نویسنده

مادران بر اساس نظریات اجتماعی دارای پنج تیپ شخصیتی هستند و بر همان مبنا فرزندان خود را تربیت می‌کنند.

*مادر کمال‌گرا یا وسواسی: «پولتر» می‌گوید: «مادران کمال‌گرا معمولاً زنانی هستند بیش از حد کنترل‌گر، دلواپس و مضطرب که در نظر آن‌ها ظاهر بسیار مهم است. فرزندان او تمایل دارند از خودشان عیب‌جویی کنند. احساس نالایق بودن و از لحاظ عاطفی احساس پوچی می‌کنند.»

فرزندان مادر کمال‌گرا

توانایی‌ها: در روابط خود با دیگران یک حس قوی تعهد دارید. در هرکاری که انجام می‌دهید وظیفه‌شناس و قابل اطمینان هستید و برای سخت‌کوشی و پشتکار به‌عنوان ویژگی اصلی شخصیتی ارزش قائل می‌شوید.

ارثیه‌ی عاطفی: همیشه احساس می‌کنید نظر دیگران بسیار مهم‌تر از نظر خودتان است و اغلب یک حس تشدیدشونده دارید مبنی بر این‌که جهان در حال تماشای شما و قضاوت در مورد شماست.

*مادر غیرقابل پیش‌بینی: این نوع مادران نگران، عصبانی، فوق‌العاده عاطفی و شدیداً تحت تأثیر احساسات هستند. به‌همین خاطر، شیوه‌ی مادری‌شان تماماً بر مبنای حالت‌های خلقی و روحی آنان است. این تیپ شخصیتی بیش‌ترین هرج و مرج را در میان پنج تیپ شخصیتی مادران دارد. این مادران مشکل‌ها، مسائل و بحران‌ها را از طریق عواطف و روابطش در ذهن خود به‌وجود می‌آورند و آن‌ها را به فرزندانش منتقل می‌کنند.

فرزندان مادر غیرقابل پیش‌بینی

توانایی‌ها: مهارت عالی در مردمی بودن و توانایی در هم‌دلی و هم‌دردی عاطفی با اطرافیان. اغلب بهترین انگیزه‌دهنده هستید و حمایت عاطفی‌تان را در قبال خانواده، دوستان و همکاران‌تان نشان می‌دهید.

ارثیه‌ی عاطفی: اغلب به دلیل بزرگ‌شدن با یک نیاز عمیق به مراقبت از دیگران و مسائل عاطفی بقیه، غرق در عواطفی مثل عصبانیت، نگرانی و افسردگی هستید. پیش از موقع انتظار یاد می‌گیرید که چه‌گونه انسان‌ها و موقعیت‌ها را به‌منظور کنترل احساسات شدید بقیه درک کنید.

*مادر بهترین دوست: این نوع مادر بر این باور است که اگر مادری را بپذیرد، زندگی‌اش پایان می‌یابد؛ به‌همین خاطر، از نقش مادر بودن خودداری می‌کند. در عوض فرزند و پدر نقش رازدار عاطفی و همسری را تقبل می‌کنند و کودک عملاً بدون مادر می‌ماند.

فرزندان مادر بهترین دوست

توانایی‌ها: شما اهمیت مرزهای بین والدین، فرزندان، همکاران و آشنایان را به‌خوبی درک می‌کنید. به‌خاطر تجربه کردن یک نوع حس نداشتن مادر اغلب به این موضوع آگاهید که شما راهنما هستید و نقش مسئول را به‌عنوان یک بالغ تقبل می‌کنید.

ارثیه‌ی عاطفی: از لحاظ عاطفی احساس کم‌توجهی و ترس از عدم پذیرش می‌کنید. ممکن است در روابط خود احساس رنجش و ناخوشایندی کنید که به‌دوست داشته نشدن و عدم قدردانی از شما منجر می‌شود.

*مادر من اول: مادران من اول، قادر نیستند فرزندان‌شان را به‌عنوان اشخاصی جدا نگاه کنند و خودبین و بدون اعتماد به‌نفس هستند. فرزندانش از همان سال‌های اولیه یاد می‌گیرند که وظیفه‌ی آن‌ها این است که مادرشان را برجسته و خوب جلوه دهند.

فرزندان مادر من اول

توانایی‌ها: شما بسیار در حمایت از دیگران خوب عمل می‌کنید. دارای شمّ قوی و درون‌بین در مواجهه با هر نوع شخصی در روابط هستید. وفادار و پشتیبان هستید. قادرید به نیازهای بقیه احترام بگذارید و مشکل‌ها را حل کنید.

ارثیه‌ی عاطفی: به‌قدرت تصمیم‌گیری خود باور ندارید. برای شما سخت است که به احساسات‌تان در هرموضوعی که پیش می‌آید اعتماد کنید. به‌این دلیل که نظر مادر خود را بسیار مهم‌تر و قدرتمندتر از نظر خود تلقی می‌کنید.

*مادر کامل: مادر کامل بهترین اصول تیپ‌های شخصیتی دیگر مادران را با هم تلفیق می‌کند. به‌دلیل تعادل عاطفی، فرزندان خود را به‌عنوان هویت‌های مجزا می‌داند و به آن‌ها کمک می‌کند تا استقلال خود را به‌دست آورند. او لزوماً خود بی‌عیب نیست؛ اما در هرشرایط عاطفی که هست به‌مادر بودن خود - بدون توجه به مسئولیت‌های دیگرش خارج از خانه متعهد است.

فرزندان مادر کامل

توانایی‌ها: چون دوست داشته شدن را درک کرده‌اید می‌توانید خطر کنید، تغییرات را بپذیرید و با بقیه بدون ترس از طرد شدن رابطه برقرار کنید.

ارثیه‌ی عاطفی: شما این توانایی و بینش را دارید که درک کنید بقیه‌ی مردم، همکاران و آشنایان‌تان تصورات و نظریات خودشان را دارند. قادر خواهید بود راه خود را در چالش مستقل شدن پیدا کنید و احساس درگیری عاطفی با مادرتان نخواهید داشت.

 منبع:  psychologies magazine 2014