نوع مقاله : خلاصه پوشه پرونده اجتماعی

10.22081/mow.2023.75095

چکیده تصویری

پوشه بخش اجتماعی

موضوعات

پوشه اجتماعی

 

آیا دعوای «زن‌سالاری» یا «مردسالاری» فقط در ایران وجود دارد؟ آیا مساله برتری زن نسبت به مرد یا برعکس آن، در دوره اخیر مطرح شده؟ نه این‌طور نیست. این مناقشه از دوران ماقبل تاریخ وجود داشته و خواهد داشت. اما توجه به جنسیت زن، مقوله‌ای است که در دنیای مدرن برآن تاکید شد. به نظرتان دلیلش چه بود؟ کسی دلش برای زن‌ها سوخته؟ اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ناگهان متوجه قدر و منزلت زنان شدند؟ نه. ماجرا از این قرار است که از وقتی دنیای مدرن به سمت صنعتی شدن پیش رفت، تبلیغ برای مصرف‌ بیشتر و سلطنت مشتریان در جهان آغاز شد. کار به جایی رسید که کارخانه‌ها و موسسه‌های ارایه خدمت با کمبود نیروی کار مواجه شدند، اینجا بود که پای زن به محیط‌های مردانه باز شد. این داستانی است که با اندک مطالعه‌ای درباره روند صنعتی شدن کشورها در دسترس هر پرسش‌گری وجود دارد.

حالا همین‌ها که زنان را استخدام می‌کردند تا بیشتر کار بکشند و پول کمتری بدهند، ندای برابری زن و مرد را سر دادند. می‌دانید رفتار دین ما و بزرگانی مثل امام خمینی با مساله جنسیت چیست؟ اسلام، تشابه در حقوق زن و مرد را قبول ندارد، و به جای آن، عدالت را پیشنهاد می‌کند. عدالت یعنی هرکس بنابر استحقاق و توانایی‌اش، بهره‌مند شود. اتفاقا اسلام بیش از دنیای غرب به مساله جنسیت توجه کرده و هرچیزی که با سلامت جسم و روح زن، مغایرت دارد، مجاز نمی‌داند.

برابری، کلاه بزرگی است بر سر زنان! زیر بارش نروید.