خلیج همیشه فارس


یادروز روز ملی خلیج فارس

اکرم‌سادات هاشمی‌پور

 

باید قدر خلیج فارس را بدانیم.

 باید به خاک نفت‌خیز این سرزمین ارزش نهیم.

سرزمینی که با نخل، نفت و قد رشید جوان‌های ایرانی، گره خورده است.

صدای خشم استعمار به‌گوش فلک رسیده است؛ حتی گوش زیرزمین‌های داغ را کَر کرده است.

خلیج فارس، سرزمین دل‌تنگی‌های میهن! سرزمین خون‌گرم و پُرمهر!

حق هر ایرانی است که گرم بماند و پُرحرارت به گرمای خورشید، فخر بفروشد.

داغ بماند و روشن به روشنی چاه‌های نفت‌خیز کشورش.

باید بُرید دست هر پلیدی که سایه افکنده بر سرِ سرزمین‌مان!

باید کور کرد چشم هرچه شیطان کوچک و بزرگ را که به شهرهای سرسبز ماست!

این‌جا باید تنها خون ایرانی، قلب ایرانی و صدای ایرانی، گرم و بلند باشد.

این‌جا سرزمین عشق است و دل‌دادگی!

باید از بیخ‌وبن علف‌های هرز را چید و به امید آینده‌ای سبزتر از پیش با استقامت و بردباری روی پاهای خود استوار و محکم بایستیم!

این‌جا جولانگاه جوانان غیور و پدران شیرصفتی است که پشت این سرزمین ایستاده‌اند و از طلای سیاه میهن خود، با شهامت و تدبیر دفاع کرده‌اند.

باید با کوله‌باری از امید به فردایی روشن، از خلیج و ذخایر خدادادی آن دفاع کنیم تا این میراث گران‌بها را به آیندگان خویش هدیه دهیم!

این‌جا خلیج فارس است و همیشه خلیج فارس باقی می‌ماند!