امام اشک‌ها
می‌شود تکثیر با یادت، تمام اشک‌ها

بر تو باد، ای آسمانی، هم سلام اشک‌ها

*         

تا، به یاد ظهر عاشورا، نشستم در سکوت

دل سپردم، بر زلال نقره‌فام اشک‌ها

مثل بارانی‌ترین فصلی که می‌گیرد دلم

یک جهان اندوه دیدم، در پیام اشک‌ها

می‌شناسد لحظه‌ها را، بهتر از هر روز، غم

می‌شود، آهسته با دل، هم‌کلام اشک‌ها

آسمان، خورشید، صحرا، آب، باران، تشنگی

داغ، لاله، بغض، دل‌تنگی، تمام اشک‌ها!

محض یادت، زندگی را آسمانی کرده‌اند

محض یاد کربلایت، ای امام اشک‌ها

*       

باز هم، تکرار خواهم کرد، در هر واژه‌ای

بیت، بیت بغض‌ها را، در سلام اشک‌ها