پرهای امید


امیلی دیکنسون

مترجم: زهره دربانی

 

امید پر پرواز دارد

که بر بلندای روح می‌نشیند

و بی‌واژه، نغمه‌خوان است

و هرگز از خواندن بازنمی‌ایستد

و آوایش در تندباد حادثه چه گوش‌نواز است

و چه طوفان درهم ‌شکننده‌ای

آن‌که بتواند امید را بیازارد

همان‌که بسیار دل‌ها را گرم کرده است

من در سردترین سرزمین‌ها آوای او را شنیده‌ام

و در عجیب‌ترین دریاها

هنوز حتی در منتهای درماندگی

از من درخواست خرده‌نانی نیز نکرده است