مجموعه‌اوامر پدر قاطع، به پسر غافل در آستانه‌ی عید

نوع مقاله : پسغام زن

10.22081/mow.2017.64464

مجموعه‌اوامر پدر قاطع، به پسر غافل در آستانه‌ی عید

علی بهاری

 

1: در ایام عید، ما فقط در ساعات 8 تا 8:30 شب، پذیرای میهمان هستیم و در غیر این ساعات، چراغ‌ها خاموش و پشت در انداخته می‌شود.

2: اگر میهمانی در غیر آن ساعات به هر طریقی داخل خانه شود، با ناسزای آبدار و لگد محکم مواجه خواهد شد.

3: برای پذیرایی از میهمان به چای و قند اکتفا کرده، هرگز سراغ شیرینی و شکلات نرو؛ در صورت تخطی، استخوان ساق پایت را می‌شکنم.

4: به‌هیچو‌جه حق نداری در یک شب، دوبار چای بنوشی؛ پس اگر در میهمانی اول چای خوردی و در میهمانی دوم نیز چای و قند بخوری، معده‌ات را سوراخ می‌کنم و اگر به چای تلخ اکتفا کنی، 25 ضربه کمربند خواهی خورد.

5: پذیرایی از میهمان با میوه و شیرینی، اکیداً ممنوع است! اگر از روی غفلت و فراموشی، میوه و شیرینی برای میهمانان بیاوری، پس از پایان میهمانی، یکی از کلیه‌هایت را از دست خواهی داد؛ در صورتی که این کار را از روی عمد انجام دهی، هر دو کلیه‌ات از بدن خارج شده، جهت انجام تحقیقات علمی به دانشگاه علوم پزشکی فروخته خواهد شد.

6: در صورتی که میهمانان با بچه‌ی کوچک وارد منزل شدند، به‌هیچ‌عنوان حرفی از عیدی نزن. اگر کلمه‌ای از عیدی به میان بیاوری یا چیزی بگویی که ذهن میهمانان را به‌سوی عیدی رهنمون کند، مهره‌ی سوم کمرت را جابجا کرده، نیمی از گوش چپت را خواهم برید.

تذکر: عمدی یا سهوی‌بودن جرم، در انجام مجازات فوق تأثیری نخواهد داشت.

7: جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های عید، خود ما نیز در این ایام شام نمی‌خوریم؛ پس اگر خدایی ناکرده، میهمانان را به صرف شام دعوت کنی، چنانچه عمدی باشد، 3 روز از آب و غذا محروم خواهی شد و اگر از روی غفلت باشد، جیره‌ی غذایی‌ات را به یک‌سوم تقلیل خواهم داد.

8: به هر میهمان، فقط یک‌بار چای تعارف کن. اگر نوشید، الهی کوفتش شود و اگر امتناع کرد، خدا را شاکریم! پس اگر اصرار بی‌جا کنی یا برای خودشیرینی دوبار سینی چای را بگردانی، پس از پایان میهمانی، باید ده دقیقه در دیگ آب جوش بی‌حرکت بنشینی. 

9: در صورتی که به همه‌ی موارد فوق عمل کنی، پس از پایان ایام عید، از شیرینی و شکلات و میوه دست دوم بهره‌مند خواهی شد.

 

ارادتمند تو، پدر مهربانت: چنگیز