مشاوره

نویسندهشناخت معایب

اعتیاد به مواد مخدر

خواستگاری دارم که پیش‌تر معتاد بوده و اکنون ادعا دارد که ترک کرده از چه راه‌هایی می‌توان اطمینان یافت که ادعایش درست است؟

برای تشخیص ترک اعتیاد، راه‌های گوناگونی وجود دارد:

1. نشانه‌های قابل مشاهده: دقت در وضعیت چهره و توان‌مندی جسمی او، توجه به عمل‌کردش (انگیزه برای تلاش و کار)، توجه به میزان اراده‌ی او در امور (با توجه به این که اعتیاد، سندرم بی‌انگیزگی را در فرد ایجاد می-کند) می‌تواند نشانه‌ای بر ترک باشد؛ گرچه کافی نیست.

2. توجه به نوع ترک: با توجه به این که اعتیاد، بیماری است، روش ترک فردی (روش سیاه-چال معروف به زینال) چندان نتیجه نمی‌دهد. اگر ترک او تحت نظر مراکز معتبر ترک و با استفاده از روان‌درمانی، روان‌پزشکی و گروه درمانی صورت گرفته و برای تداوم ترک، از NGOها، یعنی انجمن‌هایی مانند NA1 (معتادان بی‌نام)، تولد دوباره و کنگره‌ی 60 استفاده کرده می‌تواند نشانه‌ای بر ترک واقعی باشد.

3. مشاوره با روان‌پزشک: روان‌پزشک می‌تواند با آگاهی از نوع مصرف و مدت مصرف شخص، میزان احتمال ترک را به شما بگوید و در ایجاد اطمینان شما مؤثر باشد.

4. تشخیص‌های تخصصی: آزمایش و معاینه‌ی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی فرد می‌تواند گویایی داشته باشد. در آزمایش با اطلاع قبلی، امکان استفاده شخص از ضد مخدرها و فریب وجود دارد.

افزون بر آزمایش معمول اعتیاد، کیت‌های جدیدی نیز برای تشخیص اعتیاد به کراک و کریستال وجود دارد.

راه دیگر، معاینه میوز مردمک است. با توجه به این که مصرف مواد مخدر بر انقباض مردمک چشم اثر می‌گذارد، وقتی متخصص با چراغ قوه، رفلکس نور می‌گیرد، چشم معتاد نمی‌تواند پاسخ مثبت دهد یا پاسخ آن بسیار ضعیف خواهد بود و این بدان معنا است که شخص همچنان اعتیاد دارد.

تست‌‌های کبدی نیز راه‌کار مناسب دیگری برای تشخیص تخصصی اعتیاد است.

عدم تعادل روحی

نامزدم رفتارهایی دارد که در تعادل روحی‌اش تردید کرده‌ام. از کجا می‌توان فهمید که شخص تعادل روحی – روانی ندارد؟

1. عدم انسجام در سخنان: وقتی سخن می‌گوید، مطالب بی‌ربطی را بر زبان جاری می‌کند و حرف-هایش معنا و مفهوم روشنی ندارد. وقتی از او سؤالی می‌کنید، کلی به حاشیه می‌رود و سرانجام هم پاسخ شما را نمی‌دهد.

2. حرکات و سکنات غیرعادی: در سخنانش مکث-های غیرمتعارف و توقف فکر دارد و گاهی پس از اتمام جمله‌اش، بی‌درنگ به نقطه‌ای خیره می‌شود.

3. ظاهر غیرمتعارف: لباس‌هایی غیرمتعارف می-پوشد؛ کت و شلواری تنگ و کوتاه و گاهی لباس مخالف فصل بدین صورت که در زمستان با پیراهن آستین کوتاه و در تابستان با پالتو ظاهر می‌شود.

4. ادعاهای غیرواقعی: ادعا می‌کند که ساحران و جادوگران می‌خواهند به او آسیب برسانند یا دشمن، دستگاه شنود گذاشته و می‌خواهد سخنانش را شنود کند؛ به همین دلیل گاهی آرام و محتاطانه سخن می‌گوید.

5. تیک‌های صوتی: در مواردی، تیک (پرش عصبی)  صوتی دارد؛ البته پرش عصبی لزوماً به معنای عدم تعادل روحی نیست و می‌تواند نشانه‌ای همراه نشانه‌های دیگر باشد.

6. عمل‌کرد نامطلوب: چندین سال در شغل یا تحصیلش عمل‌کرد طبیعی و ثابتی نداشته است.