نوع مقاله : روایت

10.22081/mow.2023.75238

چکیده تصویری

سخن حضرت فاطمه ی زهرا (صلوات الله علیها)

موضوعات

روایت

حضرت فاطمه سلام‌الله علیها:

و َاحمَدُوا اللّه الَّذی لِعَظَمَتِهِ و نورِه. یبتَغی مَن فِی السَّماواتِ وَ الأَرضِ إلَیهِ الوَسیلَه، و نَحنُ وَسیلَتُهُ فی خَلقِهِ، و نَحنُ خاصَّتُهُ، و مَحَلُّ قُدسِهِ، و نَحنُ حُجَّتُهُ فی غَیبِهِ، و نَحنُ وَرَثَةُ أنبِیائِهِ .

خداوند را برای عظمت و نورش ستایش کنید. هرکس که در آسمان‌ها و زمین است، برای رسیدن به او دنبال وسیله‌ای است. ما در میان بندگانش وسیله اوییم و خواص اوییم و جایگاه قدس اوییم و ما حجت او در غیب اوییم و ما وارثان پیامبران او هستیم.