نوع مقاله : پرونده ویژه

10.22081/mow.2024.75941

چکیده تصویری

خلاصه پوشه پرونده ویژه

موضوعات

پرونده ویژه

در یکی دو سال اخیر، اصلی‌ترین مساله کشور ما، زنان و مطالبه‌های به‌حق و گاهی نادرست آنان بود. خیلی از سیاست‌گذاران و دولت‌مردان در مواجهه با این مساله، مستأصل شدند، اما کمتر کسی به این فکر کرد که بهترین گزینه برای تنقیح مطالبات و بررسی جایگاه واقعی زنان، مراجعه به مصدر و منشأ انقلاب اسلامی یعنی امام رحمت‌‌الله علیه است. به بهانه خرداد پرحادثه، به موضوع نگاه متعالی امام خمینی به زن و وظایف زنان در جامعه اسلامی پرداختیم.

امام خمینی درباره زن و اهمیت نقش او، دیدگاه‌های جامعی براساس جهان‌بینی مکتب اسلام دارند. ایشان از معدود کسانی بودند که به این جهان‌بینی کامل، دست‌یافتند و معتقد بودند بانوان در اسلام، عالی‌رتبه هستند. جمله‌های زیادی درباره حجاب، تعلیم و تعلّم، خودباری و انسان‌سازی و جایگاه سیاسی و اجتماعی بانوان با بیانی ساده و معانی ژرف از ایشان به‌جا مانده که منشوری جاویدان است؛ که اگر دستورالعمل زنان و دولت‌های اسلامی قرار گیرد، موجب سعادت و هدایت می‌شود.

از دیدگاه امام خمینی، خانواده اولین و مهم‌ترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. اگر زن در جامعه بتواند به علم و کمال معنوی و اخلاقی برسد که خدای متعال و آیین الهی برای همه انسان‌ها یکسان در نظر گرفته، تربیت فرزندان بهتر، محیط خانواده گرم‌تر و باصفاتر خواهد شد و درنهایت جامعه به پیشرفت دست پیدا می‌کند.

امام، باور داشتند سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زنان است و این زن است که با تربیت صحیح، انسان می‌سازد. و کشور و جامعه را به سوی اصلاح پیش می‌برد. پس زنان باید در کسب فضایل و کمالات روحی و معنوی تلاش کنند، چون در پرورش معنویت در جامعه نقش بزرگی دارند.