نویسنده

ای شکوه پرمعنا!

وقتی تو با منی،                                                             

با غرور از میان سایه­های شوم و وسوسه­های شیطانی می­گذرم

می­دانی تصویر بی­حضور تو، چه قدر بی­روح است؟

من در انعکاس جاودانه­ات،

به روشنی حقیقت زیبایی رسیدم

به باوری که در گل­های اطلسی حجابت حیات گرفته بود

در آرامش نبض­هایم احساس کردم

آن زمان که روحم مفهوم تولد را از آیه­های تو چید

دیگر ثانیه­هایم به انتظار نابودی باورهایم شتاب نمی­کنند

گویی یک بهار از بهشت می­چینم

دری به سوی ذات ابدی می­گشایم

سزاوار و سربلند

هر لحظه بر بلندای خود می­افزایم

لحظه­های روییدن را با تو نغمه­سرایی می­کنم

تو را می­ستایم،

تو را که با روحم پیوند جاودانه خورده­ای

تو را که پاک­ترین رویش منی! ای روح مقدس زندگی من