نویسنده

می­خواهم نمازم را بخوانم ولی وقت ندارم؛ آخر من جوان هستم و باید بدو بدو کنم برای زندگی! می­دانی نرخ تورم چند درصد است؟ هنوز دعواست بین بانک مرکزی و مرکز آمار و...

می­دانی که بین سازمان­ها و آمارها همیشه دعواست. ولی جدای از این دعواها، مگر نباید شرایط هر کاری فراهم باشد. خب حالا خدایا، بنده­ای که می­خواهد نماز بخواند باید شرایطش هم مهیا باشد:

1- موقع نماز تلویزیون و شبکه­های ماهواره­ای برنامه­های جذابی نداشته باشند.

2- غذایم را خورده باشم، سیر باشم اما نه آن قدر که سنگین شده باشم و خوابم بیاید.

3- سرحال و شاداب باشم حالا چه از نظر معنوی چه از نظر جسمی؛ پس باید شرایط یک باشگاه خوب را برایم فراهم کنی. می­دانی که بیشتر جوان­ها و حتی نوجوان­ها و کودکان این قرن، به بیماری کم­تحرکی مبتلا شده­اند از دو، سه ماهگی کودک، رژیم­ها شروع می­شود؛ پس وجود یک باشگاه مناسب ضروری است.

4- همه­ی امکانات زندگی جور جور باشد.

5- دوست بد نداشته باشم که مرا از راه به در کند. همه و همه مرا دعوت به دین و اخلاق کنند. اصلاً می­توانند کتاب­های مناسب هم معرفی نمایند.

6- پدر و مادرم از من توقع کمک و یاری و خرید نان و میوه و... نداشته باشند تا من به اموراتم برسم.

7- زن و بچه هم از این مقوله خارج نیست. نباید توقع گذران زندگی و تهیه­ی مایحتاج و نفقه و مدرسه­ی بچه و ... را داشته باشند اگر این همه بار روی دوش من باشد چگونه نماز بخوانم؟

8- معلم­ها و اساتید دانشگاه هم نباید درس و تحقیق فراوان طلب نمایند؛ من وقتی غرق درس می­شوم نماز و روزه و ... از یادم می­رود.

9- دانشگاه هم باید نزدیک باشد. البته اخیراً بومی­سازی دانشگاه­ها دارد به این هدف کمک می­کند که دانش­جو راه زیادی را طی نکند که خسته نشود.

10- اما نمازخانه­ی دانشگاه خیلی مهم است. باید تمیز باشد. بزرگ و به جدیدترین سبک معماری دنیا ساخته شده باشد. تردد دانش­جوها در نمازخانه کنترل گردد، به­خصوص موقع امتحانات. یعنی چه همه دارند در نمازخانه درس می­خوانند؟ پس من در این نمازخانه نماز نمی­خوانم.

11- وسایل حمل و نقل عمومی مهیا باشد. با توجه به بحث یارانه­ی بنزین این قضیه معضلی شده است. من نمی­رسم، باید تاکسی و اتوبوس و ... مرا سر وقت به خانه برسانند تا بتوانم باانرژی و بدون خستگی نماز بخوانم.

 بله خدا خودش بهتر می­داند من می­خواستم نماز بخوانم اما آیا شرایط فراهم بود؟ تصمیم گرفتم شرایط را لیست نمایم و به تمام ادارات، وزارت­خانه­ها، نهادها و سازمان­های مربوط فکس کنم.

شاید تلاشی صورت گرفت و شرایط مهیا گردید. آن وقت خواهید دید که ما نیز رسم بندگی و طاعت را خوب خوب بلد هستیم.