نویسنده

دومین نشست نمایندگان بانوان روساى کشورهاى منطقه آسیا و اقیانوسیه در مورد ((اهمیت نقش اقتصادى زنان در روستاها و بررسى راههاى فقرزدایى در میان زنان روستایى از طریق اعتبارات خرد)) در اواخر فروردین ماه به میزبانى جمهورى اسلامى ایران در تهران برگزار شد و علاوه بر حضور مقامات ایرانى, نمایندگان دولتهاى مالزى, چین, هند, قزاقستان, ویتنام, مالدیو, فیلیپین, کارگزاریهاى تخصصى سازمان ملل متحد و سازمانهاى غیر دولتى داخلى نیز در آن شرکت داشتند.
سابقه این نشست به سال 1371 بازمى گردد که صندوق بین المللى براى توسعه کشاورزى IFAD) ) با همکارى شش زن صاحب نام (همسران روساى جمهور 6 کشور) از مناطق مختلف جغرافیایى و با حضور 111 کشور اجلاس ژنو را براى پیشبرد وضعیت زنان روستایى برگزار کرد. هدف اجلاس مذکور ایجاد تعهد سیاسى در بالاترین سطح و بسیج افکار عمومى جهان پیرامون اهمیت نقش اقتصادى زنان در روستاها بود که در پایان مباحث مطروحه ((اعلامیه ژنو براى زنان روستایى)) مورد تصویب قرار گرفت. همچنین به منظور پیگیرى اجراى این اعلامیه یک کمیته اصلى شامل نمایندگان مناطق آسیا و اقیانوسیه, اروپا, آمریکا, آفریقا, خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل گردید که در این ارتباط به منظور عضویت در کمیته اصلى کشورهاى مالزى, سریلانکا و تونس به عنوان نمایندگان منطقه آسیا و اقیانوسیه انتخاب شدند و تا کنون گروههاى منطقه اى فوق الذکر اجلاسهاى کارشناسى متعددى را برگزار کرده اند. در اجلاس کارشناسى نمایندگان بانوان روساى کشورهاى آسیا و اقیانوسیه که در فروردین 1375 در کوآلالامپور برگزار شد, توافق گردید دومین نشست کمیته مزبور در تهران برگزار شد.
این کمیته منطقه اى موضوع فقرزدایى در میان زنان فقیر روستایى را به عنوان یکى از مهمترین موارد نگران کننده در اولویت برنامه هاى خود قرار داده است که برنامه ریزیهاى فورى را مى طلبد و نظر به اینکه یکى از راههاى فقرزدایى در میان زنان روستایى دسترسى آنها به اعتبارات خرد مى باشد, اجلاس تهران با در نظر گرفتن موقعیت ویژه بانوان روساى کشورها و به منظور ارتقإ آگاهیهاى عمومى, آموزش برنامه ها و حساس نمودن سازمانهاى دولتى و غیر دولتى و تشویق و تقویت و بهینه سازى طرحهاى مربوط به اعتبارات خرد, این موضوع را مورد توجه ویژه خود قرار داد.
سرکار خانم عفت مرعشى, همسر رئیس جمهور اسلامى ایران به عنوان میزبان این نشست در مراسم افتتاحیه با اشاره به لزوم ارتقإ نقش زنان روستایى در توسعه اقتصادى و اجتماعى, نیاز به افزایش تلاشهاى مشترک براى بررسى عمیق و تعیین راه حلهاى مناسب را مورد تإکید قرار داده و گفت: اقدامهایى چون فقرزدایى و از میان بردن گرسنگى, سوءتغذیه, بیمارى و بى سوادى که از اساسى ترین نیازهاى بشر است, بویژه در مورد زنان روستایى نیاز به تلاش همه جانبه و گسترده اى در سطوح ملى, منطقه اى و بین المللى دارد.
ایشان افزود: در ایران اسلامى زنان روستایى در سالهاى اخیر اساسى ترین و تعیین کننده ترین برهه از حیات خود را رقم زده اند, به گونه اى که نسبت به دهه هاى گذشته وضع آنان تا اندازه قابل توجهى ارتقإ یافته است. آنان امروز تلاش مى کنند مشارکتى درخور جایگاه واقعى و توان خود در سطوح مختلف اجتماعى به دست آورند.
طى دو روز برگزارى این اجلاس نمایندگان کشورها به توافقاتى به شرح ذیل دست یافتند:
- تصویب دستور کار اولین اجلاس نمایندگان بانوان روساى کشورهاى عضو که در سال 1375 در کوآلالامپور برگزار گردید و توافق شد اصلاحاتى در صورتجلسه اجلاس مذکور انجام پذیرد, به نحوى که سازمانهاى غیر دولتى در کمیته مذبور شرکت نمایند و سازمانهاى بین المللى قادر باشند به عنوان کارشناس در فعالیتهاى کمیته مشارکت نمایند.
- ایران به عنوان معاونت ریاست کمیته انتخاب شد.
- توافق شد تا موضوع اجلاس بانوان اول آتى در ((فقرزدایى از طریق اعتبارات خود براى زنان روستایى)) باشد.
شایان توجه است که پیشنهادات مطروح در قطعنامه فقرزدایى از طریق اعتبارات خرد که مورد توافق قرار گرفت از سوى ایران مطرح شده و همچنین موضوع حضور سازمانهاى غیردولتى نیز پیشنهاد ایران بوده است که مورد استقبال قرار گرفت.
از آنجا که ایران به عنوان معاونت ریاست و عضو کمیته رهبرى بین المللى انتصاب شده, همسر رئیس جمهورى اسلامى ایران باید گزارشات وضعیت زنان روستایى در آسیاى مرکزى, غربى و جنوبى را تهیه و در اجلاس آتى در کوآلالامپور ارائه نماید.
شرکت کنندگان خارجى این اجلاس همچنین در خاتمه نشست خود از پروژه هاى اجرا شده در مورد زنان روستایى در شهرستانهاى شهریار, دولتآباد و ورامین بازدید کردند.