تابلوها و قصه ها(7)

نوع مقاله : چهره ها

10.22081/mow.2024.75449

چکیده تصویری

تابلوها و قصه ها(7)

موضوعات


 

تابلوها و قصه‌ها

هر تابلویی ماجرایی دارد و ما از استاد نقاشی، خانم صدیقه سلمان دوست‌داشتنی و مهربان خواستیم که درباره قصه‌هایی صحبت کند که در پس بعضی تابلوهای نقاشی اوست. او هم پذیرفت؛ تابلوها را ببینید و ماجرایش را بخوانید!

 

این تابلو جزو کارهای درسی است، ولی عنوانی که استاد به ما داده بود، بمب‌باران بود. خیلی از شهرهایی که مردم در آن زندگی می‌کنند و زندگی عادی دارند، صدام به‌راحتی بمب‌باران می‌کرد؛ خیلی از زنانی که مشغول کار زندگی روزمره‌ هستند، زیر این بمب‌باران کشته می‌شوند. نه‌تنها زنان، خیلی از آدم‌هایی که نقشی در جنگ نداشتند و داشتند زندگی خودشان را می‌کردند، بر اثر موشک‌باران‌ شهید می‌شدند. اینجا ذهنیتم به سمت بانویی بود که دارد نقش زندگی و خانوادگی‌اش را انجام می‌دهد.

اسم این تابلو «گل مریم» است که یک گلدان گلی را به‌صورت نمادین آنجا گذاشته‌ام که حاوی آن لطافت و مفهوم «ریحانه» است که در فرمایش‌های حضرت رسولصل‌الله علیه و آله درباره وجود زن است. گلی که از شاخه جدا شده و روی آب افتاده، تصویر زنی است که بر اثر بمب‌باران شهید شده است.