نوع مقاله : روایت

10.22081/mow.2023.74588

چکیده تصویری

حدیث

موضوعات

روایت

 

رسول‌اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم:

یَأتی عَلیَ النّاسِ زَمانٌ یَکونُ فیهِ حَجٌّ الْمُلوکِ نُزْهَةً وَحَجُّ الْأغنیاءِ تِجارَةً وَحَجُّ الْمَساکینِ مَسألةً.

روزگاری بر مردم می‌آید که در آن زمان، حج زمامداران برای تفریح است، حج ثروتمندان برای تجارت و حج محرومان برای درخواست.