سین شین مین کیست؟

نوع مقاله : پسغام زن

10.22081/mow.2017.64467

سین شین مین کیست؟

سؤالاتی در باب ذخایر نظام که یحتمل به کتاب مدنی دانش‌آموزان در آینده اضافه خواهد شد

 محمدحسین دارابی نیا

1- به چه کسانی ذخایر نظام گویند؟

به کسانی گویند که قدرت ذخیره‌ی بالایی دارند و هرچیز ارزشمندی را که وجود داشته باشد، برای خود، زن و بچه، در و همسایه، فک و فامیل و تیر و طایفه ذخیره می‌کنند و در عرض مدت کوتاهی، بار هفت نسل خود را می‌بندند.

 

2- چه مدت طول می‌کشد تا این ذخایر به وجود آیند؟

آن‌ها در اندک زمانی مثل قارچ می‌رویند و در یک بازه‌ی زمانی 4 تا 8 سال، ریشه می‌دوانند.

 

3- زیستگاه آنان کجاست؟

آن‌ها جای ثابتی ندارند و به‌دلیل مسائل امنیتی و با اسم‌های مستعاری چون سین شین مین، صاد ضاد راد و کاف گاف داف، مدام در حال نقل مکان هستند.

 

4- آن‌ها این‌همه ذخایر را چه می‌کنند؟

دورریز آنان زیاد است؛ با این حال اغلب آن‌ها را به مایع، جامد و گاز بدل می‌کنند.

 

5- این ذخایر قبل از انقلاب نیز وجود داشتند یا تنها بعد از انقلاب به وجود آمدند؟

این ذخایر قبل از انقلاب از خارج کشور وارد می‌شدند؛ ولی اکنون در این زمینه به خودکفایی رسیده‌ایم.

 

6- جایگاه این ذخایر در کشور کجاست؟

آن‌ها اغلب ذخیره و نیمکت‌نشین صرف هستند و یاران اصلی به‌صورت فیکس در ترکیب بوده و مدام در حال بازی با افکار عمومی هستند.

7- سرانجام آن‌ها چگونه خواهد بود؟

آن‌ها هرگز از بین نمی‌روند؛ بلکه از شکلی به شکل دیگر درمی‌آیند.