نظر بدهید، جایزه بگیرید


مخاطب گرامی

نشریه‌ی پیام زن سعی بر آن دارد که با نگاهی به پشتوانه‌ی 23ساله‌اش و چشم‌اندازی به آینده، شکل و ساختار جدیدی از نشریه‌ را ارائه دهد که هم متناسب با نیازهای امروزی زن و خانواده‌ی ایرانی، و هم متأثر از فرهنگ ناب اسلام باشد.

در این روی‌کرد، نگاه منتقدانه و سازنده‌ی شما می‌تواند بسیار کارگشا و امیدوارکننده باشد. پیام زن می‌خواهد باشد؛ اما بودنی همراه با اثرگذاری؛ و این اثرگذاری میسر نمی‌شود، مگر با به کار بستن نظرهای شما عزیزان که در پدید آمدن نشریه سهیم هستید.

از این‌رو، از شما تقاضا داریم پس از تکمیل مشخصات داخل کادر، نظرهای خود را به دفتر نشریه ارسال کنید.

* به پنج نفر که بهترین پاسخ را تا پانزدهم اسفند ماه ارائه کنند، جوایزی ارزنده و اشتراک یک‌ساله‌ی نشریه، تعلق خواهد گرفت.

سن:            جنسیت:                 میزان تحصیلات: زیردیپلم و دیپلمo       فوق دیپلمo        لیسانسo          فوق لیسانس و بالاترo

وضعیت تأهل:  مجردo     متأهلo                                   وضعیت اشتغال: شاغلo    خانه‌دارo 

ارزیابی شما شامل چه دوره‌ی زمانی می‌شود؟ یک شماره   oشش ماه   oیک‌سال   oدوسال   oبیشتر از دو سالo

طریقه دسترسی شما به نشریه: خرید از گیشهo      اشتراکo         کتابخانهo         سایت نشریه و دیگر سایت‌هاo                       

تلفن:                                        ایمیل:                               

نشانی:

 

ردیف

شاخص

ضعیف

متوسط

قوی

1

ظاهر مجله (طرح جلد-طراحی مطالب-رنگ آمیزی-صفحه آرایی)

 

 

 

2

تنوع عناوین و محتوای مجله

 

 

 

3

محتوای متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی زنان

 

 

 

4

پرداختن به مسائل و مشکلات خانواده

 

 

 

5

استفاده از مطالب مناسبت ملی و مذهبی

 

 

 

6

مطالب مرتبط با ازدواج، همسرداری و تربیت فرزند

 

 

 

7

اثرگذاری نشریه در روند بهبود زندگی زناشویی شما

 

 

 

8

ارائه‌ی سبک زندگی اسلامی

 

 

 

9

افزایش میزان اطلاعات عمومی شما درباره‌ی مباحث زنان با مطالعه‌ی نشریه

 

 

 

10

میزان پرداختن نشریه به احکام و قوانین خاص مربوط به زنان

 

 

 

11

نحوه‌ی توزیع و انتشار نشریه (ارسال به‌موقع)

 

 

 

12

قیمت نشریه با توجه به کیفیت ظاهری

 

 

 

 

نشانی نشریه: قم- خیابان صفاییه - کوچه 21- فرعی اول سمت چپ- پلاک 50

یا: صندوق پستی 338/37185

نشانی الکترونیکی: Payamezan@dte.ir یا Payamezan@eshragh.info

تلفن: 37733305-025                         فکس: 37748847-025