خاطرکاتور /تلگرام‌نامه

نوع مقاله : پسغام زن

10.22081/mow.2017.64421

خاطرکاتور

تلفن که زنگ خورد، مامان گفت: «هر چی گفتم، تند تند یادداشت کن.»

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: «من آماده‌ام.»

مامان گوشی را برداشت و گفت: «الو، سلام. حال شما؟ خوب هستین؟ بله بله حتماً! بفرمایید دونه دونه یادداشت می‌کنم.»

مامان دهانۀ گوشی را گرفت و آرام گفت: «بنویس.»

یک لحظه چشمانم را بستم و گفتم: «اوکی، حله.»

مادر گفت: «بله بفرمایید. بلوز ورزشی، بله، لباس گرم، بله بله، کفش ورزشی، بله، توپ، بله بله، دو عدد کنسرو ماهی، بله، بله بله، بله...»

چنددقیقه‌ای گذشته بود و مامان دیگر چیزی جز بله بله نمی‌گفت و من هرچه بال‌بال‌می‌زدم که مامان، داری فقط از کلمۀ تأییدیه استفاده می‌کنی، متوجه نبود که نبود. تنها کاری که در مقابل دست‌وپازدن‌ها و حرص‌خوردن‌های من انجام می‌داد، اتصال انگشت اشاره‌اش به بینی بود که دعوت به سکوت و بستن دهان را گوش‌زد می‌کرد و همان‌طور گوشی در دست، بله بله می‌گفت.

من هم که دیگر از این بال‌بال‌زدن‌هایم خسته شده بودم و مطمئن که تلاشم به نتیجه نمی‌رسد، طبق دستور داده‌شده، آنچه را می‌گفت روی کاغذ نوشتم؛ طوری که وقتی گوشی را قطع کرد، یک صفحه بله بله تحویلش دادم.

وقتی برگه را دید، کمی ابروها را در هم کشید، کاغذ را جلو عقب برد، دوباره با تأمل نگاه کرد و بعد، با چشم‌های بازشده در حد ثبت رکورد در گینش، گفت: «این بله بله‌ها چیه؟؟؟؟؟»

من هم ژکوندوار، لبخندی زدم و گفتم: «لیست مایحتاج اردوی ورزشی داداش!»

افسانه بختیاری‌نژاد

 ****

تلگرام‌نامه

  1. دیدی بعضیا توی جمع، یه حرفایی می‌زنن که آدم می‌مونه اینا رو از کجاشون درمیارن؟ می‌خوای بدونی از کجاشون درمیارن؟ همین الآن جوین شو تا بدونی از کجاشون درمیارن!

2. بزرگ‌ترین کانال پیش‌بینی مسابقات فوتبال، به سرکردگی «عادل فردوسی‌پور» و تنی چند از عوامل برنامۀ نود در تلگرام افتتاح شد.

3. بزرگ‌ترین روبات همسریاب تلگرام افتتاح شد. با این روبات، می‌تونی در عرض پنج دقیقه همسر رؤیاهاتو پیدا کنی. باور نمی‌کنی؟ همین الآن جوین شو، تا پنج دقیقۀ دیگه قرار محضر بذار!

4. «دکتر کزازی» با «حمید لولایی» یه کانال ترول توی تلگرام افتتاح کردن؛ تا پشیمون نشدن، جوین شو!

5. بزرگ‌ترین کانال پوست و مو در تلگرام افتتاح شد. همین الآن جوین شو. اگه تا فردا پوستت خوب نشد، لفت بده!

6. همین الآن عضو این کانال بشو. اگه تا شب حاجت‌تو نگرفتی، تف کن تو صورتم!

7. فوری فوری: «محمدرضا فروتن» و «زهره فکور صبور» دیروز توی خیابون از کنار هم رد شدن. اگه می‌خوای از کیفیت ردشدن‌شون مطلع بشی، همین الآن جوین شو.

8. بزرگ‌ترین کانال تلگرام افتتاح شد. اگه عضو این کانال نشی، عین سگ پشیمون می‌شی. آدم باید خیلی خر باشه که عضو این کانال نشه. تا ده می‌شمارم اگه عضو این کانال نشی، جفت پا میام تو صورتت!

9. یه کانال توپ، پر از همه‌چیز. اگه همین الآن عضو این کانال نشی و این پست رو تا شب برای ده نفر دیگه نفرستی و اون ده نفر هم برای ده نفر دیگه نفرستن، به‌زودی برص و پیسی و یرقان و بادفتخ می‌گیری و تا آخر عمرت، باید با فلج مغزی و زخم بستر سرکنی.