یازده توصیه ی حیاتی برای سالمندان1. برنامه‌های مرتب ورزشی را شروع کنید؛ زیرا ورزش، شما را قوی‌تر کرده، سبب می‌شود احساس نیکوتری داشته باشید. در ضمن به این ترتیب توازن و هماهنگی عضلات‌تان تقویت می-یابد.

2. بر ایمنی خانه‌ی مسکونی خویش بیفزایید. وسایلی را که امکان دارد موجب زمین‌خوردن‌تان گردند (مانند کاغذ، کتاب، کفش، لباس و...) از پله‌ها بردارید. دقت کنید قالی یا زیرانداز شما لیز نخورد.

3. در اطراف سرویس بهداشتی و روی دیوار، میله‌هایی نصب کنید تا آن‌ها را بگیرید و لیز نخورید.

4. لوازم ضروری را در بخش‌های زیرین کابینت بگذارید تا موقع برداشتن به چهارپایه نیازی نباشد.

5. روشنایی سکونت‌گاه‌تان باید بسنده باشد. هر چه سن انسان بالاتر رود، باید روشنایی منزل بیشتر شود.

6. همه‌ی پله‌ها باید نرده‌کشی شده باشند.

7. کفش‌هایی به پا کنید که کف‌شان ضخیم بوده، سُر نخورند.

8. همزمان با افزایش سن، تأثیر داروها تغییر می‌کند. بنابراین یه شکل سرخود از هیچ دارویی استفاده نکنید چرا که احتمال دارد با سایر داروها تداخل کند. فهرست داروهای مصرفی خویش را به پزشک‌تان نشان دهید تا هنگام تجویز داروی جدید بداند از چه داروهایی استفاده می‌کنید. به داروهایی که خواب‌آلودگی و گیجی به بار می‌آورند، توجه داشته باشید و حین مصرف‌شان بیرون نروید و رانندگی نکنید.

9. ممکن است اختلال دید شما به زمین خوردن-تان بینجامد. هر ساله به‌صورت منظم تحت معاینه‌ی چشم‌ها قرار گیرید. چنان چه عینک‌تان مناسب نباشد، احتمال مشکل دید و زمین خوردن زیاد می‌شود.

10.  اسباب و اثاثیه‌ی خانه را بکاهید تا دور و برتان خلوت شود و آن‌ها را به گونه‌ای بچینید که سبب سقوط‌تان نگردند.

11.  سیم برق یا تلفن را به نحوی قرار دهید که به پای‌تان گیر نکند.

منبع‌:

ماه‌نامه‌ی:Readers Digest