اسم علمى: پلارگونیومPELARGONIUM
خانواده: گرانیاسهGRANIACEAE

گیاهى است بسیار قدیمى که از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده است. شمعدانیها انواع بى شمار و کاربردهاى متنوعى در گلکارى دارند.
بعضى از آنها که صاحب ساقه هاى آویزان هستند, گیاهان مناسبى براى آویز مى باشند.
این شمعدانیها که شمعدانى پیچ نامیده مى شوند از فصل بهار تا پاییز گلهایى به رنگ قرمز, صورتى و یا بنفش مى دهند. قسمتهاى داخل خانه را مى توان با آویزهایى از شمعدانى پیچ, آراست. نوع دیگرى از شمعدانى که به شمعدانى اژدر شهرت دارد, با گلهاى درشت و سفید یا صورتى, بسیار مناسب قسمتهاى داخل خانه است.

موطن اصلى شمعدانى:
آفریقاى جنوبى سرزمین مادرى اغلب شمعدانیها است.
مراقبتهاى لازم از شمعدانى:

نور:
گیاهى است آفتاب دوست. نور کامل, اثر رضایت بخشى در شمعدانى از خود بجا مى گذارد. به همین دلیل مى توان آن را در فصول بهار و تابستان و پاییز در خارج از آپارتمان قرار داد و یا آن را از گلدان به باغچه منتقل کرد. اما در فصل سرد براى محافظت از سرما لازم است در قسمتهاى داخل خانه نگهدارى گردد.

آب:
شمعدانى از گیاهانى است که به آب زیاد احتیاج دارد. در فصل تابستان همه روزه آن را آبیارى نمایید اما به تدریج که هوا خنک مى شود, در فصول پاییز و زمستان آبیارى را کمتر کنید.

گرما:
نیاز شمعدانى به گرما متوسط مى باشد. از ده تا بیست و دو درجه سانتى گراد مى تواند درجه حرارت مناسبى براى شمعدانى باشد.

رطوبت محیط:
سازگارى خوبى نسبت به خشکى هوا دارد. با وجود این محیط نیمه مرطوب مى تواند موجب رشد بهتر گردد. اما اگر رطوبت هوا زیاد باشد, شمعدانى دچار بیماریهاى زیادى مى گردد, زیرا به رطوبت نسبى زیاد, حساس است.

خاک:
دوستدار خاکهاى قلیایى است. در هر نوع خاکى خوب رشد مى کند. خاک جنگلى و ماسه ایدهآل هستند.

کود:
کود شیمیایى در رشد شمعدانى تإثیر فوق العاده اى دارد. در طول فصل بهار و تابستان هر هفته پنج گرم کود شیمیایى را در آب حل نموده و با این محلول, شمعدانیها را تغذیه نمایید.

تکثیر شمعدانى:
با استفاده از قلمه ساقه از اوایل بهار تا اوایل پاییز مى توان به آسانى شمعدانى را تکثیر کرد. قلمه شمعدانى باید از ساقه هاى ضخیم به طول پنج تا ده سانتى متر جدا گشته و در خاک سبک کاشته شود.