تابلوها و قصه ها(4)

نوع مقاله : چهره ها

10.22081/mow.2024.75446

چکیده تصویری

تابلوها و قصه ها(4)

موضوعات


تابلوها و قصه‌ها

هر تابلویی ماجرایی دارد و ما از استاد نقاشی، خانم صدیقه سلمان دوست‌داشتنی و مهربان خواستیم که درباره قصه‌هایی صحبت کند که در پس بعضی تابلوهای نقاشی اوست. او هم پذیرفت؛ تابلوها را ببینید و ماجرایش را بخوانید!

این تابلو را برای صدمین سال تولد امام خمینی‌رحمت‌الله علیه کشیدم. آن سال مرکز نشر آثار حضرت امام، سالگرد برگزار کرد که البته من این تابلو را برای حوزه‌ هنری کار کردم. همیشه سعی می‌کنم به بانوان در نقش‌های مادری، همسری و زن بودن‌شان توجه کنم، همین‌ها در ذهنم نقش می‌بندد و می‌توانم تصویری روی تابلو بکشم. این‌طور نیست که بنشینم و دائم اتود بزنم. چیزی به ذهنم می‌رسد، بلافاصله یک اتود کوچک می‌زنم و همان را تکمیل و اجرا می‌کنم.

به هرحال این هم جزو آثاری است که به مضمون حضرت امام پرداخته‌ام و بزرگداشت حضرت امام را در نظر داشتم. خودم را به جای آن خانم گذاشتم. آن خانم حس ارزشمندی را به‌صورت نمادین با آن دسته‌‌گل به تصویر امام ارایه کرده است.