نوع مقاله : ادب و هنر

10.22081/mow.2023.74950

چکیده تصویری

زبان بنده قلم خداست

موضوعات

ادب و هنر

زبان بنده قلم خداست

هر وقت ببینند کسی از خدا مرگ خود یا مرگ کسی را طلب می‌کند، به او می‌گویند: «زبان بد نیاور، چون زبان بنده قلم خداست.»

در زمان حضرت موسی از طرف حق‌تعالی ندا رسید که برای آزمایش مخلوقات، هفت سال خشکسالی می‌شود و همه جانداران دچار قحطی می‌شوند، همان‌طور هم شد. بعد از چهار سال خشکسالی، یک روز که حضرت موسی می‌خواست برای مناجات به کوه طور برود. همه جانداران دسته دسته سر راه او را گرفتند و عرض کردند:

  • یا موسی! به کوه طور که می‌روی به خداوند بگو تمام وحوش و طیور از بی‌آبی و بی‌علفی دارند تلف می‌شوند و از خدا بخواه باران رحمتش را بر سر ما نازل کند.

حضرت موسی قبول کرد و رفت تا به کوه طور رسید. بعد از مناجات و راز و نیاز، پیغام جانداران را به خداوند داد. از جانب حق‌تعالی ندا رسید:

  • یا موسی! برو بگو از هفت سال خشکسالی، چهار سال سپری شده و سه سال دیگر باقی مانده. باید صبر کنند تا این مدت سر آید.

 حضرت موسی هم با خاطری افسرده از کوه سرازیر شد. بین راه تمام جانداران که منتظر خبر آوردن موسی بودند از دور که دیدند حضرت موسی پیدا شد، یک آهو را نزد او فرستادند که پاسخ خداوند را از حضرت موسی بپرسد. آهو در زمین و هوا می‌پرید تا رسید نزدیک حضرت موسی. بعد از سلام، عرض کرد:

  • یا موسی خداوند عالم در جواب شما چه فرمود؟

حضرت موسی که نخواست جانداران ناراحت بشوند، گفت:

  • خداوند عالم فرمود تا سه روز دیگر باران رحمتش نازل خواهد شد.

آهو بلافاصله این پیام شادی بخش را به سایرین رساند و تمام جانداران خوشحال و خرسند شدند و به پایکوبی مشغول شدند. خدای تبارک و تعالی که دید تمام حیوانات شادی می‌کنند، نخواست آنها را غمگین کند و به آنها ترحم کرد و بعد از همان سه روز که حضرت موسی از جانب خود وعده داده بود، ابر سیاهی در آسمان پیدا شد و باران مفصلی بارید. نمی‌دانید جانوران چقدر خوشحال شدند! اما حضرت موسی در عجب ماند که خداوند فرمود تا سه سال دیگر خشکسالی است، چرا حالا باران آمد؟ روز دیگر که موسی به کوه رفت، از خداوند خواست بداند این چه سرّی است؟ از جانب حق‌تعالی ندارسید:

  • ای موسی! چون من دیدم جانوران به گفته خودسرانه تو در دریای شوق و شادی غرق شدند، نخواستم آنها را ناراحت ببینم و به آنها رحم کردم.

از آن زمان می‌گویند: زبان بنده قلم خداوند است و کسی نباید بد به زبان بیاورد.

 

 

شرح عکس: نقاشی سیاه قلم از حضرت موسی که در کتاب مقدس عهد عتیق چاپ شده – هنرمند: ناشناس