.      درباره­ی موضوعات مورد علاقه­ی افراد دیگر صحبت کنید.

4.      صادقانه سعی کنید هر چیز را از دید دیگران ببینید.

5.      لبخند را فراموش نکنید.

6.      هرگز انتقاد، ملامت یا شکایت نکنید.

7.      از صممیم قلب به دیگران علاقه نشان دهید.

8.      طوری رفتار کنید که افراد مقابل شما احساس مهم بودن کنند.

9.      با دیگران هم­دردی کنید.

10. اسم طرف مقابل را مرتب به زبان آورید.

11. مکالمه را با حالتی دوستانه شروع کنید.

12. هیچ وقت عبارت «شما اشتباه می­کنید» را به کار نبرید.

13. بگذارید طرف مقابل شما بیش­تر صحبت کند.

14. آن چه را می­گویید انجام دهید.

15. وقتی حق با شما نیست، اشتباه خود را فورا بپذیرید.

16. نگرشی غیر­نقادانه داشته باشید.

با اتخاذ این روش­ها می­توانید مطمئن باشید که تاثیری مثبت بر دیگران گذاشته و دوستان زیادی برای خود دست و پا کرده­اید.

منبع:  مجله­ی Helth

نوامبر و دسامبر2010