نوع مقاله : روایت

10.22081/mow.2023.75111

چکیده تصویری

سخن امام علی علیه السلام

موضوعات

روایت

 

امام على علیه‌السلام فرمود :

الانبیاء کانوا قَوما مُستَضعَفِینَ قدِ اختَبَرَهُمُ اللّه ُبِالمَخمَصَةِ و ابتَلاهُم بِالمَجهَدَةِ و امتَحَنَهُم بالمَخاوِفِ و مَخَضَهم بالمَکارِهِ، فلا تَعتَبِروا الرِّضى و السَّخَطَ بالمالِ و الوَلَدِ جَهلاً بمَواقِعِ الفِتنَةِ و الاختِبارِ فی مَوضِعِ الغِنى و الاقتِدارِ. فإنَّ اللّه َسبحانَهُ یَختَبِرُ عِبادَهُ المُستَکبِرینَ فی أنفُسِهِم بأولیائهِ المُستَضعَفِینَ فی أعیُنِهِم.

پیامبران گروهى مستضعف بودند. خداوند آنها را به گرسنگى آزمود و به‌سختى، گرفتار و در جاهاى ترسناک امتحان کرد و آنان را با ناملایمات، خالص و پاک گردانید. پس خشنودى و خشم خدا را به مال و فرزند مپندارید، که این ناشى از نادانى به موارد آزمایش و امتحان هنگام بى‌نیازى و داشتن قدرت است. خداوند سبحان بندگانِ خود‌بزرگ‌بین را با دوستان خود، که در نظر ایشان مستضعف و ناتوان‌اند، مى‌آزماید.

 

 

نقاشی حضرت ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل علیهماالسلام

نقاش روسی، اسلاوا گروشف