نوع مقاله : روایت

10.22081/mow.2024.75430

چکیده تصویری

سخن پیامبر اکرم راجع به مسخره کردن مردم در روز قیامت

موضوعات

روایت


پیامبر اکرم حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله می‌فرمایند:

إنّ المُستَهزِئینَ یُفتَحُ لأحَدِهِم بابُ الجَنَّةِ، فیُقالُ: هَلُمَّ: فَیَجِیءُ بِکَرْبِهِ و غَمِّهِ، فإذا جاءَ اُغلِقَ دُونَهُ، ثُمّ یُفتَحُ لَهُ بابٌ آخَرُ... فما یَزالُ کذلکَ حتّى أنَّ الرَّجُلَ لَیُفتَحُ لَهُ البابُ فیقالُ لَهُ: هَلُمَّ هَلُمَّ، فما یَأتِیه.

 

کسانی‌که در دنیا مردم را مسخره می‌کنند، (در قیامت) دَری از بهشت به روى یکى از آنها می‌گشایند و به او می‌گویند: بیا بیا! او با سختی و ناراحتی جلو مى‌رود، همین‌که نزدیک می‌شود، در به رویش می‌بندند. سپس در دیگرى به رویش می‌گشایند و می‌گویند: بیا بیا! باز هم با غم و اندوه حرکت می‌کند و همین‌که نزدیک می‌شود، در را می‌بندند و این کار تکرار مى‌شود تا جایى‌که در به رویش باز است و می‌گویند: بیا، بیا! اما او دیگر جلو نمى‌رود.

 

 

تابلوی دوزخ، با الهام از کمدی الهی دانته

نقاش آمریکایی، اریک آرموسیک