روایت

نوع مقاله : روایت

10.22081/mow.2022.74308

چکیده تصویری

روایت


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

لَوْ لا الأملُ ما أرْضَعَتْ والِدَةٌ وَلَدَها، و لا غَرَسَ غارِسٌ شَجَرا.

اگر امید نبود، هیچ مادرى فرزند خود را شیر نمى‌داد و هیچ باغبانى نهالی نمی‌کاشت.