مثل کبوتر حرم

نویسندهبمناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع)

تا کی دلم با درد و غربت همسفر باشد

سوغات من از سامرایت چشم تر باشد

این جغدها قصر تو را ویرانه می خواهند

تا کی حریم پاک تو تحت نظر باشد

دل نیست این که می تپد در من، باید دل

مثل کبوترها برایت نوحه گر باشد

می خواست در صحن شما ویران کند خود را

می خواست پابندش کنی بی بال و پر باشد

امشب دعا کن! تا فرج راهی نمی ماند

وقتی که دستان دعا دست پدر باشد