دانشگاه بایلور (آمریکا)*

Baylor  university

پوشش و وضع ظاهری دانشجو

هدف دانشگاه، اجرای برنامه­های آموزشی است و از دید دانشگاه اولویت این هدف کمتر از اهداف دیگر نیست. دانشگاه بر این باور است که این هدف چنان باید از سوی دانشجویان مورد احترام باشد که در لباس و وضع ظاهری آنان تجلی پیدا کند به­ویژه در زمانی که دانشجو در کلاس­ها حضور می­یابد یا در فعالیت­های دیگر در محوطه­ی دانشگاه مشغول به­کار می­شود. از دانشجویان انتظار می­رود که معیارهای پوشش و آرایش فردی را در حین انجام تمامی فعالیت­های درون محوطه­ی دانشگاه رعایت نمایند، به گونه­ای که این معیارها توسط سایر افراد دست­اندرکار مراعات می­شود. دانشگاه بایلور، بر این نکته صحه می­گذارد که تعیین و رعایت خط­مشی خاص یا مقررات ویژه در مورد پوشش افراد و معیارهای آن کاری دشوار است.

به همین سبب دقت زیادی باید از سوی «معاونت امور دانشجویی» به منظور رعایت این استانداردها مبذول گردد.

بدین منظور از دانشجویان انتظار می­رود در بیرون و درون دانشگاه، در همه حال پوشش و لباس مناسب برتن داشته باشند. مراجعه­ی دانشجو برای صبحانه یا کارهای دیگر با لباس خواب به هر نحوی که باشد، نامناسب تلقی خواهد شد.

دانشجویان نباید ظاهر خود را به شکلی تغییر دهند که قابل شناسایی نباشند، مگر این که پیشاپیش مجوز دانشگاه را برای مبادرت به چنین کاری دریافت نموده باشند. هر دانشجویی که در این زمینه خاطی شناخته شود، ممکن است مورد اقدامات تنبیهی و انضباطی دانشگاه قرار گیرد.

تخطی از قوانین، نظیر پوشیدن کفش­های نامناسب برای حضور در کلاس، کافه­تریا و دفاتر اداری دانشگاه و عدم رعایت تناسب لباس با زمان و مکان، ممکن است دانشجو را در معرض اخراج یا سایر اقدامات تنبیهی قرار دهد.

امید می­رود که پیشنهادات صائب و معقول «معاونت امور دانشجویی» و مقامات مرتبط با وی در زمینه­ی پوشش و وضع ظاهری دانشجویان، مورد پذیرش آنان قرار گیرد. هر گونه تخطی از پذیرش این درخواست­های معقول و منطقی ممکن است به ممانعت از ورود مجدد دانشجو به دانشگاه در ترم جاری یا سایر اقدامات انضباطی منجر شود

                                          

*برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به پایگاه اطلاعاتی:

www.baylor.edu